Drept Penal (C.H. BECK)

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
de Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

24 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice - Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice -
Art. 359
Traficul de produse sau substanțe toxice

Irina Kuglay [ Mai mult... ]

Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice

Art. 360 Accesul ilegal la un sistem informatic

9. Situații tranzitorii. Noul Cod penal nu diferă de legea veche decât în ceea ce privește tratamentul sancționator al formei agravate prin încălcarea măsurilor de securitate; art. 360 alin. (3) C. pen.. va fi lege mai favorabilă, datorită limitelor pedepsei, față de art. 42 alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

[ Mai mult... ]

Art. 361 Interceptarea ilegală a unei transmisii de date informatice

9. Situații tranzitorii. Art. 361 C. pen.. constituie, prin limitele de pedeapsă, lege penală mai favorabilă față de art. 43 din Legea nr. 161/2003.

[ Mai mult... ]

Art. 362 Alterarea integrității datelor informatice

9. Situații tranzitorii. Art. 362 C. pen.. este, prin limitele de pedeapsă, lege mai favorabilă față de art. 44 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

[ Mai mult... ]

Art. 363 Perturbarea funcționării sistemelor informatice

10. Situații tranzitorii. Prin limitele de pedeapsă, art. 363 C. pen.. este lege mai favorabilă în raport cu art. 45 din Legea nr. 161/2003.

[ Mai mult... ]

Art. 364 Transferul neautorizat de date informatice

10. Situații tranzitorii. Art. 364 C. pen.. este, prin limitele de pedeapsă, lege penală mai favorabilă față de art. 44 alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.

[ Mai mult... ]

Art. 365 Operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice

9. Situații tranzitorii. Art. 365 C. pen.. este, prin limitele de pedeapsă, lege penală mai favorabilă în raport cu art. 46 din Legea nr. 161/2003.

[ Mai mult... ]

Art. 366 Sancționarea tentativei

Iuliana Nedelcu [ Mai mult... ]

Titlul VIII Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială

Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice

Art. 367 Constituirea unui grup infracțional organizat

Constituie infracțiunea prevăzută de art. 367 alin. (1) C. pen.. raportat la art. 5 C. pen.., fapta inculpatului care, în luna mai 2010 a creat un grup infracțional organizat împreună cu alți trei inculpați, la care au aderat ulterior și alte persoane, grup constituit în scopul săvârșirii de infracțiuni de înșelăciune în dauna părții civile CEC B. În cadrul acestui grup, fiecare inculpat avea un rol prestabilit, existând și o ierarhie, trăsăturile legale ale grupului organizat, respectiv continuitatea activității infracționale, ierarhizarea membrilor grupului fiind îndeplinite. Grupul constituit de inculpații a fost format din 4 persoane, a acționat în mod coordonat o perioadă mai mare de timp în scopul comiterii de infracțiuni de înșelăciune în dauna CEC B., prin modalitatea contractării de credite cu acte false, sumele de bani obținute fiind împărțite între membrii grupului, aceștia obținând consistente avantaje financiare. Caracterul organizat al grupului rezultă și din complexitatea activităților desfășurate prin implicarea mai multor persoane pe paliere diferite, toate activitățile desfășurându-se în vederea obținerii creditului [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2243 din 3 iulie 2014 (www.scj.ro)].Sub aspect subiectiv este necesar ca persoanele care urmăresc inițierea și constituirea unui grup infracțional organizat să fie de acord să facă parte din structura acestuia, să achieseze la scopul urmărit de grup și modalitățile de aducere la îndeplinire și, în final, să contribuie activ la realizarea acestuia. În raport de aceasta, nu se poate reține existența grupului infracțional organizat atât timp cât, în cauză, s-a probat că principala caracteristică a modului de acționare era sporadicitatea, că inculpatul și celelalte persoane presupuse a face parte din grup nu se cunoșteau toți între ei și nici nu efectuau fiecare activități fixe, bine stabilite, și că aceste persoane, printre care și inculpatul, erau persoane la care se apela individual și ocazional pentru procurarea de droguri ori pentru a pune la dispoziție astfel de substanțe, fără a se putea stabili o conexiune între acțiunile acestora [C.A. Cluj, Secția penală, decizia nr. 160/A din 30 noiembrie 2010 (www.portal.just.ro)]. Din analiza comparativă a celor două texte de lege [art. 7 din Legea nr. 39/2003 și art. 367 alin. (1) C. pen..] sub aspectul acuzațiilor aduse inculpatului, respectiv că în perioada 2002-2005 a făcut parte dintr-un grup infracțional organizat, la care a aderat și pe care l-a sprijinit încă de la înființare, se constată că sub aspectul elementului material al laturii obiective și sub aspectul formei de vinovăție cerute de lege nu sunt diferențe între textul art. 7 din legea specială anterioară și cel al art. 367 alin. (1) C. pen.. Definiția dată grupului infracțional organizat din noul Cod penal înlătură cerința privitoare la scopul constituirii grupului – obținerii direct sau indirect a unui beneficiu financiar sau material, fiind suficientă constituirea unui grup organizat doar în scopul săvârșirii uneia sau mai multor infracțiuni; prin urmare, nici sub acest aspect nu se poate aprecia că noua dispoziție legală a eliminat vreun element de care depinde caracterul penal al faptei ori forma de vinovăție; dimpotrivă, a lărgit sfera noțiunii grupului infracțional organizat [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 609 din 19 februarie 2014 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 368 Instigarea publică

