Hărțuirea sexuală | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Titlul I Infracțiuni contra persoanei - Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale -
Art. 223
Hărțuirea sexuală

2. Conținutul infracțiunii. Subiecții infracțiunii sunt indirect circumstanțiați, prin condiția atașată elementului material, respectiv ca fapta să se comită în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare. Între subiecții infracțiunii este necesar să existe deci o formă de colegialitate, de conlucrare, în cadrul unor relații din cele menționate. Spre deosebire de vechea reglementare, între subiecți nu este necesară existența unui raport de autoritate sau influență conferit de funcția îndeplinită. Dacă un astfel de raport există și dacă sunt întrunite celelalte condiții necesare, fapta ar putea fi încadrată în dispozițiile art. 299 C. pen.. La hărțuirea sexuală, subiecții se află pe poziții de egalitate, sau, chiar dacă aceste poziții diferă, subiectul activ nu se află într-o situație de autoritate ori de superioritate asupra victimei, situație de care profită sau se prevalează, cum se întâmplă în cazul variantei atenuate de la folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, prevăzută de art. 299 alin. (2) C. pen.. Elementul material al infracțiunii se realizează printr-o acțiune cu caracter repetitiv, respectiv: pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală. Așa cum se preciza și în Expunerea de motive, în pasajul citat anterior, elementul material indică faptul că hărțuirea sexuală este o infracțiune de obicei. În cazul acestui tip de faptă penală, „legea cere ca manifestarea externă să se fi repetat de mai multe ori, pentru a se ajunge la consumarea infracțiunii” (V. Dongoroz I, p. 252). În doctrină se subliniază, de regulă, că în cazul infracțiunilor de obicei este necesar ca fapta să se repete de „un număr de ori din care să rezulte obișnuința, îndeletnicirea făptuitorului” (Instituții 2003, p. 121; în același sens Explicații I, ed. a II-a, 2003, p. 126). Practica s-a exprimat, de regulă, în aceiași termeni (a se vedea, în acest sens, Trib. Suprem, decizia nr. 74/1976, în Repertoriu…1976-1980, p. 398). Fără a preciza exact numărul de acte de care este nevoie, acest punct de vedere lasă să se înțeleagă că ar fi necesare mai mult de două fapte pentru conturarea infracțiunii. Consider că această opinie era specifică acelor infracțiuni de obicei care marcau o anumită activitate profesională (exercitarea fără drept a unei profesii etc.) sau o anumită îndeletnicire (cerșetorie, prostituție etc.). O astfel de abordare nu este valabilă în cazul hărțuirii, unde nu este vorba despre vreo îndeletnicire, ci, pur și simplu, despre repetarea unei conduite care afectează libertatea sexuală a persoanei, în primul rând, dar și libertatea morală (psihică) a acesteia, în general. Drept urmare, în acest caz, apreciez că pentru realizarea infracțiunii un al doilea act de pretindere este suficient. Dincolo de caracterul repetat, elementul material este dublu condiționat. Pe de o parte, este necesar ca pretinderea să aibă ca obiect favoruri de natură sexuală. Aceasta presupune ca victima să aibă o atitudine tolerantă față de actul sexual de orice natură pretins. Noțiunea de act sexual de orice natură are o sferă foarte largă de cuprindere și ea a fost explicată anterior (a se vedea comentariul art. 221, pct. 3). Pe de altă parte, este necesar ca pretinderea să aibă loc în cadrul unei relații de muncă sau al unei relații similare. Relațiile de muncă sunt toate acele relații reglementate în baza unui contract de muncă sau în baza altor raporturi juridice, care presupun prestarea unei activități, într-un cadru colectiv, organizat, în schimbul unei compensații financiare. Relații similare celor de muncă pot fi orice alte relații care presupun colaborarea unui colectiv de persoane într-o anumită activitate, cum ar fi, spre exemplu, relațiile de colegialitate în cadrul unei structuri universitare (grupă, serie, an de studiu), sau relațiile de conlucrare în cadrul unor structuri de voluntariat (ONG-uri) etc. Urmarea imediată a infracțiunii constă într-un dublu rezultat, cu caracter alternativ: victima a fost intimidată sau victima a fost pusă într-o situație umilitoare. Intimidat înseamnă speriat, încurcat, cuprins de teamă, de rușine etc. Noțiunea este largă, dar, tocmai prin aceasta, aptă să descrie una dintre consecințele pe care le poate avea hărțuirea sexuală. Situația umilitoare este acea stare în care persoana se simte înjosită, jignită, ofensată, altfel spus, lezată în sentimentele de onoare sau demnitate. Este suficient ca una dintre cele două consecințe să se producă, dar în cazul, destul de probabil, în care ambele rezultate se produc, infracțiunea nu își pierde caracterul unitar. Vinovăția este cerută în forma intenției, directă sau indirectă. Existența intenției presupune ca autorul faptei să urmărească sau doar să accepte lezarea libertății sexuale a persoanei, prin crearea unei stări de intimidare sau de umilire. Fiind o faptă legată nu numai de atribute esențiale ale persoanei, precum libertatea, onoarea, demnitatea, dar și de aspecte intime ale vieții acesteia, legiuitorul, spre deosebire de incriminarea anterioară, a prevăzut, în alineatul final, că în cazul hărțuirii sexuale, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Folosirea prostituției infantile
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
Plângerea prealabilă și împăcarea
Sancționarea tentativei
Tâlhăria
;
se încarcă...