Titlul VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Lavinia Valeria Lefterache [ Mai mult ] -
Titlul VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei

Bibliografie: G. Antoniu, Unitate de infracțiune. Contribuții, în R.D.P. nr. 3/1999; G. Antoniu, Cu privire la reglementarea cauzelor de agravare și atenuare a pedepselor, în R.R.D. nr. 4/1970; G. Antoniu, Reflecții asupra pluralității de infracțiuni, în R.D.P. nr. 4/1999; M. Basarab, Drept penal. Partea generală, ed. a II-a, Ed. Fundației „Chemarea”, Iași, 1995; A. Cocaină, Recidiva în dreptul penal român, Ed. Lumina Lex, București, 1992; I. Cozma, Reabilitarea în dreptul penal, Ed. Științifică, București, 1970; Șt. Făt, Prescripția executării pedepsei în cazul în care hotărârea definitivă a fost casată ca urmare a admiterii unui recurs în anulare, stabilindu-se o altă pedeapsă, în Dreptul nr. 4/2008; J. Grigoraș, Unele probleme ale grațierii condiționate cu referire la practica Tribunalului Suprem, în R.R.D. nr. 10/1974; J. Grigoraș, Unele considerații asupra aplicării dispozițiilor de grațiere ale Decretului prezidențial nr. 222/1976, în R.R.D. nr. 1/1977; D.L. Lămășanu, Concursul de infracțiuni, stare de agravare sau de atenuare a pedepsei, în R.D.P. nr. 4/1999; L.V. Lefterache, Drept penal. Partea generală, Ed. Universul Juridic, București, 2009; Gh. Mateuț, Recidiva în teoria și practica dreptului penal, Ed. Lumina Lex, București, 1997; I. Mândru, Amnistia și grațierea, Ed. All Educational, București, 1998; M. Mihai, Prescripția executării pedepsei, în R.R.D. nr. 4/2001; R. Moroșanu, Aspecte controversate în materia grațierii, Ed. Hamangiu, București, 2007; V. Nicolcescu, Unele considerații referitoare la exceptarea de la grațiere a condamnaților pentru infracțiuni săvârșite în stare de recidivă sau care sunt recidiviști prin condamnări anterioare, în Dreptul nr. 7/2003; A. Paicu, Calcularea termenului de reabilitare în cazul pedepselor grațiate, în R.R.D. nr. 10/1974; D. Pavel (II), Aplicarea grațierii condiționate intervenită înainte de rezolvarea cererii de liberare condiționată, în R.R.D. nr. 3/1973; M. Pătrăuș, Considerații privind întreruperea cursului prescripției executării pedepsei în cazul emiterii mandatului european de arestare, în C.J. nr. 4/2011; I. Poenaru, În legătură cu conceptul de recidivist prin condamnări anterioare, în R.R.D. nr. 12/1982; I. Poenaru, O privire asupra reglementării grațierii, în R.R.D. nr. 5/1985; I. Poenaru, Soluții ale practicii judiciare în materia amnistiei și grațierii, în R.R.D. nr. 12/1986; V. Papadopol, D. Pavel, Formele unității infracționale în dreptul penal român, Casa de Editură și Presă „Șansa” SRL, București, 1992; F. Streteanu, Concursul de infracțiuni, Ed. Lumina Lex, București, 1999; F. Streteanu, R. Chiriță, Răspunderea penală a persoanei juridice, ed. a II-a, Ed. C.H. Beck, București, 2007; A. Ungureanu, Jurisprudență și opinii doctrinare privind aplicarea unor acte normative de grațiere condiționată, cu incidență în aplicarea dispozițiilor Legii nr. 137/1997 (I), în Dreptul nr. 3/1998; T. Vasiliu și colaboratorii, Codul penal comentat și adnotat. Partea generală, Ed. Științifică, București, 1972; Gh. Voinea, Conceptul de recidivist în lumina Legii nr. 137/1997, în Dreptul nr. 7/1998; C-tin Gr.C. Zotta, Codul de amnistii și grațieri, Ed. R. Cioflec, București, 1945; Jurisprudența instanței supreme în unificarea practicii judiciare (1969-2008), Ed. Universul Juridic, București, 2008, ediție îngrijită de L.V. Lefterache, I. Nedelcu, F. Vasile.

[ Mai mult... ]

Art. 160 Efectele grațierii

Apreciem că își menține valabilitatea principiul dedus din Decizia nr. 36/2008 (M.Of. nr. 177 din 23 martie 2009) a Secțiilor Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv identificarea obiectului grațierii se va realiza, în ipoteza schimbării sediului normativ al unor incriminări în perioada de timp ce cade sub incidența grațierii, verificând și valorificând continuitatea incriminării, iar nu operând, formal, cu denumirea actului normativ. [ Mai mult... ]

Art. 161 Prescripția executării pedepsei

3. Jurisprudența Curții Constituționale. Prin Decizia nr. 511/2013 (M.Of. nr. 75 din 30 ianuarie 2014) a fost soluționată excepția de neconstituționalitate a art. 125 alin. (3) C. pen. din 1969. În motivarea excepției s-a susținut că aceste dispoziții, care extind imprescriptibilitatea și la infracțiunile de omor și la cele intenționate urmate de moartea victimei al căror termen de prescripție a executării nu s-a împlinit la intrarea în vigoare a Legii nr. 27/2012, sunt neconstituționale, întrucât încalcă principiul neretroactivității legii statuat în art. 15 alin. (2) din Constituție. Excepția a fost respinsă, dispozițiile fiind constituționale („nu au drept consecință un prejudiciu constituțional relevant”) și neexistând o încălcare a principiului constituțional al neretroactivității legii cu justificarea că preeminența dreptului la viață justifică posibilitatea legiuitorului de a stabili imprescriptibilitatea executării pedepselor principale în cazul infracțiunilor la care se referă art. 125 alin. (3) C. pen. din 1969 pentru care, la data intrării în vigoare a dispozițiilor de lege criticate, nu s-a împlinit termenul de prescripție a executării. În consecință, s-a optat pentru aplicarea imediată a dispozițiilor din materia prescripției, mai severe, inclusiv pentru infracțiuni comise anterior, pentru care termenul de prescripție a executării pedepsei nu s-a împlinit încă.

[ Mai mult... ]

Art. 162 Termenele de prescripție a executării pedepsei

Pe calea contestației la executare se invocă exclusiv prescripția executării pedepsei, iar nu și prescripția răspunderii penale [C.A. Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 142 din 28 septembrie 2015 (www.rolii.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 163 Întreruperea cursului prescripției executării pedepsei

3. Sustragerea de la executare. Cazul în care, după o întrerupere a executării, condamnatul nu se prezintă în vederea continuării executării, echivalează cu o sustragere de la executare care face să curgă un nou termen de prescripție de la data sustragerii (C.S.J., Secția penală, decizia nr. 792/2002, în Dreptul nr. 6/2003, p. 258).

[ Mai mult... ]

Art. 164 Suspendarea cursului prescripției executării pedepsei

Iuliana Nedelcu

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Titlul I Legea penală și limitele ei de aplicare
Titlul II Infracțiunea
Titlul III Pedepsele
Titlul IV Măsurile de siguranță
Titlul V Minoritatea
Titlul VI Răspunderea penală a persoanei juridice
Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală
Titlul VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Titlul IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Titlul X Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Titlul I Infracțiuni contra persoanei
Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului
Titlul III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Titlul IV Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu
Titlul VI Infracțiuni de fals
Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice
Titlul VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială
;
se încarcă...