Legestart nr. 7/2018

STUDIU DE CAZ: Scoaterea unei uscătorii de bloc din părțile indivize comune și transformarea în proprietate exclusivă
de Mădălina Moceanu

17 iulie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prin acțiunea civilă formulată de reclamanta B.C., în contradictoriu cu pârâții CEC DEJ, B.C.R., V.R. SA, MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - AFP Dej, B.G. GHERLA, F.P., F.S.A., se solicită să se dispună rectificarea cotelor indivize comune înscrise în CF col Dej nr. 8006 privind imobilul cu nr.top.4264/S situat în Dej str. F. nr.11 Bl.C1, județ Cluj, potrivit documentației tehnice întocmită de sing B.V., ca urmare a încetării destinației de folosință comună a părții indivize comune reprezentată de uscătorie.

Să se dispună intabularea dreptului de proprietate în favoarea reclamantei DB.C. ASUPRA imobilului situat în Dej str. F. nr.11 Bl.C1,ap.31, județ Cluj, având nr.top.4264/S/XXXI cu ramura de folosință "uscătorie" cu cota părți aferente părților indivize comune menționate în documentația tehnică intocmită de ing B.V., ca bun propriu în cotă de 1/1 parte, cu titlu de cumpărare, dobândit în baza sentinței civile nr. 690/2009 împreună cu încheierea civilă din 28.02.2011- ambele pronunțate în dosarul nr. 992/219/2009 al Judecătoriei Dej.

În motivarea acțiunii reclamanta a arătat că doreste să-și inscrie în CF dreptul de proprietate astfel dobandit.

Ce apărări concrete au formulat pârâții în cauză?

Prin întâmpinarea depusă la dosar de Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice s-a solicitat respingerea acțiunii formulate de reclamantă, pe considerentul lipsei calității procesuale pasive.

Ce a decis instanța de judecată în cazul mai sus menționat și cum a argumentat hotărârea respectivă?

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...