Titlul IV Măsurile de siguranță | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Lavinia Valeria Lefterache [ Mai mult ] -
Titlul IV Măsurile de siguranță

Bibliografie: E. Anton, Cauză soluționată de procuror prin aplicarea art. 10 lit. b1) din Codul de procedură penală. Luarea măsurii confiscării, în Dreptul nr. 7/2002; G. Antoniu, Unele reflecții asupra măsurilor de siguranță, în R.D.P. nr. 1/2006; G. Antoniu, Noul Cod penal. Codul penal anterior. Studiu comparativ, Ed. All Beck, București, 2004; V. Berger, Jurisprudența CEDO, Institutul Român pentru Drepturile Omului, București, 1998; C. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Vol. I. Drepturi și libertăți, Ed. All Beck, București, 2005; S. Bogdan, D.A. Șerban, Notă la decizia nr. 499/17.06.2010: Internarea nevoluntară în scopul expertizării psihiatrice a acuzatei întemeiat pe baza prevederilor art. 117 C. proc. pen.., în C.D.P. nr. 4/2010; C. Bulai, Individualizarea măsurilor educative și a măsurilor de siguranță, în S.C.J. nr. 3/1981; R. Chiriță, Câteva considerații în legătură cu temeiul juridic al aplicării măsurilor de siguranță, în Dreptul nr. 1/1999; A-A. Danciu, Confiscarea extinsă, în C.D.P. nr. 4/2013; H. Diaconescu, Cu privire la posibilitatea procurorului de a sesiza instanța de judecată cu luarea măsurii de siguranță a obligării la tratament medical și a internării medicale prevăzute de art. 113 și art. 114 C. pen.., în cazul în care el nu a dispus instituirea provizorie a acestora în cursul urmăririi penale sau la finalizarea acesteia, în Dreptul 8/2003; H. Diaconescu, Despre condițiile procesuale și instanța competentă pentru luarea măsurii de siguranța a obligării la tratament medical sau a internării medicale, în Dreptul nr. 1/1995; T. Dima, Implicațiile Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri asupra măsurii de siguranță de natură medicală prevăzute în Codul penal, în Dreptul nr. 1/2003; C. Ecedi-Stoisavlevici, Confiscare specială prin echivalent, în R.D.P. nr. 4/2001; M.A. Hotca, Neconstituționalitatea și inutilitatea dispozițiilor care reglementează confiscarea extinsă (http://www.hotca.ro/download/articole/confiscarea_extinsa.pdf) sau (http://www.juridice.ro/199507/neconstitutionalitatea-si-inutilitatea-dispozitiilor-care-reglementeaza-confiscarea-extinsa.html), 2012; M.A. Hotca, Noul Cod penal. Codul penal anterior. Aspecte diferențiale și tranzitorii, Ed. Editas, București, 2004; M.A. Hotca (coord.), Noul Cod penal. Note. Corelații. Explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2014; M.A. Hotca, R. Slăvoiu, Noul Cod penal și Codul penal anterior, Ed. Universul Juridic, București, 2014; A.-R. Ilie, Noțiunea de „pedeapsă” în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în C.D.P. nr. 2/2011; I. Lascu, Condiții generale ale măsurilor de siguranță reglementate în Noul Cod penal, în Dreptul nr. 11/2005; L. Lefterache, Confiscarea extinsă în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în Supliment A.U.B. Seria Drept 2014; L. Lefterache, Drept penal. Partea generală. Note de curs, Ed. Universul Juridic, București, 2014; L. Lefterache, Drept penal. Partea generală, ed. a III-a, Ed. Universul Juridic, București, 2012; L. Margocsy, Regimul juridic al internării medicale, în Dreptul nr. 9-12/1990; T.-C. Medeanu, Confiscarea foloaselor necuvenite în cazul traficului de influență, în Dreptul nr. 3/2001; T.-C. Medeanu, Trafic de influență. Confiscarea specială, în R.D.P. nr. 1/2002; N. Neagu, N.B. Buzăianu, Considerații referitoare la confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție, în Dreptul nr. 9/2004; L. Nicoară, Confiscare specială. Poziția terților subdobânditori de bună-credință, în R.D.P. nr. 1/2005; L. Nicoară, Confiscare specială. Furt, în R.D.P. nr. 2/2003; C. Niculeanu, Confiscare specială. Condiții. Sume obținute prin valorificarea bunurilor dobândite prin comiterea infracțiunii, în Dreptul nr. 4/1999; D. Nițu, Modificările aduse în materia confiscării de prevederile Legii nr. 278/2006, în C.D.P. nr. 3/2006; T. Nițu, Admisibilitatea luării măsurii interzicerii de a se afla în anumite localități în cazul minorilor infractori, în Dreptul nr. 8/1992; A. Paicu, Măsura confiscării prevăzută de art. 19 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea și sancționarea faptelor de corupție, în Dreptul nr. 7/2002; A. Paicu, Confiscarea specială în cazul infracțiunilor