6. Jurisprudență. Fapta inculpatului (primar) de a îndemna prin viu grai publicul (mulțimea strânsă, inițial, în fața primăriei și, ulterior, la un punct de lucru al unei societăți comerciale care era păzit de 16-18 agenți de pază), de a încuraja mulțimea să participe la acțiunea de alungare prin forță a respectivei societăți comerciale, de a participa activ alături de mulțime, prin încurajări, amenințări adresate forțelor de ordine, inclusiv reprezentantului poliției locale, constituie, printre altele, infracțiunea de instigare publică și apologia infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1) și (2) C. pen. din 1969. Se impune precizarea că încercarea de alungare a reprezentanților societății comerciale s-a materializat în acte de distrugere, violență (distrugerea unor bunuri, aruncarea cu pietre în forțele de ordine/paznici etc.), fără ca acestea să fi fost cercetate și urmărite ca infracțiuni. În apel, prin reaprecierea probațiunii, inculpatul a fost achitat pentru această infracțiune cu motivarea neîndeplinirii elementului material al infracțiunii – inculpatul ar fi solicitat mulțimii să nu apeleze la violență, iar faptele sale nu s-ar fi desfășurat într-un loc public, ci pe un teren proprietate privată care era situat pe câmp, în afara localității, într-un loc izolat [Jud. Constanța, sentința penală nr. 33 din 20 ianuarie 2014, definitivă prin decizia nr. 464/P din 4 iulie 2014 a C.A. Constanța, Secția penală (www.rolii.ro)]. Fapta inculpatului de a îndemna persoanele prezente în centrul unei localități rurale să incendieze grajdul unei persoane cu care se afla în conflict și să taie cauciucurile autoturismului cu care partea vătămată, agent de poliție, se deplasase la fața locului întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare publică și apologia infracțiunilor, prevăzută de art. 324 alin. (1) C. pen. din 1969 [Jud. Roman, sentința penală nr. 10 din 17 ianuarie 2014 (www.rolii.ro)]. Fapta inculpatului de a fi îndemnat alegătorii, aproximativ 150 de persoane adunate în fața secțiilor de votare, să pătrundă în secțiile de votare și să dea foc voturilor constituie infracțiunea prevăzută de art. 324 C. pen.. Practic, inculpatul a instigat mulțimea aflată în zonă la săvârșirea infracțiunii prevăzute în acel moment de art. 111 din Legea nr. 67/2004, infracțiune care se regăsește în dispozițiile art. 385 alin. (2) C. pen.. (atacul asupra secției de votare), infracțiune care însă nu a fost comisă astfel încât să devină incidente și dispozițiile alin. (3) al art. 324 C. pen. din 1969; în apel, încadrarea juridică a faptei a fost schimbată în art. 368 alin. (1) C. pen.. [C.A. Galați, Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 599/A din 23 iunie 2014 (www.rolii.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 369 Incitarea la ură sau discriminare

