Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-534-0
de Horațiu Sasu

20 martie 2009

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvânt-înainte

Autorul [ Mai mult... ]

Abrevieri

alin.

– alineat(ul)

art.

– articol(ul)

C.A.

– Curtea de Apel

C. civ..

– Codul civil

Codul muncii

– Codul muncii

C. proc. civ..

– Codul de procedură civilă

C. proc. pen.

– Codul de procedură penală

C.S.J.

– Curtea Supremă de Justiție

D.C.C.

– decizia Curții Constituționale

dec.

– decizia

Dreptul

– revista Dreptul

Ed.

– editura

ibidem

– în același loc

L.G.D.J.

– Librairie générale de droit et de jurisprudence

lit.

– litera

n.a.

– nota autorului

nr.

– numărul

O.U.G.

– ordonanța de urgență a Guvernului

op. cit.

– opera citată

p.

– pagina

parag.

– paragraful

pct.

– punctul

R.D.C.

– Revista de Drept Comercial

R.R.D. muncii

– Revista Română de Dreptul Muncii

R.R.D.

– Revista Română de Drept

s. civ.

– secția civilă

s. com.

– secția comercială

Trib. București

– Tribunalul București

Trib. Suprem

– Tribunalul Suprem

vol.

– volum

[ Mai mult... ]

1 Încheiați corect un contract de muncă

1.1 Jaloane legislative

Pe acestea le vom dezvolta la momentul discutării capitolului „Alte clauze” din modelul de contract individual de muncă. [ Mai mult... ]

1.2 Modelul de contract e stabilit legal

Iar pentru ambele părți, riscurile în cazul unui accident de muncă al unui salariat care lucrează „la negru” sunt enorme. [ Mai mult... ]

1.3 Cum să gândiți bine fiecare clauză

Cu alte cuvinte, conflictele de muncă se judecă, în marea lor majoritate, de către Tribunalul în a cărui circumscripție reclamantul își are domiciliul, reședința, sediul. [ Mai mult... ]

1.4 Ce NU este permis a se introduce în contractul individual de muncă

1.4.1 Clauze prin care salariatul renunță la drepturile prevăzute de lege

Dar, dacă nu se pot stabili clauze sub cele minimale cerute de lege/Contractul colectiv la nivel național, la fel de adevărat este că nimic nu împiedică acordarea către salariat a unor clauze mai favorabile decât cele prevăzute de lege (spre exemplu o primă de concediu, sporuri mai mari etc.) [ Mai mult... ]

1.4.2 Clauza de exclusivitate

Putem spune că în actuala stare de lucruri o astfel de clauză este discutabilă. [ Mai mult... ]

1.4.3 Clauza de celibat sau de nonnaștere

Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisă. [ Mai mult... ]

2 Modificarea corectă a contractului individual de muncă se face în anumite limite

b) în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care s-a comunicat decizia de sancționare disciplinară. [ Mai mult... ]

3 Suspendarea contractului individual de muncă –respectați condițiile!

Codul muncii prevede expres că în cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendării acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat. [ Mai mult... ]

3.1 Suspendarea de drept – prevederi legale și acte necesare

8.În cazurile prevăzute la lit. f) -i) din art. 50 Codul muncii deciziile sunt foarte asemănătoare cu cea prezentată la pct. 4 de mai sus, modificându-se doar starea de fapt (ceea ce se constată) și temeiul de drept [art. 50 litera corespunzătoare.]. [ Mai mult... ]

3.2 Actele ce se întocmesc în caz de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului

2 C. Stătescu, C. Bârsan, op. cit., 1994, p. 286.
[ Mai mult... ]

3.3 Suspendarea din inițiativa angajatorului – emiteți decizia în cunoștință de cauză!

(2) Pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin. (1) salariații se vor afla la dispoziția angajatorului, acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activității. [ Mai mult... ]

3.4 Suspendarea contractului de muncă prin acordul părților

b) peste cele 15 zile să intre în aplicare suspendarea prevăzută de art. 51 alin. (1) lit. d) Codul muncii, caz în care de asemenea salariatului ise consideră stagiu de cotizare în sistemul de pensii. [ Mai mult... ]

3.5 Decizia de încetare a suspendării contractului de muncă

Semnătura [ Mai mult... ]

4 Încetarea contractului individual de muncă

c) ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și în condițiile limitativ prevăzute de lege. [ Mai mult... ]

4.1 Decizii privind încetarea de drept a contractului individual de muncă

1 Al. Athanasiu, L. Dima, op. cit., în R.R.D. muncii nr. 5/2003, p. 211.
[ Mai mult... ]

4.2 Încetarea contractului de muncă prin acordul părților

(!) Folosiți cele de mai sus în favoarea Dvs., „transformând” prin decizie o cerere de încetare a raporturilor de muncă prin acordul părților într-o cerere de demisie cu un preaviz de o zi (eventual cu rescrierea cererii de către salariat, care să se refere la demisie). [ Mai mult... ]

4.3 Concedierea – situații diferite rezolvate diferit

Să trecem la analiza situațiilor și deciziilor ce se emit în fiecare caz de concediere. [ Mai mult... ]

4.3.1 Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului

Semnătura [ Mai mult... ]

4.4 Se întocmesc documente în caz de demisie?

Rețineți însă că angajatorul nu este obligat să continue raporturile de muncă cu salariatul numai pentru că acesta s-a răzgândit după ce își depusese demisia! [ Mai mult... ]

4.5 Decizii de încetare a contractului în timpul perioadei de probă

1 O. Ținca, op. cit., nr. 2/2007, p. 41.
[ Mai mult... ]

5 Actele adiționale privind formarea profesională – slalom printre prevederi legale pline de capcane

În restul situațiilor, pe care tocmai le-am delimitat mai sus, legea nu mai prevede că recuperarea se face în mod proporțional. Cu alte cuvinte, în actul adițional este perfect valabil să se arate că, dacă salariatul e scos din producție doar 10% pentru urmarea cursului, poate fi obligat să restituie toate cheltuielile, chiar dacă pleacă cu o săptămână doar înainte de încheierea perioadei de interdicție a plecării! [ Mai mult... ]

6 Actele de sancționare disciplinară a salariatului

;
se încarcă...