Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-870-9
de Horațiu Sasu

27 mai 2011

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Dincolo de frământări și de nesiguranță, trecând prin haosul republicării

Sibiu, 20 mai 2011 [ Mai mult... ]

Abrevieri

alin.

– alineat(ul)

art.

– articol(ul)

B.Of.

– Buletinul Oficial

CA

– Curtea de Apel

C. civ..

– Codul civil

CCM

– Contractul colectiv de muncă

Codul muncii

– Codul muncii

C. proc. civ..

– Codul de procedură civilă

dec.

– decizia

dec. civ.

– decizia civilă

Dreptul

– revista Dreptul

ed.

– ediția

Ed.

– editura

H.G.

– Hotărârea Guvernului

ICCJ

– Înalta Curte de Casație și Justiție

Jud.

– Judecătoria

lit.

– litera

M.Of.

– Monitorul Oficial

nr.

– numărul

O.G.

– Ordonanța Guvernului

O.U.G.

– ordonanța de urgență a Guvernului

op. cit.

– opera citată

p.

– pagina

parag.

– paragraful

pct.

– punctul

PR

– Pandectele Române

RDC

– Revista de Drept Comercial

RRDM

– Revista Română de Dreptul Muncii

RRD

– Revista Română de Drept

SA

– societate pe acțiuni

SC

– societate comercială

secț.

– secția

secț. civ.

– secția civilă

secț. com.

– secția comercială

sent. civ.

– sentința civilă

Trib.

– Tribunalul

vol.

– volumul

[ Mai mult... ]

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Art. I Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

Dar acesta este numai un deziderat, fără nicio sancțiune pentru încălcare, ceea ce înseamnă, cum spuneam, că abrogarea e inoportună. [ Mai mult... ]

Art. II.

2. Armonizare legislativă. Față de precizarea „contractele colective de muncă și actele adiționale se vor încheia pe durate stabilite prin legea specială”, menționăm că prin Legea dialogului social nr. 62/2011 s-a menționat că contractele colective de muncă se încheie pe o perioadă de minim 12 luni și maximă de 24 de luni, cu posibilitatea prelungirii o singură dată, cel mult 12 luni [art. 141 alin. (1) și (2)]. [ Mai mult... ]

Art. III.

b) prevederile potrivit cu care cererile referitoare la soluționarea conflictelor de drepturi se adresează instanței judecătorești competente în a cărei circumscripție își are sediul unitatea. Abrogarea urmează logica juridică, în condițiile în care – am arătat – nu mai prezintă relevanță diferențierea dintre conflictele de drepturi și conflictele de interese. [ Mai mult... ]

Art. IV.

E limpede că termenul de 30 de zile nu a fost suficient nici măcar pentru legiuitor, care nu a reușit în acest interval să renumeroteze și să republice Codul muncii; republicarea intervenită abia în 18 mai a adus extrem de multe probleme, așa cum vom vedea la punctul următor. [ Mai mult... ]

Art. V.

;
se încarcă...