2. Principiul nediscriminării este consacrat la nivel internațional art. 26 din Pactul internațional cu privire la drepturile politice și civile; art. 14 din Convenția europeană a drepturilor omului și art. 1 din Protocolul nr. 12 la Convenția din 4 noiembrie 2000; Directiva Consiliului 2000/43/CE din 29 iunie 2000 cu privire la implementarea principiului tratamentului egal între persoane indiferent de originea rasială sau etnică; Decizia-cadru 2008/913/JAI privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal etc.), existând și o bogată jurisprudență a instanțelor internaționale europene (Curtea Europeană a Drepturilor Omului – de pildă, cauza Stoica c. România din 4 martie 2008; cauza Moldovan ș.a. c. România din 12 iulie 2005; cauza Opuz c. Turcia din 9 iunie 2009; cauza Eremia ș.a. c. Republica Moldova din 28 mai 2013; cauza Garcia Mateos c. Spania din 19 februarie 2013; cauza Identoba ș.a. c. Georgia din 12 mai 2015; cauza M.C. și C.A. c. România din 12 aprilie 2016; Curtea Europeană de Justiție – C-540/03, hotărârea din 27 iunie 2006; C-227/04, hotărârea din 11 iunie 2007 – discriminare pe temei de vârstă; C-380/05, hotărârea din 31 ianuarie 2008; C-524/06, hotărârea din 16 decembrie 2008 – discriminare pe temei de naționalitate; C-507/06, hotărârea din 21 februarie 2008 – privind noțiunea de discriminare).

[ Mai mult... ]

Art. 370 Încercarea de a determina săvârșirea unei infracțiuni

3. Raportul cu alte infracțiuni. Unele forme particulare ale instigării neurmate de executare, mai precis ale instigării cu rezultat negativ, sunt incriminate ca infracțiuni de sine stătătoare. O astfel de infracțiune este influențarea declarațiilor (art. 272 C. pen.. cu corespondent în art. 261 C. pen. din 1969 privind infracțiunea de încercare de determinare a mărturiei mincinoase). În astfel de ipoteze, va fi aplicabilă norma specială, iar nu art. 370 C. pen..

[ Mai mult... ]

