Art. I. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: - 45. După articolul 88 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1 -a, cuprinzând articolele 88^1 -88^9 , cu următorul cuprins: - " - SECȚIUNEA a 2^1 -a Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție -
← Art 88^6
Art. I. - Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: - 45. După articolul 88 se introduce o nouă secțiune, secțiunea a 2^1 -a, cuprinzând articolele 88^1 -88^9 , cu următorul cuprins: - " - SECȚIUNEA a 2^1 -a Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție -
Art 88^8 →

Art. 887. -

(1) Procurorii numiți în cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție pot fi revocați de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la cererea motivată a procurorului-șef al secției, în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor specifice funcției, în cazul aplicării unei sancțiuni disciplinare.

(2) În cazul revocării, procurorul revine la parchetul de unde provine și își redobândește gradul profesional de execuție și salarizarea corespunzătoare acestuia avute anterior sau pe cele dobândite ca urmare a promovării, în condițiile legii, în timpul desfășurării activității în cadrul direcției.

Acesta este un fragment din Legea nr. 207/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...