Drept Civil (C.H. BECK)

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile Conform Noului Cod civil, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2012, ISBN 978-606-18-0062-9
de Emõd Veress

06 august 2012

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Manuale Beck

Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile. Conform Noului Cod civil

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Privind locul deschiderii moștenirii, a se vedea E. Veress, Drept civil. Moștenirea. Liberalitățile. Conform Noului Cod civil, Capitolul II, Ed. C.H. Beck, București, 2012, în Biblioteca juridică Legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 20 ianuarie 2016.

Cuvânt-înainte

Prof. univ. dr. Ernest Lupan [ Mai mult... ]

Capitolul I Aspecte generale privind moștenirea

(Nicolae Iorga) [ Mai mult... ]

Secțiunea 1. Noțiune, terminologie

Persoanele care dobândesc patrimoniul persoanei fizice decedate sunt moștenitori (succesori sau erezi), respectiv în cazul moștenirii testamentare poartă denumirea de legatari. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a. Felurile moștenirii

– nu există moștenitori rezervatari sau, dacă aceștia există, renunță la moștenire. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a. Reglementare și caractere juridice

15 Și în acest caz există o excepție: moștenitorul care cumulează calitatea de moștenitor legal și pe cea de legatar (moștenitor testamentar) poate opta diferit în privința moștenirii legale și a legatului. Nu trebuie făcută confuzie între caracterul indivizibil al transmisiunii moștenirii, și indiviziunea creată prin transmisiune, căreia i se pune capăt prin partaj, respectiv cu divizarea de drept a pasivului succesoral.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Deschiderea moștenirii

(Emil Cioran) [ Mai mult... ]

Secțiunea 1. Noțiunea, data și locul deschiderii moștenirii

Determinarea locului deschiderii moștenirii prezintă importanță sub aspectul competenței în procedura notarială succesorală (necontencioasă) sau pentru stabilirea competenței instanțelor judecătorești, în caz de litigiu. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a. Actele juridice asupra moștenirii nedeschise

Moștenitorii pot dispune liber de drepturile lor, însă doar dacă moștenirea s-a deschis. [ Mai mult... ]

Capitolul III Condițiile generale ale dreptului de a moșteni

(Garabet Ibrăileanu) [ Mai mult... ]

Secțiunea 1. Enumerare

35 În dreptul musulman, se aplică regula impedimentum disparitatis cultus: moștenitorul trebuie să fie de aceeași religie cu defunctul. A se vedea A. Bonciog, Curs de drept privat comparat, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 211.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a. Capacitatea de a moșteni

– persoanele juridice care au încetat existența înaintea deschiderii moștenirii. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a. Vocația la moștenire

De exemplu, atât copilul, cât și fratele lui de cuius au vocație succesorală generală. Însă, după cum vom vedea, copilul (descendent) înlătură de la moștenire pe fratele decedatului (rudă colaterală). Astfel, în acest exemplu, numai copilul are vocație succesorală concretă. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a. Nedemnitatea

În schimb, efectele nedemnității, ca sancțiune civilă, nu pot fi înlăturate prin reabilitarea nedemnului, amnistia intervenită după condamnare, grațierea sau prin prescripția executării pedepsei penale. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Moștenirea legală

(Ana Blandiana) [ Mai mult... ]

Secțiunea 1. Aspecte generale

– rudenia în linie colaterală, care se bazează pe faptul că mai multe persoane au un ascendent comun. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a. Clasele de moștenitori

Clasa

Rudele

I

Descendenții, fără limită de grad: copii, nepoți, strănepoți etc.

II

1. Ascendenții privilegiați: părinții.

2. Colateralii privilegiați: frații și surorile defunctului, precum și descendenții acestora, prin reprezentare, până la gradul al patrulea inclusiv, adică nepoți de frate sau de soră, respectiv strănepoți de frate sau de soră.

III

Ascendenții ordinari, fără limită de grad: bunici, străbunici etc.

IV

Colateralii ordinari: frați și surori de bunici, unchi și mătuși, verii primari și verișoarele primare.

[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a. Stabilirea gradului de rudenie

– în linie colaterală, după numărul nașterilor, urcând de la una dintre rude până la ascendentul comun și coborând de la acesta până la cealaltă rudă; astfel, frații sunt rude de gradul al doilea, unchiul sau mătușa și nepotul, de gradul al treilea, verii primari, de gradul al patrulea. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a. Principiile generale ale devoluțiunii legale ale moștenirii

O altă excepție o întâlnim în cazul reprezentării succesorale, fiindcă rude de același grad pot dobândi cote inegale din moștenire, dacă vin la moștenire prin reprezentarea ascendentului lor, fiindcă moștenirea se împarte mai întâi pe tulpini și fiecare reprezentant vine la moștenirea tulpinii, adică a părții din patrimoniul persoanei defuncte care se cuvine ascendentului reprezentat. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a. Reprezentarea succesorală

81 Raportul se face potrivit dispozițiilor art. 1146 și urm. noul C. civ.. A se vedea Capitolul VIII din prezenta lucrare. Pentru detalii, ase vedea și V. Stoica,L. Dragne, op. cit., p. 64-65. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a. Clasa întâi de moștenitori: descendenții defunctului

Descendenții sunt moștenitori rezervatari, sezinari, sunt obligați la raportul donațiilor, respectiv pot veni la moștenire ori în nume propriu, ori prin reprezentarea antecesorului predecedat. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 7-a. Clasa a doua de moștenitori: ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați

Explicație suplimentară: cota de moștenire legală a soțului supraviețuitor se impută asupra întregii mase succesorale. Cotele cuvenite celorlalți moștenitori legali (în exemplu: cei din clasa a II-a de moștenitori) se stabilesc după deducerea părții soțului supraviețuitor asupra părții rămase din masa succesorală. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...