Drept Penal (C.H. BECK)

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
de Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

15 august 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Master

Prof.univ. Alexandru Boroi, Conf.univ. Mirela Gorunescu, Conf.univ. Ionuț Andrei Barbu, Lector univ. Bogdan Vîrjan

Dreptul penal al afacerilor

Ediția 6 – revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Infracțiunile privind dreptul de proprietate intelectuală, a se vedea Alexandru Boroi (Coordonator), Dreptul penal al afacerilor, Capitolul VIII, Editura C.H. Beck, București, 2016, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 16 martie 2017.

Abrevieri

www.scj.ro – site-ul oficial al Înaltei Curți de Casație și Justiție [ Mai mult... ]

Capitolul I Dreptul penal al afacerilor ca parte a dreptului penal

Secțiunea 1 Istoricul dreptului penal al afacerilor

9 M.­K. Guiu, Considerații privind dreptul penal al afacerilor, în Dreptul nr. 11/2005, p. 205.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2­a Noțiunea, obiectul și scopul dreptului penal al afacerilor

29 În acest sens, a se vedea M. Delmas­Marty, op. cit., p. 57.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3­a Unele aspecte specifice privind dreptul penal al afacerilor

39 Ibidem.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 4­a Dispoziții procesuale specifice aplicabile constatării, urmăririi și judecării infracțiunilor săvârșite în domeniul afacerilor

44 O asemenea sugestie a fost făcută de misiunea de cercetare „Dreptul și justiția”, într­un studiu asupra eficienței luptei împotriva acestui gen de criminalitate în mai multe țări europene.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Infracțiuni privind societățile și infracțiuni care privesc grupurile de interes economic

Secțiunea 1 Aspecte comune

85 I. Schiau, T. Prescure, Legea societăților comerciale. Analize și comentarii pe articole, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 823.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2­a Infracțiunile prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată

Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3­a Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 161/2003 privind grupurile de interes economic207

În art. 226­230 din Legea nr. 161/2003 sunt prevăzute și alte infracțiuni privitoare la grupurile de interes economic. Având în vedere că aceste infracțiuni sunt identice, prin conținutul lor juridic, cu infracțiunile prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, trimitem la explicații din secțiunea precedentă. [ Mai mult... ]

Capitolul III Infracțiuni privind monopolul de stat și Oficiul Național al Registrului Comerțului

Secțiunea 1 Infracțiuni privind monopolul de stat

231 Lit. k) a art. 25 a fost abrogată de pct. 38 al art. I din O.U.G. nr. 92/2014 (M.Of. nr. 957 din 30 decembrie 2014).
[ Mai mult... ]

Capitolul IV Infracțiuni privind regimul fiscal și financiar

Secțiunea 1 Infracțiuni privind evaziunea fiscală

În cazul în care, ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, nu se pot stabili pe baza evidențelor contribuabilului sumele datorate bugetului general consolidat, acestea vor fi determinate de organul competent potrivit legii, prin estimare, în condițiile Codului de procedură fiscală. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2­a Jurisdicțiile offshore – paradisuri fiscale

Luxemburgul, considerat ca țară offshore, gestionează capitaluri considerabile provenind din țările vecine. Se estimează că aproape jumătate din capitalurile germane expatriate au fost plasate în Luxemburg. Deponenții străini apreciază discreția tranzacțiilor financiare efectuate aici. [ Mai mult... ]

Capitolul V Infracțiuni privind regimul bancar și infracțiuni privind regimul cambiei, biletului la ordin și al cecului

Secțiunea 1 Infracțiunile privind regimul bancar

g) societatea­mamă împreună cu o altă entitate (o filială) sunt conduse pe o bază unică de către societatea­mamă. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2­a Infracțiuni prevăzute în Legea nr. 59/1934434 asupra cecului și în Legea nr. 58/1934435 asupra cambiei și biletului la ordin. Înșelăciunea prin cecuri

469 A se vedea M. Gorunescu, G. Ungureanu, Discuții în legătură cu infracțiunea prevăzută de art. 103 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, în Dreptul nr. 8/2007, p. 173 și urm.
[ Mai mult... ]

Capitolul VI Infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată 470

470 M.Of. nr. 904 din 12 decembrie 2002, cu modificări și completări ulterioare, inclusiv cele operate prin O.U.G. nr. 26/2010 (M.Of. nr. 208 din 1 aprilie 2010).
[ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Aspecte comune

d) instituții cu atribuții de control financiar și de supraveghere prudențială: BNR, Ministerul Finanțelor Publice, Curtea de Conturi a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2­a Infracțiunile în special

Infracțiunea prevăzută la art. 31 se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă, dacă fapta a fost săvârșită cu intenție și dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau amendă, dacă fapta a fost săvârșită din culpă. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3­a Aspecte de procedură

5. Hotărârea judecătorească definitivă privind infracțiunea prevăzută la art. 29 se comunică Oficiului. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...