Drept Penal (C.H. BECK)

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
de Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

24 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Titlul XI Infracțiuni contra capacității de luptă a forțelor armate - Capitolul I Infracțiuni săvârșite de militari -
Art. 428
Coliziunea

2. Legea penală mai favorabilă se va determina prin raportare la limitele de pedeapsă. Din perspectiva sancțiunii, noua reglementare a redus limitele pedepsei astfel: pentru varianta tip a fost redus maximul special de la 20 la 12 ani închisoare și pentru varianta agravată s-au redus atât minimul, cât și maximul special cu câte 5 ani. Pentru varianta atenuată s-au păstrat limitele de pedeapsă.

[ Mai mult... ]

Art. 429 Sancționarea tentativei

Precedent legislativ și situații tranzitorii. Legiuitorul și-a păstrat opțiunea pentru infracțiunile pentru care și fapta rămasă în faza tentativei se pedepsește: capitularea, părăsirea câmpului de luptă, zborul neautorizat, părăsirea navei, părăsirea comenzii, coborârea pavilionului și coliziunea.

[ Mai mult... ]

Art. 430 Infracțiuni privitoare la aeronave militare

Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul a fost preluat din reglementarea anterioară (art. 347 C. pen. din 1969), cu menținerea denumirii marginale și a conținutului.

[ Mai mult... ]

Art. 431 Punerea în mișcare a acțiunii penale

Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul a fost preluat din reglementarea anterioară (art. 337 C. pen. din 1969), cu menținerea denumirii marginale, însă legiuitorul a operat o extindere a sferei infracțiunilor pentru care este știrbit principiul oficialității, fiind necesară îndeplinirea unei condiții de procedibilitate (sesizarea comandantului), în cazul infracțiunilor de absență nejustificată, dezertarea, încălcarea consemnului, părăsirea postului sau comenzii și insubordonarea. În reglementarea anterioară această condiție nu era prevăzută pentru părăsirea navei, aeronavei sau părăsirea comenzii.

[ Mai mult... ]

Capitolul II Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili

Art. 432 Sustragerea de la serviciul militar în timp de război

Trebuie subliniat și faptul că, în prezent, legiuitorul a optat pentru principiul oficialității, excluzând condiția de procedibilitate referitoare la sesizarea comandantului. Lipsa îndeplinirii acestei condiții ar fi exclus declanșarea procesului penal ori continuarea acestuia cu consecința pronunțării unor soluții de netrimitere în judecată sau încetare a procesului penal, ipoteză în care legea anterioară este mai favorabilă. [ Mai mult... ]

Art. 433 Agresiunea împotriva santinelei

Din perspectiva activității legii penale, textul își va găsi aplicabilitatea numai pentru activități infracționale ulterioare intrării sale în vigoare.

[ Mai mult... ]

Art. 434 Sustragerea de la luarea în evidența militară

Pentru ipoteza variantei agravate, în care există continuitate de incriminare, s-au păstrat limitele de pedeapsă. [ Mai mult... ]

Art. 435 Neprezentarea la încorporare sau concentrare

2. Legea penală mai favorabilă se va determina prin raportare la limitele de pedeapsă. Din perspectiva sancțiunii, noua reglementare a redus limitele pedepsei. Astfel, limitele de pedeapsă sunt în prezent închisoarea de la 2 la 7 de ani spre deosebire de închisoarea de la 3 la 10 ani, în reglementarea anterioară.

[ Mai mult... ]

Art. 436 Jefuirea celor căzuți pe câmpul de luptă

Precedent legislativ și situații tranzitorii. Textul a fost preluat din reglementarea anterioară (art. 350 C. pen. din 1969), cu menținerea denumirii marginale, a structurii și sancțiunii și ca urmare exclude o analiză pe aspectul legii penale mai favorabile.

[ Mai mult... ]

Art. 437 Folosirea emblemei Crucea Roșie în timpul operațiunilor militare

Iuliana Nedelcu

[ Mai mult... ]

Titlul XII Infracțiuni de genocid, contra umanității și de război

Capitolul I Infracțiuni de genocid și contra umanității

Art. 438 Genocidul

Potrivit art. 445 C. pen.., tentativa este pedepsită. [ Mai mult... ]

Art. 439 Infracțiuni contra umanității

Sub aspect subiectiv, inculpatul a acționat cu intenție directă, întrucât a prevăzut rezultatele faptelor sale și a urmărit producerea lor” (C.A. București, Secția I penală, sentința nr. 122/F din 24 iulie 2015; I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 51/A din 10 februarie 2016, nepublicată); a se vedea și C.A. București, Secția a II-a penală, sentința nr. 58/F din 30 martie 2016 (portal.just.ro).

[ Mai mult... ]

Capitolul II Infracțiuni de război

Art. 440 Infracțiuni de război contra persoanelor

Potrivit art. 445 C. pen.., tentativa este pedepsită. [ Mai mult... ]

Art. 441 Infracțiuni de război contra proprietății și altor drepturi

Potrivit art. 445 C. pen.., tentativa este pedepsită. [ Mai mult... ]

Art. 442 Infracțiuni de război contra operațiunilor umanitare și emblemelor

Potrivit art. 445 C. pen.., tentativa este pedepsită. [ Mai mult... ]

Art. 443 Utilizarea de metode interzise în operațiunile de luptă

Potrivit art. 445 C. pen.., tentativa este pedepsită. [ Mai mult... ]

Art. 444 Utilizarea de mijloace interzise în operațiunile de luptă

Potrivit art. 445 C. pen.., tentativa este pedepsită. [ Mai mult... ]

Art. 445 Sancționarea tentativei

Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 445 C. pen.. are corespondent în art. 361 alin. (1) C. pen. din 1969 și prevede sancționarea tentativei în cazul infracțiunilor de genocid, contra umanității și de război.

[ Mai mult... ]

Titlul XIII Dispoziții finale

Art. 446 Intrarea în vigoare

De asemenea, intrarea în vigoare a Codului penal va produce efecte privind situațiile tranzitorii [dispozițiile art. 4-7 C. pen.. reprezintă norme de aplicare generală în soluționarea situațiilor tranzitorii, după cum, în Titlul I (Dispoziții privind aplicarea în timp a legii penale) al Legii nr. 187/2012 sunt reglementate soluții ale unor situații tranzitorii specifice], precum și efecte privind hotărârile penale definitive [art. 6 C. pen..].

[ Mai mult... ]

Bibliografie generală

Zlati G., Unele aspecte în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în vigoare, precum și a Noului Cod penal, în Dreptul nr. 10/2012 [ Mai mult... ]

Tabel de corespondențe Codul penal în vigoare – Codul penal din 1969 și alte acte normative

;
se încarcă...