Revista de Drept social (Rosetti) nr. 2/2018

Definiția sintagmei "salarizat la același nivel", Editura Rosetti
de Curtea de Apel Pitești

28 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• salariat la același nivel

Instanța Curtea de Apel Pitești, secția I civilă, decizia nr. 1506 din 6 decembrie 2017, în Decizii relevante trim. IV-2017

Jurisprudență Prin sentința civilă nr. 638 pronunțată de Tribunalul Argeș la 08.05.2017 a fost admisă excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtului Ministerul Afacerilor Interne, față de care a fost respinsă acțiunea. a fost admisă cererea de chemare în judecată formulată de Sindicatul Egalitatea al Funcționarilor Publici și Personalului Contractual din Instituția Prefectului Județ Argeș - pentru EC ș.a. față de Instituția Prefectului Județului Argeș care a fost obligată să emită noi decizii de încadrare salarială pentru reclamanți la nivel maxim aferent gradului profesional deținut și la plata efectivă a drepturilor salariale prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru funcția similară începând cu 09.04.2015 și până la zi.

Pentru a hotărî astfel, instanța a reținut că Ministerul Afacerilor Interne nu are calitate procesuală pasivă în absența unor raporturi obligaționale cu reclamanții și față de Decizia nr. 13/2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție într-un recurs în interesul legii.

În ceea ce privește fondul, s-a reținut că după intrarea în vigoare a Legii nr. 284/2010 și a celorlalte acte normative de salarizare s-au creat diferențe pentru persoane care se regăsesc în aceeași tranșă de vechime în funcție de data la care îndeplineau condițiile pentru acordarea sporului aferent.

Ulterior, prin O.U.G. nr. 83/2014, legiuitorul a înțeles să înlăture discriminarea existentă, discriminare reținută și de Înalta Curte de Casație și Justiție în Decizia nr. 32 pronunțată la 19.10.2015 în interpretarea dispozițiilor art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispozițiilor sale, și cu cele ale art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referință și a coeficienților de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, ținând seama și de prevederile art. 6 alin. (1) și (3) din Legea nr. 285/2010.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...