Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0139-8
de Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, Adrian Bența

04 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Pagina 3 din 3

Cumpără forma completă
  •  

6022 „Cheltuieli privind combustibilul” după cum combustibilul este sau nu stocat. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Plata TVA la încasare: o „mică păcăleală” sau pantera roz cu dinții ascuțiți

§2 Care este esența TVA la încasare? [ Mai mult... ]

2.1. Colectare TVA și exigibilitatea TVA

4428 „TVA neexigibilă” = 4427 „TVA colectată” cu suma de 2.400 lei. [ Mai mult... ]

2.2. TVA la achiziție și deducerea TVA

4426 „TVA deductibilă” = 4428 „TVA neexigibilă” cu suma de 2.400 lei [ Mai mult... ]

2.3. Ce este în neregulă în actualele reglementări privind implementarea TVA-ului la încasare?

4111 „Clienți” = 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor” cu suma de 1000 lei [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Să ne întoarcem la exigibilitatea normală a TVA în cazul cesiunilor de creanță și de părți sociale: mai complicat decât pare…

Potrivit art. 141 alin. (2) pct. 5 Codul fiscal., operațiunile efectuate de persoanele fizice rezidente române, constând în tranzacții cu acțiuni și/sau părți sociale în societăți comerciale sau asociații, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Sfera de aplicare a TVA și garanțiile de bună execuție

În aceeași lună trebuie efectuată și înregistrarea contabilă 4426 = 4428. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a Cum procedăm în cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ?

Totuși, lucrurile nu trebuie înțelese simplist, iar în acest sens se vor avea în vedere și modificările aduse prin O.G. nr. 15/2012 și H.G. nr. 1071/2012, aplicabile din 2013.În esență, nu se mai analizează obligația de colectare aTVA la declasare, ci numai obligația de ajustare ataxei dedusă la achiziție, conform art. 148 sau art. 149 Codul fiscal. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 8-a Situațiile care implică ajustarea TVA: între conotațiile teoretice și valențele practice

În ultimul an al perioadei de ajustare, respectiv anul 2017, ajustarea se va efectua similar celei de la sfârșitul anului 2016. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 9-a Regimul fiscal al transferului de active: controverse și soluții

Deși la o primă vedere, destul de superficială, s-ar părea ca vorbim – atât în cazul grupului de TVA, cât și al transferului de active - de o sustragere de la plata TVA, în fapt, implementarea practică a acestora (și nu doar la nivel teoretic sau declarativ) ar fi o măsură de necesară transparență în sistemul de funcționare al TVA, care ar putea conduce chiar la diminuarea sistemului de fraudare pe linie de TVA, asta fără a mai pune la socoteală efectele benefice la nivel micro, determinate de fluidizarea și optimizarea cash-flow-ului. [ Mai mult... ]

Capitolul III Partea „nevăzută” a implicațiilor fiscale pe linie de TVA în cazul tranzacțiilor intracomunitare

Practica de zi cu zi a confirmat faptul că tranzacțiile intracomunitare pot genera implicații fiscale dintre cele mai diverse, în special la nivelul fiscal al taxei pe valoarea adăugată. Datorită caracterului exhaustiv al acestui subiect, ne-am propus tratarea numai a acelor spețe fiscale supuse unor interpretări contradictorii și, implicit, unor puncte de vedere neunitare. Pornind de la prioritizarea subiectelor analizate în funcție de incidența acestora în practică, accentul a f [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Situații particulare de determinare a taxei, în raport de unele servicii prestate în state membre și non-U.E.

Desigur, și lucrările de construcții montaj efectuate pe teritoriul României sunt în sfera impozitului pe venitul realizat de nerezidenți în România, conform art. 115 alin. (1) lit. k) Codul fiscal., iar impozitarea va ține cont și de prevederile unei eventuale convenții de evitare adublei impuneri, în mod evident dacă aceasta există și poate fi aplicată. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a „Geometria” fiscalității: operațiunile triunghiulare și „derivatele” acestora

2. codul de TVA aferent operațiunii triunghiulare „T”. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Frauda de tip carusel: unde se termină teoria și începe „practica băieților deștepți”?

