Lipsirea de libertate în mod ilegal | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Titlul I Infracțiuni contra persoanei - Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei -
Art. 205
Lipsirea de libertate în mod ilegal

4. Variantele infracțiunii. Un element de noutate față de vechiul Cod îl reprezintă introducerea variantei asimilate de la alin. (2), care se referă la răpirea unei persoane aflate în imposibilitatea de a-și exprima voința ori de a se apăra. Aceasta are menirea de a acoperi un semi-vid legislativ, pus în evidență și de unele cazuri concrete, cu care s-a confruntat practica (răpirea unui nou-născut din maternitate). În cazuri de acest gen, „doar printr-o analogie în defavoarea inculpatului se putea vorbi până acum de lipsire de libertate” (Expunere de motive, p. 41). Prima variantă agravată, cea de la alin. (3), cuprinde trei împrejurări în care se poate comite fapta. Prin faptă săvârșită de către o persoană înarmată, lit. a), trebuie să se înțeleagă fapta comisă de persoana care are asupra ei o armă, în sensul dispozițiilor art. 179 C. pen.., corelate cu cele ale art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și munițiilor. Dacă este vorba despre o armă propriu-zisă [art. 179 alin. (1)], este suficient ca făptuitorul să o poarte la vedere sau să amenințe victima cu arma respectivă. Dacă este vorba despre alte obiecte, asimilate armelor [art. 179 alin. (2)], este necesar ca acestea să fie întrebuințate într-un atac efectiv, pentru a se putea reține agravanta. Fapta comisă asupra unui minor, lit. b), reprezintă o împrejurare caracterizată prin circumstanțierea subiectului pasiv. În acest caz se cere ca victima să aibă vârsta sub 18 ani. Starea de minoritate se raportează la momentul când începe activitatea infracțională. Făptuitorul trebuie să cunoască starea de minoritate a victimei pentru ca agravanta să se aplice. Această modalitate a agravantei se justifică prin necesitatea acordării unui plus de protecție persoanelor nevârstnice, asupra cărora repercusiunile unor asemenea fapte pot fi mult mai grave. În același timp, aceste persoane sunt mult mai vulnerabile, astfel încât infracțiunea este mai ușor de comis asupra lor. Fapta comisă punând în pericol sănătatea sau viața victimei, lit. c), se realizează atunci când, datorită împrejurărilor în care are loc privarea de libertate, se creează o stare de pericol pentru sănătatea ori chiar pentru viața victimei. Pot fi avute în vedere ipotezele în care victima este închisă într-un loc neaerisit, insalubru sau nu este hrănită în mod corespunzător etc. În ipoteza în care viața victimei este pusă în pericol, făptuitorul acționează cu intenție depășită, altfel ar fi tentativă la omor. Cea de a doua variantă agravată, prevăzută la alin. (4), se distinge printr-o urmare imediată mai gravă, respectiv decesul victimei. Acest rezultat se produce ca urmare a condițiilor în care s-a realizat privarea de libertate. Elementul subiectiv al acestei variante agravate este reprezentat prin intenția depășită, ceea ce înseamnă că făptuitorul comite cu intenție unele acțiuni ori inacțiuni care vizează restrângerea libertății persoanei, dar rezultatul mai grav, decesul, se produce din culpă. În cazul în care decesul survine în urma unor violențe exercitate în mod direct asupra victimei și se constată că autorul a urmărit sau a acceptat producerea acestui rezultat, se va reține infracțiunea de omor, comis cu intenție directă sau indirectă. În cazul în care se constată că violențele au fost comise cu intenție, dar rezultatul mai grav, respectiv decesul victimei, s-a produs din culpă (dar nu ca urmare a lipsirii de libertate), se va reține un concurs de infracțiuni între loviri sau vătămări cauzatoare de moarte și lipsire de libertate (C.A. București, Secția a II-a penală, decizia nr. 40/A/1996, în C.P. Ad., p. 667).

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
;
se încarcă...