Art. 371 Tulburarea ordinii și liniștii publice

3. Jurisprudență. Constituie infracțiunea prevăzută de art. 371 C. pen.. fapta inculpatului care, în timp ce se afla în secția de chirurgie a unui spital, a tulburat activitatea intraspitalicească prin aceea că a proferat injurii, reproșuri și amenințări la adresa cadrelor medicale, cu voce tare și într-un mod zgomotos și a exercitat acte de agresiune asupra unui medic [Jud. Sector 4 București, sentința penală nr. 2069 din 10 iunie 2014 (www.rolii.ro)]. Inculpații, în noaptea de 5 - 6.04.2010, fără consimțământul persoanei vătămate, înarmați cu bâte și răngi metalice, au pătruns în apartamentul acesteia unde se organizase o petrecere, lovind cu această ocazie mai multe persoane și provocând distrugeri și teama altor participanți la petrecere, tulburând în acest fel și ordinea și liniștea publică; sunt îndeplinite condițiile de existență cu privire la comiterea de către aceștia a infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, deoarece pătrunderea lor în apartamentul părții vătămate, lovirea unor persoane și întreruperea petrecerii a provocat zarvă, vâlvă, indignare nu numai în rândul acestor persoane, ci chiar și în rândul celorlalți locatari ai blocului, în final producându-se tulburarea ordinii și liniștii publice, rezultatul cerut de textul incriminator [Jud. Galați, sentința penală nr. 955 din 5 mai 2014 (www.rolii.ro)]. Fapta inculpaților care, în zona comercială a unei localități, au agresat partea vătămată, precum și persoanele care au încercat să vină în sprijinul acesteia, fapt ce a produs spaima și indignarea mai multor persoane care se aflau în zonă, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 C. pen.. [Jud. Liești, sentința penală nr. 48 din 17 septembrie 2014 (www.rolii.ro)]. Inculpații, în noaptea de Revelion, au provocat scandal în localurile și locurile publice din fața primăriei unei comune, întrerupând petrecerile de Revelion organizate în acele locații, ocazie cu care au proferat expresii jignitoare și cuvinte injurioase și au exhibat gesturi batjocoritoare la adresa șefului de post al Postului de Poliție care a încercat în mod legal aplanarea scandalului, determinând astfel o stare de indignare publică a participanților la festivitățile de Anul Nou; fapta inculpaților constituie infracțiunea de tulburare a ordinii și liniștii publice [Jud. Darabani, sentința penală nr. 300 din 26 iunie 2014, definitivă prin decizia nr. 550 din 26 iunie 2015 a C.A. Suceava, Secția penală și pentru cauze cu minori (www.rolii.ro)]. Ordinea și liniștea publică, în sensul art. 371 C. pen.., este acel atribut al vieții sociale în care raporturile dintre oameni, comportarea lor și, în genere, activitățile lor atunci când participă la forme de viață în comun, în public se desfășoară în mod pașnic, după norme de respect reciproc, de securitate personală, de încredere în atitudinea și în faptele celorlalți oameni. Valorile enumerate mai sus sunt adânc întipărite în conștiința oamenilor, ele constituind rezultatul unei îndelungi conviețuiri civilizate. În aceste condiții putem vorbi de ordine și liniște publică numai în situația în care în public, în formele de viață în comun, oamenii au o conduită conformă normelor de drept și de morală, când viața se desfășoară normal în condiții de liniște și securitate. Dimpotrivă, liniștea și ordinea publică este tulburată atunci când au loc în public scandaluri, când oamenii se văd în primejdie de a fi obiect al unor violențe fizice sau de limbaj [Jud. Reghin, sentința penală nr. 120 din 15 mai 2015 (www.rolii.ro)]. În cazul infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, condiția prevăzută în art. 321 alin. (2) C. pen.. referitoare la existența unei tulburări grave a liniștii și ordinii publice este îndeplinită, dacă fapta comisă prin acte de agresiune, amenințări și injurii a implicat un număr mare de persoane, iar inculpații nu au încetat actele de agresiune nici în prezența organelor de poliție, fiind necesară suplimentarea forțelor de ordine pentru aplanarea conflictului, precum și dacă fapta a fost săvârșită în prezența unui număr mare de persoane, cărora le-a creat o stare gravă de insecuritate [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 222 din 23 ianuarie 2013 (www.scj.ro)]. Reclamanta, membră a unui partid de opoziție, cu ocazia unor festivități determinate de sărbătorirea independenței, a desfăcut și înlăturat de la o coroană de flori depusă de președintele Ucrainei panglica inscripționată cu numele acestuia, fără a deteriora coroana, fapt pentru care a fost cercetată într-o procedură administrativă pentru huliganism și condamnată 10 zile de închisoare. Curtea Europeană, ținând cont de conduita reclamantei și de împrejurările cauzei, a apreciat că aceasta a dorit să transmită celor din jur opinia sa față de președinte, condamnarea sa reprezentând o ingerință în libertatea de exprimare, disproporționată în raport cu scopul urmărit [cauza Shvydka c. Ucraina, parag. 35-42 (http://hudoc.echr.coe.int/)].

