Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0216-6
de Menzer Prof. Dr. Jörg K., Galu Melinda Hannelore, Dudău Roxana, Nagy Iunia Marinela, Stănică Irina, Stamboli Cristina, Epure Alexandra, Lupoi Magdalena, Bedros Luiza, Neacșu Laura, Muntean Carina, Popa Gabriel, Rizea Diana, Sandu Rusandra, Suciu Andreea

31 iulie 2013

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Formulare și modele juridice

Cartea de contracte. Modele • Comentarii • Explicații

Ediția 3

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Cuvânt-înainte

București, 25 iunie 2013 [ Mai mult... ]

Abrevieri

Trib. – Tribunal(ul) [ Mai mult... ]

1. Societăți

A.Societăți pe acțiuni

1 Contractul de vânzare de acțiuni

[10] Dispoziții finale. A se vedea infra, nr. 114 – Dispoziții finale, p. 593. [ Mai mult... ]

2 Declarația administratorului privind îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea funcției

În cazul în care administratorul nu îndeplinește condițiile legale pentru a desfășura o astfel de activitate, el va fi decăzut retroactiv din drepturi și poate fi tras la răspundere penală (se realizează obiectul material al infracțiunii de fals în declarații, prevăzută și pedepsită de dispozițiile art. 292 C. pen..). [ Mai mult... ]

3 Convocarea adunării generale a acționarilor

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de actul constitutiv pentru convocarea Adunării Generale, cu cel puțin 10 zile înaintea Adunării Generale, la data menționată în convocatorul inițial. [ Mai mult... ]

4 Ordinea de zi a adunării generale a acționarilor

[3] Propuneri pentru ordinea de zi. A se vedea supra, nr. 3 – Convocarea adunării generale a acționarilor, pct. [4], p. 12. [ Mai mult... ]

5 Hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor

alin. (1) din Legea nr. 31/1990, hotărârile luate de Adunarea Generală asocietății în limitele legii sau ale actului constitutiv sunt obligatorii pentru toți acționarii societății, chiar și pentru cei care nu au participat la Adunarea Generală sau au votat împotrivă (principul voinței majoritare). Conform art. 132 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, hotărârile luate de Adunarea Generală asocietății contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data pu [ Mai mult... ]

6 Actul constitutiv al unei societăți în comandită pe acțiuni

[13] Soluționarea litigiilor. A se vedea infra, nr. 110 – Dreptul aplicabil. Instanța competentă, p. 586. [ Mai mult... ]

B. Societăți cu răspundere limitată

7 Actul constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată

[16] Modificarea actului constitutiv. Conform normelor metodologice de aplicare privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor, după fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii sau orice persoană împuternicită în acest sens au obligația de a depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și actul constitutiv actualizat cu toate modificările. [ Mai mult... ]

8 Actul constitutiv al unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic

[15] Modificarea actului constitutiv. Conform prevederilor legislației române, după fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii au obligația de a depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările. Acestea vor fi înregistrate în temeiul hotărârii persoanei desemnate de la registrul comerțului. [ Mai mult... ]

9 Contractul de administrare a unei societăți

[9] Dispoziții finale. A se vedea infra, nr. 114 – Dispoziții finale, p. 593. [ Mai mult... ]

10 Hotărârea adunării generale a asociaților pentru modificarea actului constitutiv

[2] Publicarea actului modificator. Potrivit art. 204 alin. (4), După fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv Directoratul vor depune la registrul comerțului actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările, care vor fi înregistrate în temeiul încheierii judecătorului-delegat, cu excepția situațiilor stipulate la art. 223 alin. (3) și la art. 226 alin. (2), când înregistrarea va fi efectuată pe baza hotărârii definitive de excludere sau de retragere. De menționat în acest context este intenția legiuitorului de a simplifica procedura de modificare a actului constitutiv prin eliminarea obligativității actului adițional. În consecință, potrivit reglementărilor în vigoare, hotărârea Adunării Generale a Asociaților are puterea unui act modificator. Actul modificator înregistrat împreună cu o notificare asupra depunerii textului actualizat al actului constitutiv va fi înaintat din oficiu de către oficiul registrului comerțului spre publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a, pe cheltuiala societății. [ Mai mult... ]

11 Hotărârea adunării generale a asociaților pentru numirea administratorilor

[5] Modificarea actului constitutiv. Conform prevederilor legislației române, după fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii au obligația de a depune la registrul comerțului, în termen de 15 zile, actul modificator și textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificările. În forma actualizată a actului constitutiv se pot omite numele sau denumirea și celelalte date de identificare ale fondatorilor și ale primilor membri ai organelor societății. Această omisiune este permisă numai dacă au trecut cel puțin 5 ani de la data înmatriculării societății și numai dacă actul constitutiv nu prevede altfel. [ Mai mult... ]

12 Hotărârea asociatului unic/ adunării generale pentru majorarea/reducerea capitalului social

[7] Mandatarul. În practică, prin hotărârea de reducere a capitalului societății se împuternicește o persoană sau mai multe persoane, care să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârii. Se poate împuternici o singură persoană sau mai multe, care să acționeze, împreună sau separat, în numele societății. Această mandatare poate fi bineînțeles omisă. [ Mai mult... ]

13 Hotărârea asociaților privind constituirea unei societăți cu răspundere limitată

[6] Mandatarul. Prin hotărârea de constituire a societății se poate împuternici o persoană sau mai multe persoane, care să îndeplinească toate formalitățile necesare pentru constituirea și înregistrarea societății (de exemplu, semnarea actului constitutiv, reprezentarea în fața registrului comerțului, deschiderea de cont bancar etc.). Dacă prin hotărâre nu se împuternicește una sau mai multe persoane cu efectuarea formalităților la registrul comerțului, aceasta poate fi făcută și ulterior; în acest caz o eventuală procură trebuie să îmbrace forma autentică, conform cerințelor întâlnite în practică ale oficiului registrului comerțului. [ Mai mult... ]

14 Contractul de cesiune de părți sociale

[6] Dispoziții finale. A se vedea infra, nr. 114 – Dispoziții finale, p. 593. [ Mai mult... ]

15 Contractul de ipotecă mobiliară asupra părților sociale

[9] Dispoziții finale. A se vedea infra, nr. 114 – Dispoziții finale, p. 593. [ Mai mult... ]

16 Convenția privind retragerea unui asociat din societate

[5] Dispoziții finale. A se vedea infra, nr. 114 – Dispoziții finale, p. 593. [ Mai mult... ]

C. Societăți de persoane

17 Actul constitutiv al unei societăți în nume colectiv

[11] Modificarea actului constitutiv. Modificările aduse actului constitutiv, împreună cu actul constitutiv actualizat, vor fi înregistrate la oficiul registrul comerțului competent. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...