În căutarea paradisului fiscal: modalități, instrumente și scheme de optimizare fiscală | Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-871-6
Autor: Dragoș Pătroi, Gabriel Biriș.
Cumpărați modulul Dreptul Afacerilor (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0476-4
Autor: Neculai Cârlescu

Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0411-5
Autor: Ion Turcu

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0330-9
Autor: D. Cărpenaru Stanciu, Gheorghe Piperea, Sorin David

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0139-8
Autor: Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, Adrian Bența

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-871-6
Autor: Dragoș Pătroi, Gabriel Biriș

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-362-9
Autor: Horațiu Sasu, Lucian Țâțu, Dragoș Pătroi

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0763-5
Autor: Răzvan Anghel

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0216-6
Autor: Menzer Prof. Dr. Jörg K., Galu Melinda Hannelore, Dudău Roxana, Nagy Iunia Marinela, Stănică Irina, Stamboli Cristina, Epure Alexandra, Lupoi Magdalena, Bedros Luiza, Neacșu Laura, Muntean Carina, Popa Gabriel, Rizea Diana, Sandu Rusandra, Suciu Andreea

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0025-4
Autor: Valentin Mircea

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-870-9
Autor: Horațiu Sasu

Drepturile acționarilor, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2010, ISBN 978-973-115-669-9
Autor: Cristian Duțescu

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-588-3
Autor: Liviu Narcis Pîrvu, Ioan Florin Simon

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-534-0
Autor: Horațiu Sasu

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-451-0
Autor: Crenguța Leaua

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-309-4
Autor: Gina Orga-Dumitriu

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0026-1
Autor: Ion Turcu

Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0398-9
Autor: Marius Bulancea, Cristina Butacu, Adina Claici, Fabio Filpo, Sorin Fusea, Norbert Maier, Valentin Mircea, Paul Prisecaru, Diana Ungureanu

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-667-5
Autor: Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminița Dima, Oana Cazan

Manipularea pieței de capital, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-358-2
Autor: Cristian Duțescu

Contractul de franciză, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-264-6
Autor: Mihaela Mocanu

Capitolul III În căutarea paradisului fiscal: modalități, instrumente și scheme de optimizare fiscală

În mod natural, prin însăși structura umană, contribuabilul va urmări, în general, să „întoarcă” către stat o parte cât mai mică din veniturile pe care le realizează. În plus însă, în perioadele în care sarcina fiscală este percepută ca având o tentă confiscatorie în raport de veniturile sale, preocupările constante ale contribuabilului se vor rezuma la identificarea modalităților, instrumentelor și schemelor de optimizare fiscală, din dorința acestuia (apreciată, în interi [ Mai mult... ]

Secțiunea 1. Ce înțelegem prin sistemul deductibilităților fiscale „ascunse” sau „aparente”?

Totuși, dacă veți întreba un mic întreprinzător cum îi merg afacerile, vă va răspunde că prost, deoarece nu poate deduce TVA-ul pentru combustibil și…multe altele; dacă veți întreba proprietarul unei mari și prospere firme cum îi merg afacerile, vă va răspunde că prost, dar motivația e alta: sediul permanent pe care l-a deschis în Lichtenstein i-a „mâncat” aproape tot profitul. Cu toate acestea, nu e supărat: vă va spune că Vaduz, capitala statului Lichtenstein, e un oraș super [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a. Externalizarea activităților și a regimului de impozitare prin intermediul microîntreprinderilor revine începând cu 1 ianuarie 2011

cursul de schimb aplicabil pentru determinarea echivalentului în lei al plafonului valoric de 100.000 de euro este cel de la închiderea exercițiului financiar precedent. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a. Prețurile de transfer: între planificare fiscală și evaziune

La nivelul țării noastre, faptul că tranzacțiile cu persoane afiliate trebuie să se efectueze la valoarea de piață a fost reglementat, la nivel de principiu general, încă din prima jumătate a anilor '90, deși definiția de „persoane afiliate” și de „valoare de piață” a fost introdusă abia în 2004, odată cu apariția Codului fiscal. De asemenea, în perioada 2004-2008, au fost făcuți pași importanți, din punct de vedere legislativ, în domeniul prețurilor de tra [ Mai mult... ]