Deși, în mod evident, vor exista costuri cu transportul bunurilor între cele 2 state membre (România și Bulgaria), acesta poate fi susținut cu ușurință din „câștigul din TVA”, iar fondul problemei a fost astfel acoperit. Ținând cont de faptul că societățile nu sunt afiliate, iar vânzarea macaralei se realizează într-o marjă de profit, nu sunt riscuri privind retratarea prețurilor practicate prin raportare la obligativitatea întocmirii unui dosar al prețurilor de transfer. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Rambursarea TVA: eterna și fascinanta „dilemă”

Secțiunea 1 De unde provin, când și cum putem corecta erorile contabile și implicațiile fiscal-declarative ale acestora?

Se completează câte o declarație rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Specificul inspecțiilor fiscale. Inspecția în materia rambursărilor de TVA. Situații particulare

31 Respectiv de la art. 94 la art. 109.
[ Mai mult... ]

1.1. Aspecte procedurale premergătoare inspecției fiscale

Înainte de începerea inspecției fiscale, organul fiscal are obligația de a prezenta contribuabilului legitimația și ordinul de serviciu, de a înscrie în registrul unic de control data de începere și obiectivele inspecției fiscale, care trebuie să fie în concordanță cu cele menționate în avizul de inspecție fiscală. [ Mai mult... ]

1.2. Aspecte procedurale privind inspecția fiscală

În acest sens, procedura de modificare din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului urmează să fie inițiată de către organul fiscal în acărui rază teritorială contribuabilul și-a stabilit noul domiciliu fiscal (având în vedere definiția dată domiciliului fiscal la art. 31 Codul de procedură fiscală.), fără depunerea cererii de înregistrare aacestuia [sub forma unei declarații de mențiuni, conform prevederilor art. 77 alin. (1) Codul de procedură fiscală.]; organul fiscal în cauză are obligația să întocmească onotă privind modificarea din oficiu adomiciliului fiscal al contribuabilului care, în aceste condiții, ține loc de cerere de înregistrare adomiciliului fiscal al contribuabilului. Aspectul în sine are relevanță practică, deoarece unele societăți procedează la această metodă a„disipării” privind înregistrarea fiscală, în scopul tergiversării eforturilor organelor fiscale de ale proba starea de fapt fiscală, în conformitate cu mijloacele de administrare și apreciere aprobelor prevăzute în Titlul III, Capitolul III. Administrarea și aprecierea probelor din Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

1.3. Efectuarea propriu-zisă a inspecției fiscale

53 Acordul de preț în avans este reglementat în cuprinsul art. 42 Codul de procedură fiscală.
[ Mai mult... ]

1.4. Finalizarea inspecției fiscale

Procedura de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată către persoane impozabile neînregistrate și care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene sau stabilite în afara Comunității este reglementată prin ordine distincte în acest sens. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Contribuabilii inactivi și implicațiile fiscale la nivel de TVA

635 „Cheltuieli cu alte impozite și taxe” = 4427 „TVA colectată” cu suma de 3.600 lei. [ Mai mult... ]

Capitolul V Jurisprudență

[Înalta Curte de Casație și Justiție, constituită în Secții Unite, Decizia nr. V din 15 ianuarie 2007 (M.Of. nr. 732 din 30 octombrie 2007)] [ Mai mult... ]

Considerații finale

Rămâne ca timpul să ofere răspunsuri în aceste direcții, dar, în ceea ce ne privește, considerăm că soluția constă inclusiv în schimbarea radicală a actualului sistem de impozitare al taxei pe valoarea adăugată, prin schimbarea sistemului de taxare la destinație cu sistemul de taxare la origine. Dar, pentru implementarea acestui deziderat, este nevoie de acordul unanim al statelor membre iar, din acest punct, discuția devine mult mai amplă, în condițiile în care unele state membre dovedesc [ Mai mult... ]

Bibliografie selectivă

;
se încarcă...