Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0025-4
de Valentin Mircea

19 aprilie 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Legi comentate

Legislația concurenței. Comentarii și explicații

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Procedura de examinare preliminară de investigare și de luare a deciziilor, a se vedea Mircea Valentin, Legislația concurenței. Comentarii și explicații, Captiolul V, Editura C.H. Beck, București, 2012, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 1 ianuarie 2016.

Cuvânt-înainte

Valentin Mircea [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. – volumul [ Mai mult... ]

Legea concurenței nr. 21/1996 republicată

cu modificările și completările aduse ulterior prin: O.U.G. nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996 (M.Of. nr. 459 din 6 iulie 2010), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 149/2011 (M.Of. nr. 490 din 11 iulie 2011); rectificată în M.Of. nr. 511 din 19 iulie 2011 și în M.Of. nr. 563 din 8 august 2011 [ Mai mult... ]

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 1 [Scopul legii]1

– Regula de aur în economia de piață este că operatorii economici trebuie să se afle în competiție pentru resurse și pentru clienți, iar succesul trebuie să aparțină celui mai eficient dintre ei. [ Mai mult... ]

Art. 2 [Subiecții normelor de concurență]

– Persoanele care exercită controlul asupra unor întreprinderi care au săvârșit fapte anticoncurențiale pot fi ținute responsabile în mod solidar și indivizibil cu acestea, dacă acest control se manifestă prin gestionarea activității curente a filialei. [ Mai mult... ]

Art. 3 [Competența de punere în aplicare a legii]

– Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1 din 16 decembrie 2003 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la art. 81 și 82 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, publicat în J.O.U.E. din 4 ianuarie 2003, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ]

Art. 4 [Libertatea prețurilor și excepțiile de la aceasta]

– Excepțiile de la regulă sunt limitativ prevăzute de lege și aplicabile doar în situații de excepție. [ Mai mult... ]

Capitolul II Practici anticoncurențiale

Art. 5 [Înțelegerile anticoncurențiale și practicile anticoncurențiale – cartelurile]

– Orientările privind aplicabilitatea art. 101 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene acordurilor de cooperare orizontală. [ Mai mult... ]

Art. 6 [Abuzul de poziție dominantă]

– Instrucțiuni privind modul de aplicare a regulilor de concurență acordurilor de acces din sectorul de comunicații electronice – cadrul general, piețe relevante și principii, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 421/2011, publicat în M.Of. nr. 197 din 22 martie 2011. [ Mai mult... ]

Art. 7 Abrogat.

Art. 8 [Pragurile de minimis]

– Comunicarea Comisiei privind acordurile de importanță minoră care nu restrâng în mod semnificativ concurența în sensul art. 81 alin. (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene (de minimis) – disponibilă în format electronic pe pagina www.eur-lex.europa.eu. [ Mai mult... ]

Art. 9 [Afectarea concurenței de către autoritățile publice]

– Regulament privind analiza și soluționarea plângerilor privind încălcarea prevederilor art. 5, 6 și 9 din Legea concurenței nr. 21/1996 și aprevederilor art. 101 și 102 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. [ Mai mult... ]

Capitolul III Concentrarea economică

Art. 10 [Definiția]

– Comunicarea Comisiei Europene privind restricțiile direct legate și necesare punerii în aplicare a concentrărilor economice, publicată în J.O.U.E. din 5 martie 2005, disponibilă la adresa de internet http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/notices_on_substance.html. [ Mai mult... ]

Art. 11 [Exceptările de la controlul concentrărilor economice]

– Regulamentul privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 385/2010, publicat în M.Of. nr. 553 bis din 5 august 2010, modificat prin Regulamentul pentru modificarea și completarea Regulamentului privind concentrările economice, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 941/2011, publicat în M.Of. nr. 23 din 11 ianuarie 2012. [ Mai mult... ]

Art. 12 [Interdicția concentrărilor economice care pot afecta concurența]

– Orientările Comisiei Europene privind evaluarea concentrărilor neorizontale în conformitate cu Regulamentul Consiliului privind controlul concentrărilor economice între întreprinderi, publicate în J.O.U.E. din 18 octombrie 2008, disponibile la adresa de internet http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/notices_on_substance.html. [ Mai mult... ]

Art. 13 Abrogat.

Art. 14 [Pragurile de la care este obligatorie notificarea unei concentrări economice]

– Instrucțiunile date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare aconcentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 400/2010, publicat în M.Of. nr. 591 din 20 august 2010, modificat și completat prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 624/2011, publicat în M.Of. nr. 559 din 5 august 2011. [ Mai mult... ]

Art. 15 [Procedura de notificare a unei concentrări economice]

– Comunicarea Comisiei Europene privind măsurile corective admisibile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului și în temeiul Regulamentului (CE) nr. 802/2004 al Comisiei, publicate în J.O.U.E. din 22 octombrie 2008, disponibile la adresa de internet http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/notices_on_substance.html. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Consiliul Concurenței

Art. 16 [Consiliul Concurenței, autoritate publică autonomă]

– Regulament de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012, publicat în M.Of. nr. 113 din 14 februarie 2012. [ Mai mult... ]

Art. 17 [Condițiile și procedura de numire a Plenului Consiliului Concurenței]

;
se încarcă...