Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0139-8
de Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, Adrian Bența

04 martie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri

Lucrarea a avut în vedere legislația publicată în Monitorul Oficial până la data de 31 decembrie 2012, aplicabilă din data de 1 ianuarie 2013

Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, Adrian Bența

PĂTROI, DRAGOȘ PETRE

Studii: Facultatea de Finanțe, Bănci, Contabilitate, ASE București (1997); doctor în științe economice (2005).

Specializări: membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), lector asociat al Institutului Național de Administrație (2006-2008), cadru universitar în regim de colaborare (2006 - prezent), participant la 34 cursuri de perfecționare profesională, seminarii și conferințe, interne și internaționale, pe teme de fiscalitate și de combaterea a criminalității economico-financiare, inclusiv în calitate de lector invitat.

Activitate: inspector în cadrul activității de inspecție fiscală (1997-2000); comisar al Gărzii Financiare (2000-2004); specialist al D.N.A. (2004-2009 și 2009-2011); director coordonator al D.G.F.P. Argeș (2009); managing partner în cadrul propriei firme de consultanță fiscală DRP TAX WIZARDS, ce oferă servicii personalizate și integrate de optimizare și gestionare fiscală (din mai 2011).

Publicații: autor și/sau coautor al unui număr de 9 cărți de specialitate în domeniul fiscal și autor al unui număr de peste 100 de articole de finanțe și fiscalitate publicate în presa centrală de specialitate (revistele Capital, Curierul fiscal, Business Magazin, Tribuna Economică etc.)

CUCIUREANU, TEODOR FLORIN

Studii: Facultatea de Finanțe, Bănci, Contabilitate, ASE București (1998); doctor în științe economice (2012).

Specializări: Cursuri postuniversitare - Administrarea Întreprinderilor, ASE București (2000), Masterat - Management Finaciar-Bancar, Universitatea Româno-Americană (2005); membru A.N.E.V.A.R. (2005); membru C.E.C.C.A.R. (2008); participant la 15 cursuri de perfecționare profesională, seminarii și conferințe, interne și internaționale, pe teme de fiscalitate și de combaterea a criminalității economico-financiare.

Activitate: Analist financiar Romtelecom SA (1998-2003); specialist al D.N.A. (2003 - prezent); șef al Serviciului Specialiști din cadrul D.N.A. (noiembrie 2010 - prezent).

Publicații: Coautor al unui număr de 3 cărți de specialitate în domeniul fiscal și autor al unui număr de 9 articole de finanțe și fiscalitate publicate în reviste de specialitate.

BENȚA, CONSTANTIN ADRIAN

Studii: Facultatea de Contabilitate și Informatică de gestiune, licență ASE București (1999).

Specializări: atestat Inspector taxe și Impozite (2001); membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru C.A.F.R. (2010).

Activitate: experiență de peste 13 ani în conducerea contabilității și fiscalității societăților comerciale; lector în ultimii 3 ani al cursului de Fiscalitate din cadrul Absolute School; conducere cabinet propriu de consultanță fiscală (2007-2013), cu emiterea unui număr de aproximativ 1.000 soluții fiscale pe an, asistență contribuabili în litigii cu autoritatea fiscală (2 soluții acceptate de Curtea Supremă de Justiție).

Publicații: Autor sau coautor a unui număr de 11 lucrări și cărți de specialitate fiscală în ultimii 3 ani, publicații lunare și săptămânale de articole în domeniul financiar contabil și fiscal.

Prefață

Mercedes Benz România [ Mai mult... ]

Aprecieri introductive

București, ianuarie 2013 [ Mai mult... ]

Abrevieri

U.E. – Uniunea Europeană [ Mai mult... ]

Capitolul I Unde ne aflăm: cadrul legislativ în domeniu

Pe lângă definirea conceptuală a tranzacțiilor intracomunitare, în accepțiunea clasică a termenului – respectiv ca livrare și/sau achiziție intracomunitară – vom prezenta și regimul fiscal aplicabil în cazul unor operațiuni cu un caracter particular, ca nontransferurile și vânzările la distanță. Nu în ultimul rând, sunt surprinse și criteriile care stau la baza stabilirii perioadei fiscale a taxei în anul 2013. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Înregistrarea normală în scopuri de TVA și posibilitatea renunțării la această calitate: când și cum?

