Conținutul constitutiv | Dreptul Afacerilor (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0476-4
Autor: Neculai Cârlescu.
Cumpărați modulul Dreptul Afacerilor (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0476-4
Autor: Neculai Cârlescu

Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0411-5
Autor: Ion Turcu

Legea societăților. Comentariu pe articole, ediția 5, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0330-9
Autor: D. Cărpenaru Stanciu, Gheorghe Piperea, Sorin David

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0139-8
Autor: Dragoș Pătroi, Florin Cuciureanu, Adrian Bența

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-871-6
Autor: Dragoș Pătroi, Gabriel Biriș

Codul de procedură fiscală. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-362-9
Autor: Horațiu Sasu, Lucian Țâțu, Dragoș Pătroi

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0763-5
Autor: Răzvan Anghel

Cartea de contracte. Modele. Comentarii. Explicații, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2013, ISBN 978-606-18-0216-6
Autor: Menzer Prof. Dr. Jörg K., Galu Melinda Hannelore, Dudău Roxana, Nagy Iunia Marinela, Stănică Irina, Stamboli Cristina, Epure Alexandra, Lupoi Magdalena, Bedros Luiza, Neacșu Laura, Muntean Carina, Popa Gabriel, Rizea Diana, Sandu Rusandra, Suciu Andreea

Legislația concurenței. Comentarii și explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0025-4
Autor: Valentin Mircea

Codul muncii republicat. Comentariu pe articole. Modificările aduse prin Legea nr. 40/2011 - Comentarii și explicații, Vol 1, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-870-9
Autor: Horațiu Sasu

Drepturile acționarilor, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2010, ISBN 978-973-115-669-9
Autor: Cristian Duțescu

Legea privind registrul comerțului. Comentariu pe articole, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-588-3
Autor: Liviu Narcis Pîrvu, Ioan Florin Simon

Derularea corectă a raporturilor de muncă. Probleme. Soluții. Modele. Exemple, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-534-0
Autor: Horațiu Sasu

Societăți comerciale. Proceduri speciale., ediția 2, Editura C. H. Beck, 2009, ISBN 978-973-115-451-0
Autor: Crenguța Leaua

Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-309-4
Autor: Gina Orga-Dumitriu

Legea procedurii insolvenței. Comentariu pe articole, Vol 1, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0026-1
Autor: Ion Turcu

Ghid pentru practicieni în dreptul concurenței, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0398-9
Autor: Marius Bulancea, Cristina Butacu, Adina Claici, Fabio Filpo, Sorin Fusea, Norbert Maier, Valentin Mircea, Paul Prisecaru, Diana Ungureanu

Codul muncii. Comentariu pe articole - Vol. II. Articolele 108-298, Vol 2, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2011, ISBN 978-973-115-667-5
Autor: Alexandru Athanasiu, Magda Volonciu, Luminița Dima, Oana Cazan

Manipularea pieței de capital, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-358-2
Autor: Cristian Duțescu

Contractul de franciză, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2008, ISBN 978-973-115-264-6
Autor: Mihaela Mocanu

Aspecte comune infracțiunilor prevăzute de Legea nr 241/2005 -
Secțiunea a 2-a
Conținutul constitutiv

§1 Latura obiectivă [ Mai mult... ]

1.1. Elementul material

Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) C. proc. pen..” [ Mai mult... ]

1.2. Urmarea imediată

Într-o situație practică însă, dacă se dovedește că respectivul contribuabil a efectuat și alte cheltuieli deductibile, acestea vor fi, în mod evident, luate în calcul la stabilirea profitului impozabil, alături de cheltuielile cu mărfurile. [ Mai mult... ]

1.3. Legătura de cauzalitate

Textul ar fi fost mai previzibil dacă ar fi fost redactat astfel: constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 6 ani împiedicarea efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale prin refuzul nejustificat al unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în termen de cel mult 15 zile de la somație. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Dreptul Afacerilor (C.H. BECK):
Noțiunea de evaziune fiscală
Cauzele evaziunii fiscale
Obiectul și subiectul infracțiunii
Conținutul constitutiv
Forme, modalități, sancțiuni
Nerefacerea documentelor de evidență contabilă distruse (art 3)
Refuzul de a prezenta documentele legale și bunurile din patrimoniu (art 4)
Împiedicarea efectuării verificărilor financiare, fiscale sau vamale (art 5)
Reținerea și nevărsarea, cu intenție, a sumelor reprezentând impozite sau contribuții cu reținere la sursă (art 6 ^ 39 )
Tipărirea, deținerea sau punerea în circulație, fără drept, a timbrelor, banderolelor sau formularelor tipizate (art 7)
Obținerea, fără drept, de rambursări, restituiri sau compensări (art 8)
Ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile [art 9 alin (1) lit a)]
Omisiunea evidențierii operațiunilor economice [art 9 alin (1) lit b)]
Evidențierea unor operațiuni fictive [art 9 alin (1) lit c)]
;
se încarcă...