[ Mai mult... ]

Art. 372 Portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase

5. Jurisprudență. S-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului cu reținerea 372 alin. (1) lit. a) C. pen., încadrare juridică ce presupune reținerea, raportat la elementul material al laturii obiective, a unei acțiuni de port al unui obiect dintre cele enumerate de textul legal. În opinia instanței, atitudinea infracțională a inculpatului, care nu doar că a avut asupra sa, în incinta unui loc special amenajat și autorizat pentru distracție sau agrement (bar), un obiect confecționat anume pentru tăiere, respectiv toporul, ci a chiar folosit acest obiect periculos cu finalitatea distrugerii decorului și produselor expuse spre vânzare, justifică schimbarea încadrării juridice cu privire la această faptă, cu reținerea formei agravate prevăzute de alin. (2) al art. 372 C. pen.. [Jud. Pașcani, sentința penală nr. 239 din 11 noiembrie 2015 (www.rolii.ro)]. Fapta inculpatului care a adresat injurii și amenințări martorului, apoi l-a lovit pe acesta cu pumnul, după care a scos un cuțit din lamă de coasă cu care a amenințat martorii, toate acestea petrecându-se într-un restaurant unde se aflau mai mulți consumatori, creând panică în rândul acestora, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 C. pen..; fapta aceluiași inculpat, care, în seara zilei de 22.03.2014, aflându-se într-un loc autorizat pentru distracție, a scos din haină un cuțit din lamă de coasă cu care a amenințat cu moartea două persoane întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. (2) raportat la alin. (1) lit. a) C. pen. Faptele, fiind în concurs real, sunt aplicabile prevederile art. 38 alin. (1) C. pen.. [Jud. Jibou, sentința penală nr. 33 din 3 aprilie 2015 (www.rolii.ro)]. Fapta inculpatei care, în timp ce se afla în autobuzul liniei RATB 104, a scos din geantă un cuțit având o lamă de 15 cm lungime cu care a început să amenințe călătorii din autobuz, iar în momentul în care persoana vătămată, care și-a declinat calitatea de agent de poliție, a încercat să o imobilizeze și să o deposedeze de cuțit, a atacat și a lovit cu cuțitul agentul de poliție în zona umărului stâng, cauzându-i o leziune traumatică ce necesită pentru vindecare 8-9 zile de îngrijiri medicale, realizează conținutul constitutiv al infracțiunilor de ultraj, prevăzută de art. art. 257 alin. (1) și (4) C. pen.. raportat la dispozițiile art. 193 alin. (2) C. pen.., tulburarea ordinii și liniștii publice, prevăzută de art. 371 C. pen.. și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase, prevăzută de art. 372 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen. În ceea ce privește elementul material al infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase, prevăzute de art. 372 alin. (1) lit. a) și alin. (2) C. pen., instanța a reținut că acesta constă în acțiunea inculpatei de a o lovi, într-un mijloc de transport în comun, persoana vătămată cu cuțitul pe care îl avea asupra sa și cu care, în prealabil, a amenințat ceilalți călători [Jud. Sectorul 2 București, sentința penală nr. 147 din 25 martie 2015 (www.rolii.ro)]; este discutabil, în funcție de datele concrete ale cauzei (după ce călătorii au sesizat că