Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0476-4
de Neculai Cârlescu

15 iulie 2015

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Instrumente Juridice

Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice

Ediția 3 - revizuită și adăugită

Despre autor

Neculai CÂRLESCU este procuror-șef al Secției de urmărire penală din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, absolvent deopotrivă al Facultății de Drept și al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune.

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre refuzul de a prezenta documentele legale și bunurile din patrimoniu, a se vedea Neculai Cârlescu, Evaziunea fiscală. Comentarii și exemple practice, Capitolul III, ediția 3, Editura C.H. Beck, București, 2015, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 20 iulie 2015.

„Impozitele, până la urmă, sunt cotizațiile pe care le plătim pentru privilegiul de a fi membrii unei societăți organizate”.

(Franklin D. Roosevelt)

Prefață la ediția a 3-a

iunie 2015 [ Mai mult... ]

Introducere

Pe de altă parte, lucrarea are și un anumit grad de tehnicitate, în special pe partea de contabilitate, care face mai dificilă înțelegerea textului de către un cititor neavizat. Din această perspectivă, lucrarea se adresează profesioniștilor, persoanelor care au de spus ultimul cuvânt în cauzele de evaziune fiscală. [ Mai mult... ]

Abrevieri

urm. - următoarele [ Mai mult... ]

Capitolul I Noțiunea și cauzele evaziunii fiscale

Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală

Înainte însă de a trece la analiza infracțiunilor, ne vom concentra atenția asupra cauzelor care stau la baza evaziunii fiscale. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Cauzele evaziunii fiscale

§2 Factorii economici [ Mai mult... ]

2.1. Nivelul taxelor și impozitelor

Chiar dacă nu există o proporționalitate între creșterea/descreșterea impozitelor și creșterea/descreșterea evaziunii fiscale, efectele unor asemenea măsuri sunt destul de vizibile. [ Mai mult... ]

2.2. Complexitatea operațiunilor administrative

Astfel fiind, pentru a-l stimula pe contribuabil să-și îndeplinească obligațiile fiscale, dar și pentru a atrage noi investitori pe piața din România, este nevoie de un sistem fiscal simplu, transparent și stabil, care să permită societăților și investitorilor să își planifice strategii pe termen lung și care să asigure conducerea coerentă a afacerilor de zi cu zi. [ Mai mult... ]

2.3. Sancțiunile aplicate

§3 Factorii psihologici [ Mai mult... ]

3.1. Percepția unui risc minim de a fi controlat

Din această perspectivă, nu contează atât de mult realitatea, cât contează modul în care realitatea este percepută de contribuabil. [ Mai mult... ]

3.2. Normele sociale și caracteristicile individuale ale contribuabilului

21 La fraude aux prélèvements obligatoires et son contrôle, Le Conseil des prélèvements obligatoires, 2007.
[ Mai mult... ]

3.3. Echitatea și satisfacția în raport de taxele și impozitele plătite

În plus, dacă există și o contraprestație, dacă impozitele și taxele plătite se transformă în condiții de viață mai bune, există un sentiment de mulțumire care stimulează corecta îndeplinire a obligațiilor fiscale. [ Mai mult... ]

Capitolul II Aspecte comune infracțiunilor prevăzute de Legea nr. 241/2005

Secțiunea 1 Obiectul și subiectul infracțiunii

§1 Obiectul juridic și obiectul material [ Mai mult... ]

1.1. Obiectul juridic

De aceea, fapta de a evidenția, în actele contabile sau în alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale ori evidențierea altor operațiuni fictive este incriminată ca și infracțiune în conținutul art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005 și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 8 ani. [ Mai mult... ]

1.2. Obiectul material

§2 Subiectul activ și subiectul pasiv [ Mai mult... ]

2.1. Subiectul activ

Oricum, așa cum am arătat, pe lângă administratorul (de fapt sau de drept) societății, pot fi subiect activ la infracțiunea de evaziune fiscală și alte persoane din cadrul societății, cum ar fi directorul, contabilul, vânzătorul etc., în măsura în care prin acțiunile și/sau inacțiunile lor urmăresc ca societatea să se sustragă de la plata taxelor și impozitelor datorate. [ Mai mult... ]

2.2. Subiectul pasiv

Subiectul pasiv este statul sau, după caz, unitatea administrativ-teritorială la bugetul căreia se colectează taxele și impozitele aferente. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Conținutul constitutiv

§1 Latura obiectivă [ Mai mult... ]

1.1. Elementul material

;
se încarcă...