Consiliul Concurenței | Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0025-4
Autor: Valentin Mircea.
Cumpărați modulul Dreptul Afacerilor (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0476-4
Autor: Neculai Cârlescu

Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0411-5
Autor: Ion Turcu

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0330-9
Autor: D. Cărpenaru Stanciu, Gheorghe Piperea, Sorin David

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0139-8
Autor: Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, Adrian Bența

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-871-6
Autor: Dragoș Pătroi, Gabriel Biriș

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-362-9
Autor: Horațiu Sasu, Lucian Țâțu, Dragoș Pătroi

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0763-5
Autor: Răzvan Anghel

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0216-6
Autor: Menzer Prof. Dr. Jörg K., Galu Melinda Hannelore, Dudău Roxana, Nagy Iunia Marinela, Stănică Irina, Stamboli Cristina, Epure Alexandra, Lupoi Magdalena, Bedros Luiza, Neacșu Laura, Muntean Carina, Popa Gabriel, Rizea Diana, Sandu Rusandra, Suciu Andreea

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0025-4
Autor: Valentin Mircea

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-870-9
Autor: Horațiu Sasu

Drepturile acționarilor, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2010, ISBN 978-973-115-669-9
Autor: Cristian Duțescu

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-588-3
Autor: Liviu Narcis Pîrvu, Ioan Florin Simon

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-534-0
Autor: Horațiu Sasu

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-451-0
Autor: Crenguța Leaua

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-309-4
Autor: Gina Orga-Dumitriu

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0026-1
Autor: Ion Turcu

Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0398-9
Autor: Marius Bulancea, Cristina Butacu, Adina Claici, Fabio Filpo, Sorin Fusea, Norbert Maier, Valentin Mircea, Paul Prisecaru, Diana Ungureanu

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-667-5
Autor: Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminița Dima, Oana Cazan

Manipularea pieței de capital, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-358-2
Autor: Cristian Duțescu

Contractul de franciză, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-264-6
Autor: Mihaela Mocanu

republicată -
Capitolul IV
Consiliul Concurenței

Art. 16 [Consiliul Concurenței, autoritate publică autonomă]

– Regulament de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012, publicat în M.Of. nr. 113 din 14 februarie 2012. [ Mai mult... ]

Art. 17 [Condițiile și procedura de numire a Plenului Consiliului Concurenței]

– Pentru a deveni membru al Plenului Consiliului Concurenței o persoană trebuie să dispună de o experiență considerabilă în domeniul economic sau juridic și să aibă cunoștințe în domeniul concurenței. Poate fi numit membru al Plenului și un cetățean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spațiul Economic European. [ Mai mult... ]

Art. 171 [Interimatul funcției de Președinte al Consiliului Concurenței]

– În caz de vacanță a funcției de președinte al Consiliului Concurenței, interimatul este asigurat de către vicepreședintele cu cea mai mare vechime în funcție. [ Mai mult... ]

Art. 18 [Jurământul]

– Începerea mandatului de membru al Consiliului Concurenței are loc doar după depunerea jurământului în fața Președintelui României. [ Mai mult... ]

Art. 19 [Începerea și expirarea mandatelor membrilor Plenului. Interimatul]

– Art. 17 și 18 din Lege. [ Mai mult... ]

Art. 20 [Desfășurarea activității și adoptarea deciziilor]

– Regulamentul de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012, publicat în M.Of. nr. 113 din 14 februarie 2012. [ Mai mult... ]

Art. 21 [Atribuțiile Președintelui Consiliului Concurenței]

Regulamentul de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012, publicat în M.Of. nr. 113 din 14 februarie 2012. [ Mai mult... ]

Art. 22 [Organizarea internă a Consiliului Concurenței]

– Personalul de specialitate face parte dintr-o categorie unică de funcționari publici – inspectorii de concurență – care se regăsește doar în cadrul Consiliului Concurenței. [ Mai mult... ]

Art. 23 [Asimilarea funcțiilor membrilor Plenului]

– Membrii Plenului Consiliului Concurenței nu sunt subordonați Guvernului sau altei autorități publice din cadrul autorității executive, dar pozițiile lor sunt echivalente funcțiilor de demnitari publici din cadrul Guvernului. [ Mai mult... ]

Art. 24 [Secretarul General al Consiliului Concurenței]

– Art. 17 alin. (1) și art. 26 alin. (1) din Lege. [ Mai mult... ]

Art. 25 [Organizarea financiară a Consiliului Concurenței]

– Bugetul Consiliului prevede sume necesare protejării inspectorilor de concurență față de acțiuni de intimidare sau vexatorii. [ Mai mult... ]

Art. 26 [Atribuțiile Consiliului Concurenței]

– Regulamentul de organizare, funcționare și procedură al Consiliului Concurenței, pus în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 101/2012, publicat în M.Of. nr. 113 din 14 februarie 2012. [ Mai mult... ]

Art. 27 [Actele administrative ale Consiliului Concurenței]

– Art. 57 din Lege. [ Mai mult... ]

Art. 28 [Adoptarea legislației secundare]

– Normele secundare ale Consiliului Concurenței trebuie avizate de Consiliul Legislativ și pot fi atacate în instanțele de contencios administrativ. [ Mai mult... ]

Art. 29 [Colaborarea cu alte autorități publice și entități de interes public]

Tot de un interes public poate fi vorba și în cazul punctelor de vedere solicitate de către organizații pentru protecția consumatorilor, în special atunci când este vorba de aplicarea art. 61 din Lege, cu privire la recuperarea daunelor produse de comportamente anticoncurențiale, precum și în cazul solicitărilor formulate de către instanțe judecătorești sau de către parchete. Menționăm că Legea nu prevede expres posibilitatea ca punctele de vedere să fie solicitate de către curțile de arbitraj, [ Mai mult... ]

Art. 30 [Atribuțiile legate de privatizare]

– Consiliul Concurenței supervizează deschiderea unor piețe sau modificarea politicilor publice care pot avea impact asupra mediului concurențial, în colaborare cu autoritățile publice implicate, cu care se află în raporturi de egalitate. [ Mai mult... ]

Art. 31 [Raportul anual al Consiliului Concurenței]

– Raportul anual – împărțit, în practică, în două rapoarte, reprezintă o sinteză a evoluției, stadiului și tendințelor mediului concurențial pe piața românească în ansamblu și pe piețele de importanță deosebită pentru economie și consumatori, în particular. [ Mai mult... ]

Art. 32 [Taxa de autorizare a concentrărilor economice]

– Instrucțiunile date în aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare aconcentrărilor economice, puse în aplicare prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 400/2010, publicat în M.Of. nr. 591 din 20 august 2010, modificate și completate prin Ordinul Președintelui Consiliului Concurenței nr. 624/2011, publicat în M.Of. nr. 559 din 5 august 2011. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Dreptul Afacerilor (C.H. BECK):
Dispoziții generale
Practici anticoncurențiale
Concentrarea economică
Consiliul Concurenței
Procedura de examinare preliminară de investigare și de luare a deciziilor
Sancțiuni
Dispoziții comune și finale
Glosar de termeni
Legislație corespondentă
;
se încarcă...