Aceste persoane pot să se înregistreze direct sau prin reprezentant fiscal când sunt stabilite în spațiul comunitar și numai printr-un reprezentant fiscal când sunt stabilite în state din afara Comunității. [ Mai mult... ]

3.1. Instituția reprezentantului fiscal – procedură de înregistrare

Operațiunile efectuate de reprezentantul fiscal în numele persoanei impozabile străine nu se evidențiază în contabilitatea proprie a persoanei desemnate ca reprezentant fiscal. [ Mai mult... ]

3.2. Alte aspecte relevante privind activitățile economice desfășurate în România de persoane impozabile străine

Se va emite o autofactură, ca document justificativ pentru TVA ajustat. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Ce specific au obligațiile de înregistrare în scopuri de TVA în cazul tranzacțiilor intracomunitare?

Anularea din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531 Codul fiscal a unui contribuabil atrage după sine și anularea din oficiu din Registrul operatorilor intracomunitari a acelei persoane. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Implicațiile și riscurile fiscale ca urmare a neînregistrării în Registrul operatorilor intracomunitari

Contravenția în cauză poate fi aplicată atât de organele de administrare fiscală, cât și de cele de inspecție fiscală (de regulă, în eventualitatea efectuării unei inspecții fiscale parțiale privind TVA). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Tranzacțiile intracomunitare: ce înțelegem prin livrare și achiziție intracomunitară

Raportându-ne la situațiile identificate drept operațiuni neasimilate achizițiilor intracomunitare, să presupunem că o firmă A din Austria transportă bunuri în vederea prelucrării la firma B din România. După efectuarea prelucrărilor, bunurilor se vor întoarce la firma A din Austria. Din punct de vedere al obligațiilor legale aferente firmei B din România, menționăm că în acest caz în România nu are loc o achiziție intracomunitară asimilată, dar există obligativitatea înregistrării bunurilor primite de la firma A din Austria în Registrul bunurilor primite. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Cât de „speciale” sunt nontransferurile și vânzările la distanță?

§4 Regimul fiscal al vânzărilor la distanță: plafonul, dreptul de opțiune și cazuistică [ Mai mult... ]

4.1. Ce este, pe fond, o vânzare la distanță?

Criteriul esențial la analiza vânzărilor la distanță constă în cuantificarea livrărilor de bunuri către clienții din alte state membre ce nu comunică un cod valid de TVA. Practic, beneficiarii livrărilor la distanță sunt persoane fizice și juridice neînregistrate în scopuri de TVA, iar furnizorul facturează cu TVA în cota din statul unde acesta este înregistrat. [ Mai mult... ]

4.2. Cum se determină locul vânzărilor la distanță?

Practic, la depășirea plafonului de vânzări la distanță, furnizorul se va înregistra în scopuri de TVA în statul unde a depășit plafonul vânzărilor la distanță. [ Mai mult... ]

4.3. Care este plafonul aplicabil și cum se determină acesta?

- valoarea livrărilor de gaz, de energie electrică, de energie termică sau agent frigorific. [ Mai mult... ]

4.4. Dreptul de opțiune privind impozitarea pe linie de TVA în cazul vânzărilor la distanță

Furnizorul unei livrări la distanță în România poate opta în statul membru în care este stabilit să schimbe locul livrării în România pentru toate vânzările sale la distanță din acel stat membru în România. Persoana obligată la plata taxei este furnizorul din alt stat membru, care va trebui să se înregistreze în România în scopuri de TVA, înainte de prima livrare efectuată ulterior exprimării opțiunii. Din momentul exprimării opțiunii, acest regim fiscal se aplică atât pentru restul anului calen [ Mai mult... ]

4.5. Cazuri practice

;
se încarcă...