inculpata purta o geantă din care se vedea un cuțit, interpelată fiind de agentul de poliție asupra acestui aspect, inculpata a scos cuțitul și l-a folosit), dacă fapta de purtare nu este absorbită în cea de folosire. În ceea ce privește solicitarea Ministerului Public de schimbare a încadrării juridice din infracțiunea de „port fără drept de obiecte periculoase” prevăzută de art. 372 alin. (1) lit. a) C. pen.. în infracțiunea de „folosire fără drept de obiecte periculoase” prevăzută de art. 372 alin. (2) C. pen.., instanța reține că aceasta este întemeiată în condițiile în care fapta incriminată de alin. (1) reglementează „purtarea fără drept la adunări publice, manifestări cultural-sportive, în locuri special amenajate și autorizate pentru distracție ori agrement sau în mijloace de transport în comun” a obiectelor periculoase așa cum sunt enumerate la lit. a)-c), iar alin. (2) reglementează „folosirea fără drept” în aceleași locuri a acelorași obiecte calificate de textul legal ca fiind periculoase. Astfel, așa cum rezultă din întregul material probator administrat în cauză, inculpatul a folosit pe terasa barului un cuțit tip briceag, așadar într-o adunare publică, deoarece în acel moment în locația respectivă se aflau cel puțin 4 persoane, cu care a agresat partea civilă după ce anterior manifestase aceeași intenție față de alte două persoane, infracțiunea reglementată de alin. (2) fiind o infracțiune complexă care absoarbe în mod natural în conținutul său constitutiv fapta incriminată de alin. (1), respectiv activitatea de a purta fără drept obiecte periculoase. În sarcina inculpatului a fost reținută și tentativa la infracțiunea de omor în raport cu persoana pe care inculpatul a lovit-o în zona gâtului cu briceagul [Trib. Olt, sentința penală nr. 298 din 10 noiembrie 2015 (www.rolii.ro)]. Inculpatul a fost condamnat pentru comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat, ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii publice și port fără drept de obiect tăietor, prevăzută de art. 20 raportat la art. 174 alin. (1), art. 175 alin. (1) lit. i) C. pen.., art. 321 alin. (1) C. pen.. și art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 61/1991 cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen.., reținându-se că în seara zilei de 5 aprilie 2013, în jurul orelor 20:45, în timp ce se afla în incinta barului aparținând SC M.C. SRL din municipiul Bacău, a purtat fără drept o secure cu care a lovit partea vătămată A.G. în zona capului, cu intenția de a-i suprima viața, provocându-i leziuni ce au necesitat 11-12 zile de îngrijiri medicale, provocând astfel scandal și tulburând liniștea și ordinea publică [Trib. Bacău, sentința penală nr. 213/D din 18 iunie 2013, definitivă prin decizia nr. 747 din 3 martie 2014 a I.C.C.J, Secția penală (www.scj.ro); în același sens, al reținerii a infracțiunii de port, fără drept, de armă albă în public, prevăzută de art. 2 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 61/1991 în concurs cu infracțiunea comisă prin folosirea armei, a se vedea și I.C.C.J, Secția penală, decizia nr. 1810 din 28 mai 2014 (www.scj.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 373 Împiedicarea desfășurării unei adunări publice

