Titlul IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Lavinia Valeria Lefterache [ Mai mult ] -
Titlul IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării

Bibliografie: L. Biro, Stabilirea momentului în care condamnatul beneficiază de grațiere, în R.R.D. nr. 4/1972; C. Bulai, Drept penal român. Partea generală, vol. II, Casa de Editură și Presă „Șansa” SRL, București, 1992; V. Ciucă, Admisibilitatea reabilitării judecătorești a persoanelor decedate în timpul executării pedepsei, în R.R.D. nr. 2/1988; D. Ciuncan, Cu privire la consecințele condamnării și efectele reabilitării, în R.R.D. nr. 5/1987; A. Cocaină, Recidiva în dreptul penal român, Ed. Lumina Lex, București, 1992; J. Grigoraș, Unele probleme ale grațierii condiționate cu referire la practica Tribunalului Suprem, în R.R.D. nr. 10/1974; I. Mândru, Amnistia și grațierea, Ed. All Educational, București, 1998; D. Mirăuță, Anularea reabilitării de drept – instituție reglementată implicit în Codul penal, în Dreptul nr. 3/2010; N. Neagu, Reabilitare. Detențiune pe viață, în R.D.P. nr. 1/2002; A. Paicu, Calcularea termenului de reabilitare în cazul pedepselor grațiate, în R.R.D. nr. 10/1974; F. Streteanu, Concursul de infracțiuni, Ed. Lumina Lex, București, 1999.

[ Mai mult... ]

Art. 165 Reabilitarea de drept

Potrivit art. 528 C. proc. pen.., împlinirea termenului de reabilitare de drept determină ștergerea din cazier a mențiunilor privind pedeapsa, operațiune care va avea loc din oficiu. [ Mai mult... ]

Art. 166 Reabilitarea judecătorească

Nu mai este prevăzută posibilitatea reducerii termenelor de reabilitare, în cazuri excepționale, de procurorul general, nemaifiind preluate dispozițiile art. 135 alin. ultim C. pen. din 1969. [ Mai mult... ]

Art. 167 Calculul termenului de reabilitare

Termenele de reabilitare sunt termene de drept substanțial, calculul lor urmând să se facă potrivit art. 186 C. pen.. Legea în vigoare la data împlinirii termenului de reabilitare este și legea care determină condițiile reabilitării. [ Mai mult... ]

Art. 168 Condițiile reabilitării judecătorești

2. Condiția achitării integrale a cheltuielilor judiciare și a îndeplinirii obligațiilor civile a fost preluată din vechea reglementare [art. 137 alin. (1) lit. d) C. pen. din 1969], inclusiv excepția prevăzută de art. 137 alin. (2) C. pen. din 1969 pe care o reformulează [art. 168 lit. b) C. pen.. – „acesta (persoana condamnată) dovedește că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească (obligațiile civile și cheltuielile de judecată)” în loc de „aceasta nu se datorește relei-voințe a condamnatului”]. Cu privire la această condiție, jurisprudența a stabilit că verificarea sa trebuie făcută în funcție de executarea efectivă de către cel condamnat a obligației de a plăti despăgubirile civile și cheltuielile judiciare. Condamnatul care nu a plătit despăgubirile datorate nu se poate prevala de faptul că partea civilă nu a pus în executare hotărârea, ceea ce ar echivala cu o renunțare implicită la despăgubiri. Prevederile art. 137 lit. d) teza a II-a C. pen. din 1969 au în vedere o renunțare expresă, iar nu una tacită și care ar putea fi dedusă, de pildă, din împlinirea termenului de prescripție extinctivă prevăzut de Decretul nr. 167/1959 (Trib. București, Secția a II-a penală, decizia nr. 1066/1992, în C.P.J.P. 1992, p. 269). Această jurisprudență își menține valabilitatea. În ipoteza în care se face dovada imposibilității de îndeplinire a obligațiilor civile/cheltuielilor de judecată, instanța, apreciind împrejurările, poate dispune reabilitarea sau poate să acorde un termen pentru achitarea în întregime sau în parte, conform art. 534 C. proc. pen..

[ Mai mult... ]

Art. 169 Efectele reabilitării de drept sau judecătorești

Condamnările pentru care a intervenit reabilitarea sau pentru care s-a împlinit termenul de reabilitare nu vor constitui termen al recidivei, ceea ce reprezintă un element de continuitate al celor două reglementări. Deși soluția de fond este aceeași, reglementarea actuală a prevăzut acest efect în cadrul definiției recidivei, al condițiilor de existență ale acesteia ținând de hotărârea definitivă de condamnare [art. 41 alin. (1) C. pen..]. Prin această nouă opțiune, legiuitorul a subliniat caracterul temporar al recidivei. Mai mult, noua formulare are valența de a pune capăt controverselor doctrinare și jurisprudențiale născute în legătură cu semnificația art. 38 alin. ultim C. pen. din 1969, respectiv dacă este suficientă împlinirea termenului de reabilitare sau este necesară și îndeplinirea celorlalte condiții pentru acordarea reabilitării (A. Cocaină, Recidiva în dreptul penal român, op. cit., p. 180 și urm.; F. Streteanu, Concursul de infracțiuni, op. cit., p. 56, nota de subsol nr. 53). Reabilitarea operează și pentru condamnările aplicate persoanei juridice, conform art. 150.

[ Mai mult... ]

Art. 170 Reînnoirea cererii de reabilitare judecătorească

Dacă, după ce a fost respinsă cererea de reabilitare cu privire la o condamnare, pe parcursul termenului de un an prevăzut de art. 170 C. pen.. condamnatul suferă o nouă condamnare, va începe să curgă un nou termen de reabilitare în raport cu ultima condamnare. În această ipoteză, condamnatul nu va putea să reînnoiască cererea de reabilitare anterior respinsă (reabilitarea este indivizibilă, neputând fi admisă numai pentru o parte a condamnărilor suferite de persoana care o solicită), ci doar să [ Mai mult... ]

Art. 171 Anularea reabilitării

Lavinia Valeria Lefterache

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Titlul I Legea penală și limitele ei de aplicare
Titlul II Infracțiunea
Titlul III Pedepsele
Titlul IV Măsurile de siguranță
Titlul V Minoritatea
Titlul VI Răspunderea penală a persoanei juridice
Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală
Titlul VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Titlul IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Titlul X Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Titlul I Infracțiuni contra persoanei
Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului
Titlul III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Titlul IV Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu
Titlul VI Infracțiuni de fals
Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice
Titlul VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială
Titlul IX Infracțiuni electorale
;
se încarcă...