§1 Persoane afiliate și valoarea de piață

Să nu uităm că, începând din anul 2010, regulile privind prețurile de transfer sunt aplicabile și la tranzacțiile dintre persoane juridice române (rezidente), ceea ce lărgește foarte mult sfera de aplicare a acestora. Credem că ar fi fost necesar ca – ținând cont și de cheltuielile deloc neglijabile pe care o companie le poate avea cu întocmirea dosarului privind prețurile de transfer – aplicabilitatea acestor reguli să fie limitată valoric (raportat la valoarea consolidată a tranzacțiilor dintre persoanele „vizate”). Pentru păstrarea echilibrului, este de asemenea util ca, în cazul unor ajustări privind prețurile de transfer la tranzacții între entități românești afiliate, ajustarea să fie făcută la ambele capete ale tranzacției. [ Mai mult... ]

§2 Analiza funcțională, termenii contractuali, circumstanțele economice, strategia de afaceri și indicatorii de profitabilitate în domeniul prețurilor de transfer

Ediția revizuită din iulie 2010 a Liniilor Directoare O.E.C.D. aduce în prim-plan importanța selectării indicatorilor de profitabilitate, în măsură să asigure acuratețea analizei în domeniul prețurilor de transfer și în fundamentarea valorii de piață. Deși marea majoritate a acestora au în vedere raportarea profitului net la diferiți alți indicatori (vânzări, costuri, active etc.), apreciem că indicatorul cel mai util analizei în cauză este rata Berry (determinată ca raport între profitul brut și cheltuielile de exploatare). [ Mai mult... ]

§3 Metodele de determinare a prețurilor de transfer: baza de retratare fiscală a evidențelor financiar-contabile

14 M.Of. nr. 1044 din 29 decembrie 2006.
[ Mai mult... ]

3.1. Metoda comparării prețurilor

Atunci când se analizează dacă tranzacțiile controlate și cele necontrolate sunt comparabile, trebuie avut în vedere efectul asupra prețului a unui ansamblu de factori (nu numai comparabilitatea produsului). În aceste condiții, în funcție de particularitățile și considerentele de ordin practic specifice (ce pot impune o abordare mai complexă), utilizarea metodei CUP poate fi completată cu alte metode (care vor fi prezentate în continuare), în vederea asigurării unei abordări exhaustive și, în același timp, unitare a respectivei cazuistici, având în vedere totuși gradul de precizie numai relativă pe care îl conferă, în unele cazuri, metoda CUP. [ Mai mult... ]

3.2. Metoda cost-plus

În concluzie, referitor la aplicarea metodei cost-plus, nu poate fi stabilită o regulă generală care să fie valabilă în toate cazurile, deoarece diferitele metode de determinare a costurilor trebuie să fie consecvente atât între tranzacțiile controlate și tranzacțiile necontrolate, cât și în timp, în relațiile cu terțe companii, fapt mai puțin valabil în practica de zi cu zi. [ Mai mult... ]

3.3. Metoda prețului de revânzare

În cazul în care există un lanț de distribuție a bunurilor printr-o companie intermediară, poate fi relevant pentru administrațiile fiscale să nu studieze numai prețul de revânzare al bunurilor ce au fost cumpărate de la compania intermediară, ci și prețul pe care o astfel de companie îl plătește furnizorilor săi, având în vedere funcțiile pe care le efectuează compania intermediară (cu scopul determinării funcției reale a companiei intermediare). Dacă nu poate fi demonstrat fie că respectiva companie intermediară suportă un risc real, fie că efectuează o funcție economică pe parcursul lanțului care a sporit valoarea bunurilor, atunci orice element de preț care se susține că este atribuibil activităților companiei intermediare ar putea fi atribuit în mod justificat în altă parte a grupului multinațional, deoarece companiile independente nu ar permite, în mod normal, împărțirea profiturilor tranzacției cu o astfel de companie. [ Mai mult... ]

