Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului - Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice -
Art. 250
Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos

9. Situații tranzitorii. Pentru fapte de gravitate redusă, pentru care operațiunea de individualizare a pedepsei s-ar finaliza cu aplicarea uneia orientată către minimul special, legea veche, art. 27 din Legea nr. 365/2002, care prevede un minim de 1 an închisoare, este mai favorabilă. Pentru celelalte situații, legea nouă este mai favorabilă; cu privire la caracterul inaplicabil al art. 2561, a se vedea infra comentariul art. 2561.

[ Mai mult... ]

Art. 251 Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

6. Situații tranzitorii. Art. 251 C. pen.. poate reprezenta, în concret, lege penală mai favorabilă față de art. 28 din Legea nr. 365/2002, republicată, când pedeapsa este individualizată spre maxim, care este mai redus în legea nouă; cu privire la caracterul inaplicabil al art. 2561, a se vedea infra comentariul art. 2561.

[ Mai mult... ]

Art. 252 Sancționarea tentativei

Precedent legislativ. Norma reia dispozițiile particulare care se regăseau anterior în cadrul fiecărui articol incriminator, fără a rezulta astfel diferențe în ceea ce privește regimul sancționator al acestei forme a infracțiunilor.

[ Mai mult... ]

Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie

Art. 253 Distrugerea

În cazul variantei agravate prevăzute la art. 217 alin. (3) C. pen. din 1969, art. 253 C. pen.. va constitui lege penală mai favorabilă, fie că se reține în forma simplă, fie că se reține în vreuna dintre formele sale agravate, datorită limitelor pedepsei. [ Mai mult... ]

Art. 254 Distrugerea calificată

6. Situații tranzitorii. Infracțiunea prevăzută de art. 254 C. pen.. este, prin limitele de pedeapsă, lege penală mai favorabilă față de cea prevăzută de art. 218 C. pen. din 1969. Totodată, față de noua definiție legală a dezastrului, o serie de consecințe nu mai intră în tipicitatea acestei forme agravate, urmând a fi reținute în încadrarea prevăzută la art. 253 C. pen.., ca lege penală mai favorabilă: distrugerea sau degradarea unor mijloace de transport ori a unor „lucrări și instalații” neafectate unor bunuri imobile, precum și vătămările corporale pentru a căror vindecare sunt necesare mai puțin de 90 de zile de îngrijiri medicale.

[ Mai mult... ]

Art. 255 Distrugerea din culpă

5.2. Legea penală mai favorabilă. Art. 255 C. pen.. este lege penală mai favorabilă, datorită limitelor de pedeapsă, în raport cu art. 219 C. pen. din 1969.

[ Mai mult... ]

Art. 256 Tulburarea de posesie

10.2. Lege penală mai favorabilă. Prin limitele de pedeapsă, art. 256 C. pen.. reprezintă legea mai favorabilă în raport cu art. 220 alin. (2) C. pen. din 1969.

[ Mai mult... ]

Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave

Art. 2561 Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Francisca Maria Vasile

[ Mai mult... ]

Art. 235 Pirateria

Dacă pirateria a produs o pagubă mai mare de 2.000.000 lei, art. 235 constituie lege penală mai favorabilă (cu privire la inaplicabilitatea art. 2561 în situațiile tranzitorii, a se vedea infra comentariul art. 2561, pct. 3). [ Mai mult... ]

Art. 236 Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei

4. Situații tranzitorii. Prin limitele de pedeapsă, art. 236 C. pen.. este lege penală mai favorabilă față de art. 211 alin. (3) și art. 212 alin. (3) C. pen. din 1969.

[ Mai mult... ]

Art. 237 Sancționarea tentativei

3. Legea mai favorabilă în cazul tentativei la infracțiunea de tâlhărie care absoarbe violarea de domiciliu sau sediu profesional. Pentru a stabili legea penală mai favorabilă în aceste situații, se va compara tratamentul sancționator al tentativei la infracțiunea complexă din noul Cod penal cu tratamentul sancționator al concursului dintre infracțiunea-mijloc în formă consumată prevăzută de legea veche și tentativa la tâlhărie, simplă sau calificată conform legii vechi.

