Revista de Drept social nr. 2/2018

Dreptul de obținere a gradului de handicap. Drept subiectiv. Indemnizația însoțitorului, Editura Rosetti
de Curtea de Apel Craiova

28 iunie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Cuvinte cheie

• grad de handicap

• indemnizație de însoțitor

Instanța Curtea de Apel Craiova, secția contencios administrativ, decizia nr. 151 din 22 ianuarie 2018

Jurisprudență Prin sentința numărul 4087 din 15.09.2017, pronunțată de Tribunalul Dolj - Secția Contencios Administrativ și Fiscal, a fost respinsă acțiunea formulată de reclamantul X, în calitate de moștenitor al reclamantei decedate Y, în contradictoriu cu pârâtele Consiliul Județean Dolj - Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap și Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilitati - Comisia Superioară de Evaluarea Persoanelor Adulte cu Handicap.

Împotriva sentinței numărul 4087 din 15.09.2017, pronunțată de Tribunalul Dolj - Secția Contencios Administrativ și Fiscal, a formulat recurs reclamantul X în calitate de moștenitor legal al reclamantei Y.

Recurentul a apreciat, în esență, că instanța de fond a efectuat o aplicare greșită a dispozițiilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. A făcut referire în acest sens la dispozițiile art. 35 din Legea nr. 448/2006 pe care instanța le-a apreciat în mod eronat ca fiind aplicabile speței. Dreptul solicitat are în vedere faptul că de la momentul stabilirii și încadrării în grad de handicap și până la momentul decesului, nevoia reclamantei a existat, era îndreptățită la obținerea unei astfel de indemnizații de însoțitor, dar aceasta nu a beneficiat de această indemnizație, întrucât pârâtele au apreciat că nu i se cuvine. Solicitarea sa viza tocmai acest drept, care în acest caz, se acordă de la data stabilirii gradului de handicap - 28.12.2016 și până la data decesului - 27.08.2017 și reprezintă o sumă fixă lunară al cărei cuantum este stabilit de către stat.

Așadar, dreptul reclamantei este exprimat în bani și vizează incapacitatea acesteia de a se îngriji singură din cauza bolii și necesitatea acoperirii unei astfel de nevoi. În acest caz, aprecierile instanței, referitoare la caracterul intuitu personae al dreptului reclamantei care nu poate fi moștenitor, sunt eronate. Reclamantul, în calitate de unic moștenitor legal al mamei sale, este moștenitorul acestei indemnizații calculate și cuvenite până la data decesului persoanei cu handicap.

În concluzie, a solicitat instanței, în baza art. 498 alin. (2) Cod de procedură civilă să îi admită recursul declarat, să se caseze sentința nr. 4087/15.09.2017 pronunțată de Tribunalul Dolj în dosar nr. (...) 63/2017 și să se trimită cauza spre rejudecare la instanța de fond.

În drept, recurs a fost întemeiat pe dispozițiile art. 483-502 Cod de procedură civilă, Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...