de primire de foloase necuvenite și trafic de influență, în Dreptul nr. 9/2002; A. Paicu, C. Turianu, Confiscare specială. Temei juridic. Confiscarea sumei de bani datorată ca despăgubire persoanei vătămate care nu s-a constituit parte civilă. Admisibilitate, în Dreptul nr. 7/1990; V. Papadopol, V. Dobrinoiu, M. Apetrei, Codul de procedură penală adnotat, Vol. I. Partea generală, Ed. Albastră, București, 1996; V. Pașca, Confiscarea specială prin ordonanța procurorului, în R.D.P. nr. 4/1999; V. Pașca, Soluționarea plângerilor împotriva actelor de indisponibilizare în cursul procesului penal a autovehiculelor care au servit la săvârșirea infracțiunii, în R.R.D. nr. 9-12/1989; V. Pașca, Drepturile coproprietarilor asupra vehiculelor confiscate pentru că au servit la săvârșirea unor infracțiuni, în Dreptul nr. 4/1990; V. Pașca, Măsurile de siguranță și aplicarea legii penale în timp, în R.D.P. nr. 1/1997; V. Pop, Confiscare. Competența instanței civile. Limite, în R.D.P. nr. 3/1996; I.-F. Popa, Măsura de siguranță a confiscării speciale prevăzută de art. 118 lit. b) din Codul penal, cu referire specială la confiscarea vehiculelor, în Dreptul nr. 6/2000; I. Popa, Măsuri de siguranță. Regimul juridic al internării medicale, în Dreptul nr. 5/1990; A. Posdarie, Măsura de siguranță a confiscării speciale în dreptul comparat, în R.D.P. nr. 2/2000; A. Posdarie, Măsuri de siguranță. Concept. Natură juridică, în R.D.P. nr. 4/1999; O. Predescu, Din nou despre măsura de siguranță privind interdicția de a reveni în locuința familiei pe o perioadă determinată, în Dreptul nr. 5/2002; I. Retca, Consecințele condamnării comerciantului pentru fapte penale care îl fac nedemn de a exercita această profesie, în Pro Lege nr. 3/1999; C. Sima, Codul penal adnotat cu practică judiciară 1969-1995, Ed. Atlas Lex, București, 1996; C. Sima, Măsurile de siguranță – probleme controversate din practica judiciară, în Pro Lege nr. 3/1995; C. Sima, Măsurile de siguranță. Originea și evoluția conceptului, în Pro Lege nr. 1/1998; C. Sima, Principiile de reglementare a măsurilor de siguranță în dreptul penal român, în Pro Lege nr. 1/1999; O. Schmidt-Hăineală, Confiscare specială. Infracțiune silvică, în R.D.P. nr. 3/2002; S.-D. Socol, Confiscarea extinsă în reglementarea noului Cod penal, în C.D.P. nr. 2/2012; F. Streteanu, Aspecte privind aplicarea în timp a legii penale în condițiile intrării în vigoare a Noului Cod penal. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul măsurilor de siguranță, în C.D.P. nr. 3/2013 și în Documentare privind aplicarea în timp a legii penale în condițiile intrării în vigoare a Noului Cod penal (www.just.ro); F. Streteanu, Considerații privind confiscarea extinsă, în C.D.P. nr. 2/2012; I. Șandru, Câteva considerații privitoare la măsurile de siguranță prevăzute de noul Cod penal, în Dreptul nr. 1/2006; Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, București, 2007; C. Turianu, Confiscarea specială. Condiții de aplicare, în Dreptul nr. 1/1992; C. Turianu, Sinteză teoretică și practică referitoare la confiscarea vehiculelor care au fost folosite pentru comiterea infracțiunii, în Dreptul nr. 4/1992; M. Udroiu, V. Constantinescu, Noul Cod penal. Codul penal anterior, Prezentare comparativă, observații, ghid de aplicare, legea penală mai favorabilă, Ed. Hamangiu, București, 2014; A. Ungureanu, Recurs. Confiscare specială, în R.D.P. nr. 2/1998; D.C. Ungur, Confiscarea specială prevăzută de art. 136 din noul Cod penal și confiscarea specială prevăzută de art. 118 din vechiul Cod penal, în Dreptul nr. 11/2005; M. Vasile, Confiscarea specială, în R.D.P. nr. 4/2002; M. Vasile, Discuții privind competența procurorului de a lua măsura de siguranță de interzicere a unei funcții sau profesii, în Dreptul nr. 12/2002; M. Vasile, Aspecte particulare în materia confiscării speciale în ceea ce privește cazurile de aplicare, în Dreptul nr. 3/2003; A. Vlășceanu, A. Barbu, Noul Cod penal comentat prin raportare la Codul penal anterior, Ed. Hamangiu, București, 2014; N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea specială, vol. II, ed. 3, Ed. Paideia, București, 1999; M. Zărie, Inaplicabilitatea măsurii confiscării speciale prevăzute de art. 118 lit. b), c) și d) din Codul penal în situația în care faptei îi lipsește gradul de pericol social al unei infracțiuni, în Pro Lege nr. 2/2004. [ Mai mult... ]

