Metodele de determinare a prețurilor de transfer: baza de retratare fiscală a evidențelor financiar contabile | Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-871-6
Autor: Dragoș Pătroi, Gabriel Biriș.
Cumpărați modulul Dreptul Afacerilor (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0476-4
Autor: Neculai Cârlescu

Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0411-5
Autor: Ion Turcu

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0330-9
Autor: D. Cărpenaru Stanciu, Gheorghe Piperea, Sorin David

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0139-8
Autor: Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, Adrian Bența

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-871-6
Autor: Dragoș Pătroi, Gabriel Biriș

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-362-9
Autor: Horațiu Sasu, Lucian Țâțu, Dragoș Pătroi

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0763-5
Autor: Răzvan Anghel

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0216-6
Autor: Menzer Prof. Dr. Jörg K., Galu Melinda Hannelore, Dudău Roxana, Nagy Iunia Marinela, Stănică Irina, Stamboli Cristina, Epure Alexandra, Lupoi Magdalena, Bedros Luiza, Neacșu Laura, Muntean Carina, Popa Gabriel, Rizea Diana, Sandu Rusandra, Suciu Andreea

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0025-4
Autor: Valentin Mircea

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-870-9
Autor: Horațiu Sasu

Drepturile acționarilor, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2010, ISBN 978-973-115-669-9
Autor: Cristian Duțescu

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-588-3
Autor: Liviu Narcis Pîrvu, Ioan Florin Simon

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-534-0
Autor: Horațiu Sasu

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-451-0
Autor: Crenguța Leaua

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-309-4
Autor: Gina Orga-Dumitriu

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0026-1
Autor: Ion Turcu

Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0398-9
Autor: Marius Bulancea, Cristina Butacu, Adina Claici, Fabio Filpo, Sorin Fusea, Norbert Maier, Valentin Mircea, Paul Prisecaru, Diana Ungureanu

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-667-5
Autor: Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminița Dima, Oana Cazan

Manipularea pieței de capital, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-358-2
Autor: Cristian Duțescu

Contractul de franciză, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-264-6
Autor: Mihaela Mocanu

În căutarea paradisului fiscal: modalități, instrumente și scheme de optimizare fiscală - Prețurile de transfer: între planificare fiscală și evaziune -
§3
Metodele de determinare a prețurilor de transfer: baza de retratare fiscală a evidențelor financiar-contabile

14 M.Of. nr. 1044 din 29 decembrie 2006.
[ Mai mult... ]

3.1. Metoda comparării prețurilor

Atunci când se analizează dacă tranzacțiile controlate și cele necontrolate sunt comparabile, trebuie avut în vedere efectul asupra prețului a unui ansamblu de factori (nu numai comparabilitatea produsului). În aceste condiții, în funcție de particularitățile și considerentele de ordin practic specifice (ce pot impune o abordare mai complexă), utilizarea metodei CUP poate fi completată cu alte metode (care vor fi prezentate în continuare), în vederea asigurării unei abordări exhaustive și, în același timp, unitare a respectivei cazuistici, având în vedere totuși gradul de precizie numai relativă pe care îl conferă, în unele cazuri, metoda CUP. [ Mai mult... ]

3.2. Metoda cost-plus

În concluzie, referitor la aplicarea metodei cost-plus, nu poate fi stabilită o regulă generală care să fie valabilă în toate cazurile, deoarece diferitele metode de determinare a costurilor trebuie să fie consecvente atât între tranzacțiile controlate și tranzacțiile necontrolate, cât și în timp, în relațiile cu terțe companii, fapt mai puțin valabil în practica de zi cu zi. [ Mai mult... ]

3.3. Metoda prețului de revânzare

În cazul în care există un lanț de distribuție a bunurilor printr-o companie intermediară, poate fi relevant pentru administrațiile fiscale să nu studieze numai prețul de revânzare al bunurilor ce au fost cumpărate de la compania intermediară, ci și prețul pe care o astfel de companie îl plătește furnizorilor săi, având în vedere funcțiile pe care le efectuează compania intermediară (cu scopul determinării funcției reale a companiei intermediare). Dacă nu poate fi demonstrat fie că respectiva companie intermediară suportă un risc real, fie că efectuează o funcție economică pe parcursul lanțului care a sporit valoarea bunurilor, atunci orice element de preț care se susține că este atribuibil activităților companiei intermediare ar putea fi atribuit în mod justificat în altă parte a grupului multinațional, deoarece companiile independente nu ar permite, în mod normal, împărțirea profiturilor tranzacției cu o astfel de companie. [ Mai mult... ]

3.4. Metoda marjei nete

În concluzie, dacă este folosită rațional și cu ajustările corespunzătoare pentru a reflecta diferențele de tipul celor menționate anterior, metoda marjei tranzacționale nete poate oferi o soluție practică pentru probleme legate de prețurile de transfer, care altfel ar fi indisolubile, chiar dacă inexactitățile posibile ce rezultă din factorii mai sus menționați se pot reflecta în mărimea domeniului la lungime de braț. Utilizarea unui domeniu poate ameliora, într-o oarecare măsură, niv [ Mai mult... ]

3.5. Metoda împărțirii profitului

Dintr-o altă perspectivă de abordare, analiza reziduală va încerca să reproducă rezultatul negocierii între companii independente pe piața liberă. În acest context, venitul de bază asigurat fiecărui participant va corespunde prețului cel mai mic pe care l-ar accepta, în mod rațional, un vânzător independent în situația respectivă și prețului cel mai mare pe care un cumpărător ar fi dispus să îl plătească în mod rațional. Orice diferență între aceste două sume ar putea rezulta în profitul rezidual asupra cărora companiile independente, în condiții normale, ar negocia. Astfel, analiza reziduală ar putea împărți acest cumul de profit în baza unei analize a tuturor factorilor relevanți pentru companiile afiliate, care ar indica modul în care companiile independente ar fi împărțit diferența dintre prețul minim al vânzătorului și prețul maxim al cumpărătorului. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Dreptul Afacerilor (C.H. BECK):
Ce sunt fuziunile?
Ce sunt divizările?
Persoane afiliate și valoarea de piață
Analiza funcțională, termenii contractuali, circumstanțele economice, strategia de afaceri și indicatorii de profitabilitate în domeniul prețurilor de transfer
Metodele de determinare a prețurilor de transfer: baza de retratare fiscală a evidențelor financiar contabile
Acordul de preț în avans și dosarul prețurilor de transfer: aplicabilitatea practică a noțiunilor
Ediția revizuită din iulie 2010 a Liniilor Directoare OECD în domeniu: plusuri și minusuri
Transferul reglementat la art 17 alin (1) din Directiva 2006/112/CEE, respectiv art 128 alin (10) și (11) Codul fiscal
Nontransferul reglementat la art 17 alin (2) din Directiva 2006/112/CEE, respectiv art 128 alin (12) Codul fiscal
Referitor la regimul fiscal
Referitor la facturi și declarații
Decontul de TVA
Decontul special de TVA
Declarația recapitulativă
Declarația statistică Intrastat
;
se încarcă...