[ Mai mult... ]

Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Art. 238 Abuzul de încredere

8. Situații tranzitorii. Art. 238 C. pen.. este lege penală mai favorabilă față de art. 213 C. pen. din 1969 când se aplică o pedeapsă spre maxim, care este mai redus în legea nouă.

[ Mai mult... ]

Art. 239 Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

12. Plângerea prealabilă. Ambele infracțiuni se urmăresc la plângerea prealabilă a persoanei vătămate [cu privire la calitatea de persoană vătămată în cazul infracțiunii prevăzute la alin. (1), a se vedea supra pct. 6].

[ Mai mult... ]

Art. 240 Bancruta simplă

8. Situații tranzitorii. Art. 240 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă față de art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, întrucât prevede condiția plângerii prealabile a persoanei vătămate.

[ Mai mult... ]

Art. 241 Bancruta frauduloasă

11. Situații tranzitorii. Art. 241 C. pen.. reprezintă lege penală mai favorabilă în raport cu art. 243 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, întrucât: a) prevede pentru toate modalitățile condiția comiterii cu intenție directă, pe care legea veche nu o prevedea decât pentru modalitatea înstrăinării; b) prevede condiția de procedibilitate a plângerii prealabile, neprevăzută de legea veche.

[ Mai mult... ]

Art. 242 Gestiunea frauduloasă

11. Situații tranzitorii. Art. 242 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă în raport cu art. 214 C. pen. din 1969 și în raport cu art. 144 din Legea nr. 85/2006, date fiind limitele mai reduse ale pedepsei, iar în ceea ce privește forma de bază, și alternativei pedepsei închisorii.

[ Mai mult... ]

Art. 243 Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

6. Situații tranzitorii. Art. 243 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă față de art. 216 C. pen. din 1969 pentru situațiile în care persoana vătămată și făptuitorul înțeleg să se împace.

[ Mai mult... ]

Art. 244 Înșelăciunea

Dacă fapta a produs o pagubă mai mare de 2.000.000 lei, art. 244 constituie lege penală mai favorabilă (cu privire la inaplicabilitatea art. 2561 în situațiile tranzitorii, a se vedea infra comentariul art. 2561, pct. 3). [ Mai mult... ]

Art. 245 Înșelăciunea privind asigurările

Împăcarea operează și în cazul variantei agravate cu consecințele deosebit de grave, pentru argumentele avute în vedere la infracțiunea de înșelăciune (a se vedea supra comentariul art. 244, pct. 8). [ Mai mult... ]

Art. 246 Deturnarea licitațiilor publice

11. Situații tranzitorii. Art. 246 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă, prin limitele de pedeapsă, în raport cu art. 215 C. pen. din 1969.

[ Mai mult... ]

Art. 247 Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

9. Situații tranzitorii. Incriminarea fiind nouă, nu este susceptibilă de a fi aplicată situațiilor tranzitorii.

[ Mai mult... ]

Art. 248 Sancționarea tentativei

2. Elementul de noutate. Spre deosebire de legea veche, este incriminată tentativa la infracțiunea de bancrută frauduloasă, nesancționată sub imperiul Legii nr. 85/2006.

[ Mai mult... ]

Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Art. 249 Frauda informatică

Cu privire la caracterul inaplicabil al art. 2561, a se vedea infra comentariul art. 2561. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Titlul II Infracțiunea
Titlul III Pedepsele
Titlul IV Măsurile de siguranță
Titlul V Minoritatea
Titlul VI Răspunderea penală a persoanei juridice
Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală
Titlul VIII Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Titlul IX Cauzele care înlătură consecințele condamnării
Titlul X Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală
Titlul I Infracțiuni contra persoanei
Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului
Titlul III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat
Titlul IV Infracțiuni contra înfăptuirii justiției
Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu
Titlul VI Infracțiuni de fals
Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice
Titlul VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială
Titlul IX Infracțiuni electorale
Titlul X Infracțiuni contra securității naționale
Titlul XI Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate
Titlul XII Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război
;
se încarcă...