Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-362-9
de Horațiu Sasu, Lucian Țâțu, Dragoș Pătroi

19 iunie 2008

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Legi comentate

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

O scurtă motivare a „încă unui Cod adnotat”

Autorii [ Mai mult... ]

Abrevieri

alin.

- alineatul

apud

- citat după

art.

- articolul

c.

- contra

dec.

- decizia

ed.

- ediția

Ed.

- Editura

E.D.P.

- Editura Didactică și Pedagogică

infra

- mai jos

lit.

- litera

n.a.

- nota autorilor

nr.

- numărul

op. cit.

- opera citată

p.

- pagina

parag.

- paragraful

pct.

- punctul

S.C.

- societatea comercială

S.A.

- societate pe acțiuni

sent.

- sentința

SFIA

- soluția fiscală individuală anticipată

s.n.

- sublinierea noastră

S.R.L.

- societate cu răspundere limitată

supra

- mai sus

TVA

- taxa pe valoarea adăugată

urm.

- următoarele

vol.

- volumul

[ Mai mult... ]

Titlul I Dispoziții generale

Capitolul I Domeniul de aplicare a Codului de procedură fiscală

2 M. Brăgaru, Rolul Comisiei fiscale centrale, în R.D.C. nr. 4/2005, p. 141. [ Mai mult... ]

Capitolul II Principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat

1 I.C.C.J., s. cont. adm. fisc., dec. nr. 3545 din 19 octombrie 2006, conform www.scj.ro. [ Mai mult... ]

Capitolul III Aplicarea prevederilor legislației fiscale

Este simplu însă pentru un întreprinzător să controleze cheltuielile, în așa fel încât să câștige maximum permis de lege. Iar atât timp cât poziția favorabilă contribuabilului este perfect legală, nu există niciun motiv de condamnare, după cum a arătat chiar Curtea Supremă a Statelor Unite ale Americii (vezi supra, parag. 1). [ Mai mult... ]

Capitolul IV Raportul juridic fiscal

1 D. Dascălu, C. Alexandru, op. cit., p. 58. [ Mai mult... ]

Titlul II Dispoziții generale privind raportul de drept material fiscal

Capitolul I Dispoziții generale

– alin. (3) al art. 30 Codul de procedură fiscală. dispune că desființarea pe orice cale acesiunii nu produce niciun efect față de organul fiscal, compensarea, rambursarea sau restituirea efectuată de către acesta față de cesionar rămânând astfel valabilă (desigur că cedentul se va putea îndrepta împotriva cesionarului pentru sumele respective, în temeiul îmbogățirii fără justă cauză). [ Mai mult... ]

Capitolul II Domiciliul fiscal

2 D. Dascălu, C. Alexandru, op. cit., p. 106-107. [ Mai mult... ]

Titlul III Dispoziții procedurale generale

Capitolul I Competența organului fiscal

2 D. Dascălu, C. Alexandru, op. cit., p. 45. [ Mai mult... ]

Capitolul II Actele emise de organele fiscale

2 M. Of. nr. 347 din 22 mai 2007. [ Mai mult... ]

Capitolul III Administrarea și aprecierea probelor

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Prevederea este utilă în cadrul controalelor încrucișate care vizează contribuabili aflați în circumscripții fiscale diferite (spre exemplu, se verifică facturile unui producător din Buzău, dar și ale distribuitorului său din Timișoara). Prevederea legală va câștiga în importanță și utilitate pe măsura dezvoltării legăturilor contribuabililor români cu societăți comerciale (contribuabili) din Europa, precum și pe măsura apariției tot mai multor investitori străini care își deschid în România fil [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Informații și expertize

5 R.P. Vonica, Dreptul contractelor comerciale, Ed. Holding Reporter, București, 1999, p. 131. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Verificarea înscrisurilor și cercetarea la fața locului

3 M.N. Costin (coord.), Dicționar de Drept procesual civil, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983, p. 142-143. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi

1 M. Brăgaru, Modificările aduse Codului de procedură fiscală prin Ordonanța Guvernului nr. 20/2005 și prin Legea de aprobare a acesteia nr. 210/2005, Revista de Finanțe Publice și Contabilitate nr. 9/2005, p. 7-8. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Colaborarea dintre autoritățile publice

Articolul de mai sus se coroborează cu prevederile art. 179-197 Codul de procedură fiscală. A se vedea, de asemenea, și comentariile de la parag. 2 al art. 51. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Sarcina probei

2 C.A. București, dec. civ. nr. 1320 din 8 septembrie 2005, s. a VIII-a cont. adm. fisc., în D.-L. Pasăre, L. Vișan, D. Lupașcu, Culegere de practică judiciară în materia contenciosului administrativ și fiscal - 2005, Ed. Universul Juridic, București, 2006, p. 235. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Termene

Prevederile de mai sus referitoare la termene se aplică prin coroborare și cu art. 231 Codul de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Titlul IV Înregistrarea fiscală și evidența contabilă și fiscală

3 A. Modok, Considerații referitoare la aplicarea art. 15 lit. b) și a art. 17 din Legea nr. 12/1991, în R.D.C. nr. 11/1996, p. 75. [ Mai mult... ]

Titlul V Declarația fiscală

Prin excepție, în cazul erorilor materiale constând în virarea eronată a obligațiilor de plată la altă unitate de trezorerie și contabilitate publică decât cea la care trebuie achitată suma, cererea care declanșează procedura de îndreptare a erorilor se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată. În această situație, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utili-zarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OP [ Mai mult... ]

Titlul VI Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat

;
se încarcă...