Din punct de vedere subiectiv, infracțiunea se săvârșește cu intenție, directă sau indirectă. [ Mai mult... ]

Art. 374 Pornografia infantilă

5. Jurisprudență. Inculpatul a săvârșit infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice prevăzută de art. 374 alin. (1) și (2) C. pen.., constând în aceea că, în cursul dialogului purtat cu un minor în vârstă de 15 ani, prin intermediul unui site de socializare a pus la dispoziția acestuia materiale cu caracter pornografic, constând în 6 fotografii, care înfățișează minori în ipostaze sexuale explicite; de asemenea, a promovat pe pagina sa de Facebook un link către un material video, imaginea de previzualizare a link-ului înfățișând doi minori de sex masculin în ipostaze sexuale explicite și conducând la o pagina web care conținea diverse alte materiale video pornografice cu minori de sex masculin [Trib. Brașov, Secția pentru minori și familie, sentința penală nr. 114/S din 10 octombrie 2014 (www.rolii.ro)]. Fapta inculpatului de a întreține cu victimele minore acte sexuale, pe care le-a înregistrat video și le-a stocat într-un sistem informatic, fără știința persoanelor vătămate, în scopul exploatării prin determinarea la practicarea prostituției în favoarea sa întrunește elementele constitutive, atât sub aspectul laturii obiective, cât și al laturii subiective, ale infracțiunilor de trafic de minori (4 infracțiuni) prevăzute și pedepsite de art. 211 alin. (1), alin. (2) C. pen. raportat la art. 210 alin. (1) lit. a), b) C. pen., act sexual cu un minor prevăzut și pedepsit de art. 220 alin. (1) C. pen.., act sexual cu un minor, prevăzut și pedepsit de art. 220 alin. (1), (2) C. pen. și pornografie infantilă prevăzută și pedepsită de art. 374 alin. (1) C. pen.. [Trib. Iași, Secția penală sentința penală nr. 984 din 4 septembrie 2014 (www.rolii.ro)]. Acțiunea inculpatului, care a accesat/downloadat și a pus la dispoziție în același timp, de 9 ori, în calitatea sa de utilizator al programului de file sharing eMule, fișiere tip video sau tip imagine ce reprezintă materiale pornografice cu minori, precum și care a stocat într-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice materiale pornografice cu minori, respectiv materiale care prezintă minori cu comportamente sexuale explicite, realizează elementul material al pornografiei infantile prin sisteme informatice în formă continuată, urmarea imediată constând în atingerea adusă relațiilor sociale create în jurul moralei publice și a imaginii și demnității minorilor. Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată rezultă în cauză din materialitatea faptei (ex re). Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acționat cu vinovăție în modalitatea intenției directe sau indirecte, conform dispozițiilor art. 16 alin. (3) lit. a) și b) C. pen.., întrucât inculpatul fie a prevăzut rezultatul faptei sale și a urmărit producerea lui prin săvârșirea faptei, fie a prevăzut rezultatul faptei sale și, deși nu l-a urmărit, a acceptat posibilitatea producerii lui [Trib. Mureș, Secția penală, sentința penală nr. 263 din 19 octombrie 2015 (www.rolii.ro)]. Faptele inculpatului minor care, în cursul lunii noiembrie 2013, a filmat cu un telefonul mobil două minore, ambele în vârstă de 16 ani, în timp ce întrețineau relații sexuale, iar apoi a stocat videoclipurile și imaginile efectuate atât în telefon, cât și pe laptopul personal, solicitându-i ulterior, în cursul lunii decembrie 2013, uneia dintre persoanele vătămate să îi remită fie o sumă de 1.000 lei, fie un telefon mobil, pentru a nu le face publice pe o rețea de socializare, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunilor de pornografie infantilă, prevăzută și pedepsită de art. 374 alin. (1) și (2) C. pen.., cu aplicarea art. 113 și urm. C. pen.., și șantaj, prevăzut și pedepsit de art. 207 alin. (l)-(3) C. pen., cu aplicarea art. 113 și urm. C. pen.., în condițiile art. 38 alin. (1) C. pen.. [Trib. Prahova, Secția penală, sentința penală nr. 589 din 20 noiembrie 2015 (www.rolii.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 375 Ultrajul contra bunelor moravuri

3. Jurisprudență. În timp ce minorele în vârstă de 13 și respectiv 14 ani se întorceau de la școală, deplasându-se pe stradă, inculpatul, aflat într-un autoturism, le-a urmărit, blocându-le între porțile de acces, în curțile locuințelor sau garduri, timp în care, având tot timpul geamul portierei lăsat în jos, a săvârșit acte de exhibiționism în prezența acestora, ceea ce constituie infracțiunea prevăzută de art. 375 C. pen.. [Jud. Reghin, sentință penală nr. 110 din 7 mai 2015 (www.rolii.ro)]. Inculpatul, în timp ce se afla într-un autobuz/mijloc de transport în comun, a săvârșit acte sexuale explicite, în fața persoanei vătămate, aceasta fiind indignată și speriată [Jud. Sectorul 3 București, Secția penală, sentința penală nr. 751 din 8 octombrie 2015 (www.rolii.ro)].

