Hărțuirea | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Titlul I Infracțiuni contra persoanei - Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei -
Art. 208
Hărțuirea

2. Conținutul infracțiunii. Hărțuirea este incriminată în două variante distincte: o variantă tip, cea de la alin. (1), și o variantă specială, cea de la alin. (2). Aceasta din urmă nu poate fi calificată drept variantă asimilată, deoarece prevede o sancțiune diferită, mai mică față de varianta tip, și nici variantă atenuată, deoarece nu se raportează la varianta tip, nu este construită pe elementele acesteia. La varianta tip, elementul material constă într-o acțiune, ce se poate realiza prin două modalități distincte: urmărirea repetată a unei persoane, respectiv supravegherea repetată a locuinței, locului de muncă, sau altui loc frecventat de o persoană. Pentru a se realiza caracterul repetat este suficient să existe o a doua acțiune de urmărire sau supraveghere. Latura obiectivă este întregită prin două condiții negative atașate elementului material (indiferent de modalitatea lui). O primă condiție este ca fapta să se realizeze fără drept, adică să nu existe o dispoziție legală care să permită urmărirea ori supravegherea. Nu este îndeplinită această condiție, spre exemplu, în cazul în care se derulează activități operative specifice urmăririi penale, sau activități operative specifice culegerii de informații, în baza legii privind securitatea națională. A doua condiție se referă la inexistența unui interes legitim. Interesul legitim poate fi privat (legat de realizarea unui drept subiectiv) sau public (legat de respectarea ordinii de drept și a drepturilor fundamentale). Nu este îndeplinită această condiție, deoarece există un interes legitim (privat), în cazul în care, spre exemplu, părintele urmărește sau supraveghează pe copilul său minor, în exercitarea dreptului la educație. De asemenea, nu este îndeplinită condiția, deoarece există un interes legitim (public), în cazul în care, spre exemplu, jurnalistul urmărește sau supraveghează o persoană, în cadrul unei anchete de presă, ce vizează obținerea unor informații de interes public. La varianta specială, elementul material constă tot într-o acțiune, ce se poate realiza în două modalități: efectuarea de apeluri telefonice sau efectuarea de comunicări prin mijloace de transmitere la distanță. Apelurile telefonice se referă atât la rețelele fixe, cât și la rețelele de telefonie mobilă. Comunicările prin mijloace de transmitere la distanță se referă la o gamă largă de posibilități tehnologice, în principal cele legate de utilizarea internetului (e-mail, programe speciale de transmitere audio, video, audio-video, rețele de socializare etc.). Condiția atașată elementului material este ca frecvența sau conținutul apelurilor sau comunicării să fie deosebite, astfel încât să cauzeze temere unei persoane. De fapt, urmarea imediată în cazul ambelor variante este lezarea libertății morale a persoanei prin cauzarea unei stări de temere. Spre deosebire de amenințare, unde urmarea este o stare de pericol, în cazul hărțuirii urmarea imediată este, așadar, un rezultat. Diferența este firească, având în vedere că în cazul amenințării mesajul de pericol este explicit și, ca atare, el este nociv în sine, pe când la hărțuire mesajul de pericol este doar sugerat, este insidios și, ca atare, el este nociv doar în măsura în care, prin insistență sau consistență, își produce efectul (cauzează o temere). Din această perspectivă, a diferenței între amenințare și hărțuire, este importantă și mențiunea finală de la alin. (2): „dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă”. Precizarea vizează în special infracțiunea de amenințare (pentru care este prevăzută o sancțiune mai severă). Astfel, dacă în cadrul apelurilor telefonice sau în cadrul celorlalte tipuri de comunicări, mesajul de pericol devine explicit și se referă la comiterea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare, fapta va fi încadrată la infracțiunea de amenințare. La fel de bine, hărțuirea poate fi „debutul” unui eventual șantaj. Vinovăția, în ambele variante, este cerută sub forma intenției, în ambele modalități, directă sau indirectă. Altfel spus, autorul prevede că acțiunile sale vor produce o stare de temere victimei și fie urmărește, fie doar acceptă acest rezultat. În cazul acestei noi infracțiuni practica va avea un rol deosebit de important. În timp, jurisprudența va determina criteriile pe baza cărora se va putea stabili în ce măsură anumite conduite se încadrează sau nu în tiparele acestei noi infracțiuni.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Folosirea prostituției infantile
Sancționarea tentativei
;
se încarcă...