3.4. Metoda marjei nete

În concluzie, dacă este folosită rațional și cu ajustările corespunzătoare pentru a reflecta diferențele de tipul celor menționate anterior, metoda marjei tranzacționale nete poate oferi o soluție practică pentru probleme legate de prețurile de transfer, care altfel ar fi indisolubile, chiar dacă inexactitățile posibile ce rezultă din factorii mai sus menționați se pot reflecta în mărimea domeniului la lungime de braț. Utilizarea unui domeniu poate ameliora, într-o oarecare măsură, niv [ Mai mult... ]

3.5. Metoda împărțirii profitului

Dintr-o altă perspectivă de abordare, analiza reziduală va încerca să reproducă rezultatul negocierii între companii independente pe piața liberă. În acest context, venitul de bază asigurat fiecărui participant va corespunde prețului cel mai mic pe care l-ar accepta, în mod rațional, un vânzător independent în situația respectivă și prețului cel mai mare pe care un cumpărător ar fi dispus să îl plătească în mod rațional. Orice diferență între aceste două sume ar putea rezulta în profitul rezidual asupra cărora companiile independente, în condiții normale, ar negocia. Astfel, analiza reziduală ar putea împărți acest cumul de profit în baza unei analize a tuturor factorilor relevanți pentru companiile afiliate, care ar indica modul în care companiile independente ar fi împărțit diferența dintre prețul minim al vânzătorului și prețul maxim al cumpărătorului. [ Mai mult... ]

§4 Acordul de preț în avans și dosarul prețurilor de transfer: aplicabilitatea practică a noțiunilor

În vederea decriptării modului de stabilire a prețurilor de transfer dintre persoanele afiliate, trebuie să avem în vedere, pe lângă metodele de retratare fiscală prezentate anterior, și documentele justificative esențiale existente în acest domeniu, respectiv acordul de preț în avans și dosarul prețurilor de transfer. [ Mai mult... ]

4.1. Acordul de preț în avans

Datorită costurilor materiale pe care le implică și documentației necesare – ce se cere a fi furnizată de contribuabili în vederea obținerii acordului – „accesul” va fi unul destul de limitat și restrictiv, iar acordurile vor fi de ajutor numai în soluționarea cazurilor mari, complexe, privind prețurile de transfer. [ Mai mult... ]

4.2. Dosarul prețurilor de transfer

– pentru stabilirea valorii estimate a tranzacției se va utiliza valoarea medie aritmetică a cuantumurilor tranzacțiilor similare astfel identificate. [ Mai mult... ]

§5 Ediția revizuită din iulie 2010 a Liniilor Directoare O.E.C.D. în domeniu: plusuri și minusuri

Pentru eliminarea eventualelor divergențe cu autoritățile fiscale, companiile multinaționale care activează în România trebuie să aibă în vedere derularea tranzacțiilor, cu entitățile afiliate lor, la prețul de piață. De asemenea, în același timp, companiile în cauză trebuie să fie pregătite să justifice respectivul preț printr-o documentare corespunzătoare (în speță, ce implică întocmirea dosarului prețurilor de transfer, conform cadrului normativ din domeniu), cu atât mai mult cu cât o se [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Dreptul Afacerilor (C.H. BECK):
Impozit pe venit și contribuții sociale: între lărgirea bazei de impozitare și confuzia generalizată
Impozitul pe profit: între conotațiile teoretice și valențele practice
În căutarea paradisului fiscal: modalități, instrumente și scheme de optimizare fiscală
Distribuirea și impozitarea dividendelor
TVA la nivel național
TVA intracomunitar
Inspecția fiscală: partener sau adversar al organelor fiscale?
Noutăți și aspecte utile în domeniul procedurii fiscale
Propuneri de eficientizare a legislației fiscale
;
se încarcă...