[ Mai mult... ]

Capitolul II Infracțiuni contra familiei

Art. 376 Bigamia

4. Jurisprudență. Inculpatul a săvârșit infracțiunea de bigamie constând în aceea că, deși era căsătorit, a contrafăcut conținutul unei sentințe civile (prin care se constatase perimată cererea de divorț introdusă anterior de inculpat), pe care a prezentat-o la ofițerul de stare civilă în fața căruia a declarat că nu a mai fost căsătorit, pentru a încheia o a doua căsătorie [Jud. Focșani, sentința penală nr. 2069 din 23 octombrie 2015 (www.rolii.ro)]. Fapta inculpatei, care a făcut declarații nereale în fața ofițerului de stare civilă, ascunzând faptul că în 2003 se căsătorise în Turcia cu un cetățean turc, declarații în baza cărora în data de 3.12.2010 s-a căsătorit, din nou, cu un cetățean român, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de fals în declarații și bigamie [Jud. Făurei, sentința penală nr. 31 din 2 aprilie 2015 (www.rolii.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 377 Incestul

3. Jurisprudență. Caracterul consimțit al raportului sexual conduce la încetarea efectelor Deciziilor pronunțate în recurs în interesul legii nr. II/2005 [Raportul sexual cu o persoană de sex diferit, care este rudă în linie directă sau frate ori soră, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-și exprima voința, constituie atât infracțiunea de viol prevăzută de art. 197 alin. (1) C. pen. din 1969 și alin. (2) lit. b1) din același articol – dacă victima locuiește și gospodărește împreună cu făptuitorul, cât și infracțiunea de incest prevăzută de art. 203 C. pen. din 1969, în concurs ideal] și nr. 17/2008 [Infracțiunea de viol, în modalitatea raportului sexual, prevăzută de art. 197 alin. (1) C. pen. din 1969 raportat la alin. (2) lit. b1) și alin. (3) teza I C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969, se va reține în concurs cu infracțiunea de incest prevăzută de art. 203 C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. din 1969].

[ Mai mult... ]

Art. 378 Abandonul de familie

3. Jurisprudență. Fapta inculpatei care, la data de 5.02.2014, a plecat de la domiciliu, lăsându-i, pe o durată de aproximativ 24 de ore, pe cei patru copii minori, cu vârsta de 2 ani, 4 ani, 5 ani și 7 ani, singuri, fără hrană, fără căldură și sumar îmbrăcați, expunându-i, în acest mod, la suferințe fizice și morale, întrunește elementele constitutive a patru infracțiuni de abandon de familie, prevăzută de art. 378 alin. (1) lit. a) C. pen. În ceea ce privește conținutul constitutiv al fiecărei infracțiuni, elementul material constă în acțiunea inculpatei de părăsire a locuinței pe o perioadă de 24 de ore, lăsându-i singuri, nesupravegheați, fără hrană, fără sursă de căldură pe cei patru copii ai săi, față de care avea obligația de a le asigura cele necesare traiului, îmbrăcăminte. Urmarea imediată constă în starea de pericol pentru sănătatea și dezvoltarea normală a minorilor, expunerea acestora la suferințe fizice și psihice, iar legătura de cauzalitate este una directă și imediată. Sub aspectul laturii subiective, inculpata a săvârșit fapta cu intenție indirectă, în condițiile în care aceasta, prin plecarea de acasă, pe timp de iarnă, pe o durată de aproape 24 de ore, lăsându-i singuri pe cei patru copii, fără a le asigura cele necesare pentru subzistență, a prevăzut și a acceptat că îi expune pe copii unor suferințe fizice, psihice, cu atât mai mult cunoștea faptul că doi dintre minori aveau probleme de sănătate [Jud. Iași, Secția penală, sentința penală nr. 2254 din 29 iunie 2015 (www.roli.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 379 Nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului

Și Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată (M.Of. nr. 159 din 5 martie 2014), modificată, conține reglementări utile (art. 17-22, 36, Capitolul III. Protecția specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților săi etc.) [ Mai mult... ]

Art. 380 Împiedicarea accesului la învățământul general obligatoriu

Tratamentul sancționator constă în închisoare (3 luni - 1 an), alternativ cu amenda [conform art. 61 alin. (2) și (4) lit. b) C. pen.., între 120 și 240 zile-amendă, respectiv între 1.200 lei și 120.000 lei]. [ Mai mult... ]

Capitolul III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate

Art. 381 Împiedicarea exercitării libertății religioase

;
se încarcă...