Legestart nr. 7/2018

Drepturi la transformarea pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă
de Eugen Staicu

09 iulie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Materialul de mai jos vă prezintă o cauză prin care se solicită obligarea casei județene de pensii să aplice indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, în discuție fiind pensia de invaliditate, transformată în pensie pentru limită de vârstă.

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Argeș - reclamanta, persoană fizică, a chemat în judecată Casa Județeană de Pensii Argeș, solicitând obligarea acesteia să aplice indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare și să-i plătească diferențele de pensie pe ultimii trei ani de la data introducerii acțiunii.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost pensionată pentru invaliditate în temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, iar din data de 2.07.2014 a trecut la pensie pentru limită de vârstă, fiind nemulțumită că nu i s-a aplicat indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 la punctajul mediu anual stabilit prin Decizia din 2014 emisă de pârâtă.

Prin întâmpinare, Casa de pensii a solicitat respingerea acțiunii, ca netemeinică și nelegală, arătând că indicele de corecție se aplică o singură dată, la înscrierea inițială la pensie, aceasta neîndeplinind condițiile, întrucât nu a fost înscrisă la pensie începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, respectiv 1.01.2011, ci a fost înscrisă la pensie de invaliditate în condițiile Legii nr. 19/2000, începând cu data de 31.07.2006, aceasta fiind data inițială a înscrierii sale la pensie.

Prin Sentința din 2017, instanța de fond a admis acțiunea și a obligat pârâta să aplice indicele de corecție prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 la punctajul mediu anual stabilit prin Decizia emisă de Casa județeană de pensii în beneficiul reclamantei și să îi plătească acesteia diferențele de drepturi de pensie.

Întrebarea preliminară în discuție

Împotriva acestei sentințe, pârâta a formulat apel, iar instanța de apel s-a adresat la Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu următoarea înrebare preliminară:

"Interpretarea dispozițiilor art. 170 alin. (1) și (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv dacă înscrierea la pensie de invaliditate în baza Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, constituie sau nu înscrierea inițială la pensie conform prevederilor de mai sus."

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...