Capitolul I Dispoziții generale

Art. 107 Scopul măsurilor de siguranță

2.4. Evaluarea stării de pericol. Subsecvent achitării, în temeiul art. 16 lit. d) C. proc. pen.. combinat cu art. 28 C. pen.., instanța a evaluat concluziile expertizei medico-legale, ce opina în sensul necesității luării măsurii internării medicale față de inculpatul fără discernământ la data săvârșirii faptei, datorită stării de boală. În urma analizei datelor din dosar, instanța a apreciat că în cauză nu este întrunită condiția referitoare la existența pericolului social pentru luarea măsurii de siguranță. Instanța a arătat că fapta pentru care a fost trimis în judecată inculpatul, prin modul de acțiune, respectiv pătrunderea într-o casă nelocuită și prin prejudiciul modic produs, prezintă un grad de pericol social redus care nu impune luarea măsurii internării medicale. Pentru a ajunge la această concluzie, instanța a mai avut în vedere și faptul că inculpatul avea deja stabilit un program individual de recuperare, readaptare și integrare socială, trebuind să se prezinte periodic la control la medicul de familie și la medicul specialist [Jud. Vânju Mare, sentința penală nr. 89 din data de 4 iunie 2014, definitivă prin decizia penală nr. 1459 din 26 noiembrie 2014 a C.A. Craiova (http://legeaz.net/spete-penal/drept-penal-iresponsabilitatea-inculpatului-cauza-1459-2014)].

[ Mai mult... ]

Art. 108 Categoriile măsurilor de siguranță

După publicarea Deciziei nr. 265/2014 a Curții Constituționale, potrivit căreia dispozițiile art. 5 C. pen.. sunt constituționale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea și aplicarea legii penale mai favorabile, legea determinată ca fiind mai favorabilă va impune natura și conținutul măsurilor de siguranță. În acest context se poate ivi necesitatea reconsiderării criteriului ce conduce la identificarea legii mai favorabile în ansamblul său, măsura de siguranță completând represiunea, prin severitatea sa, putând echivala cu o veritabilă sancțiune (a se vedea supra comentariul art. 5). [ Mai mult... ]

Capitolul II Regimul măsurilor de siguranță

Art. 109 Obligarea la tratament medical

4.13. Cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen.., în cazul respingerii cererii de ridicare a măsurii internării medicale sau de înlocuire ori ridicare a măsurii obligării la tratament medical formulată de persoana internată, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea acesteia rămân în sarcina petentului, ca urmare și-a încetat efectul Decizia nr. XXIX/2007, pronunțată de I.C.C.J., Secțiile Unite (www.scj.ro).

[ Mai mult... ]

Art. 110 Internarea medicală

5.2.10. Cheltuieli judiciare. În baza art. 275 alin. (2) C. proc. pen.., în cazul respingerii cererii de ridicare a măsurii internării medicale sau de înlocuire ori ridicare a măsurii obligării la tratament medical formulată de persoana internată, cheltuielile judiciare ocazionate de judecarea acesteia rămân în sarcina petentului, ca urmare și-a încetat efectul Decizia nr. XXIX/2007, pronunțată de I.C.C.J., Secțiile Unite (www.scj.ro).

[ Mai mult... ]

Art. 111 Interzicerea ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii

2.2. Accident de circulație. Măsura de siguranță este menită să înlăture o stare de pericol de o anumită intensitate, când inaptitudinea inculpatului poate genera consecințe grave sau ireparabile. Nu constituie un indiciu al existenței stării de pericol de natură să atragă luarea măsurii de siguranță încălcarea oricăror norme privitoare la circulația rutieră. Particularizând, instanța trebuia să aibă în vedere urmările produse, atitudinea inculpatului și orice alte cauze care îl fac impropriu pentru desfășurarea activității de șofer (a se vedea, de exemplu, Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 386/1986, în C. Sima, Codul penal adnotat…, op. cit., 1996, p. 321). Astfel, față de șoferul găsit vinovat pentru producerea unui accident de circulație se poate lua măsura de siguranță a interzicerii exercitării profesiei, dacă se stabilește că inaptitudinea sau lipsa sa de pregătire în ce privește exercitarea profesiei constituie un pericol pentru viața cetățenilor, justificând temerea că va mai comite astfel de fapte (Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 41/1963, în C.D. 1963, p. 267).

[ Mai mult... ]

Art. 112 Confiscarea specială

Notă: Măsura dispusă de instanța de fond, confiscarea extinsă, a fost evaluată ca nelegală de către instanța de control judiciar. Constatarea nelegalității acesteia în calea de atac a inculpaților a paralizat instanța de control judiciar, care nu a putut dispune nici măsura confiscării simple.

[ Mai mult... ]

Art. 1121 Confiscarea extinsă

Francisca Maria Vasile

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Titlul I Legea penală și limitele ei de aplicare
Titlul II Infracțiunea
Titlul III Pedepsele
Titlul IV Măsurile de siguranță
Titlul V Minoritatea
Titlul VI Răspunderea penală a persoanei juridice
Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală
Titlul VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Titlul IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Titlul X Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Titlul I Infracțiuni contra persoanei
Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului
Titlul III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Titlul IV Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
;
se încarcă...