Drept Penal (C.H. BECK)

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
de Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

24 noiembrie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

11. Circumstanță agravantă. Participația penală fiind posibilă în cazul infracțiunii de dare de mită, se poate reține, în anumite circumstanțe, și agravanta generală a comiterii faptei de mai multe persoane, prevăzută de art. 77 lit. a) C. pen.. Astfel, în jurisprudență s-a decis ca „în condițiile în care cei patru inculpați, acționând în baza unei înțelegeri prealabile, s-au prezentat împreună, într-o noapte, la sediul unei societăți comerciale, unde au propus paznicilor ca în schimbul unei sume de bani plătite pe loc de unul dintre ei și a altor sume pe care s-au obligat a le plăti ulterior să le permită sustragerea mai multor purcei, înțelegere care s-a perfectat și executat, fapta săvârșită de inculpați constituie infracțiunea de dare de mită comisă în împrejurarea agravantă prevăzută în art. 75 lit. a) C. pen..” (C. pen. din 1969 – n.n.) [C.A. București, Secția I penală, decizia nr. 174/A/1998, în R.D.P. nr. 3/1999, p. 132).

[ Mai mult... ]

Art. 291 Traficul de influență

11. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Traficul de influență este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât sunt incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 292 Cumpărarea de influență

Diferența dintre cumpărarea de influență și darea de mită se produce în ceea ce privește subiectul pasiv secundar. Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase se face în cazul infracțiunii de dare de mită către cel care are îndatoririle de serviciu a căror a îndeplinire, neîndeplinire, întârziere sau act contrar acestora se solicită. În cazul cumpărării de influență actele de promisiune, oferire sau dare de bani, de daruri ori alte foloase, se exercită către o altă persoană decât funcționarul ale cărui îndatoriri de serviciu sunt legate de banii sau foloasele în cauză, respectiv actele sunt făcute către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar. „Înalta Curte constată că persoana acuzată a oferit bani și produse martorului I.I. pentru ca martorul, ofițer de poliție, să nu trimită dosarul care îl privea pe recurent către Parchet și în consecință suma oferită avea legătură cu îndatoririle de serviciu ale martorului. Susținerile recurentului în legătură cu faptul că la momentul la care a oferit suma de bani dosarul fusese deja trimis de către ofițerul de poliție către parchet nu au relevanță, având în vedere că recurentul nu a cunoscut acest fapt, decât ulterior. La momentul la care discuția a avut loc cu martorul, inculpatul i s-a adresat acestuia în calitate de persoană care făcea cercetări în cauză, astfel încât condiția de la dare de mită este îndeplinită” [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2034/2012 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 293 Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia

Darea de mită comisă în legătură cu aceste persoane se va sancționa conform faptei tipice prevăzute de art. 290 C. pen.., cu închisoare de la 2 la 7 ani. [ Mai mult... ]

Art. 294 Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia

Legea mai favorabilă, sub acest aspect, se va stabili de la caz la caz, în funcție și de pedeapsa concretă, în unele situații fiind mai favorabilă legea nouă, în altele legea veche. [ Mai mult... ]

Capitolul II Infracțiuni de serviciu

Art. 295 Delapidarea

10. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Delapidarea constituie o infracțiune prin care se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 296 Purtarea abuzivă

6. Concursul cu alte infracțiuni. În afară de vătămarea corporală, infracțiunea de purtare abuzivă poate intra în concurs și cu infracțiunea de omor, simplu sau calificat, prevăzută de art. 188 sau 189 C. pen. sau cu infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C. pen.. [C.A. Cluj, Secția penală, decizia penală nr. 37 din 24 februarie 2012 (www.rolii.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 297 Abuzul în serviciu

12. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Abuzul în serviciu constituie o infracțiune prin care se poate urmări obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 298 Neglijența în serviciu

Prejudiciul, în atare situație, fiind produs datorită concursului dintre culpa funcționarului cu atribuții de control și fapta delapidatorului, ambii sunt ținuți să răspundă solidar pentru acoperirea acestuia [C.S.J., Secția penală, decizia nr. 2575 din 22 mai 2002 (www.scj.ro)]. S-a reținut că, potrivit dispozițiilor art. 14 C. proc. pen. din 1968 raportate la art. 998-999 C. civ.., acțiunea civilă se soluționează în conformitate cu regulile răspunderii delictuale, respectiv stabilindu-se dacă a existat o faptă, dacă s-a produs un prejudiciu material și dacă între faptă și prejudiciu există legătură de cauzalitate. Cum în cazul infracțiunii pentru care a fost condamnată inculpata C.A., aceasta a produs efecte materiale în patrimoniul părții civile, s-a apreciat că acțiunea civilă este admisibilă și față de această inculpată. În cauză inculpata a fost obligată în solidar cu autorul faptei de înșelăciune în raport cu a cărui activitate a comis infracțiunea de neglijență în serviciu [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 575 din 17 februarie 2014 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 299 Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

De asemenea, pentru promovarea la examenul „Relații și organizații europene”, programat la data de 26.05.2015 și unde titular este F.F., examen care a fost mutat în alta zi, respectiv 30.05.2015, pentru a asigura prezența investigatorului la examen, a pretins și primit în data de 29.05.2015 favoruri de natură sexuală de la investigatorul cu identitate reală Z.D., aranjând ulterior, în aceeași zi ca examenul să se desfășoare în cadru privat prin punerea la dispoziție a unei lucrări gata elaborate a unei colege care să fie copiate, lucrare care ulterior a fost notată cu 10” [Trib. Caraș-Severin, sentința penală nr. 59 din 7 decembrie 2015 (www.rolii.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 300 Uzurparea funcției

8. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Uzurparea funcției constituie o infracțiune prin care se poate urmări obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 301 Conflictul de interese

9. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Conflictul de interese este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât sunt incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 302 Violarea secretului corespondenței

8. Raportul cu alte infracțiuni. Diferențierea față de infracțiunea de violare a vieții private, prev. de art. 226 C. pen.. Ambele infracțiuni au ca obiect relațiile sociale privind viața privată a persoanei (subsidiar în cazul celei prevăzute de art. 302), dar modalitățile de realizare diferă. În consecință, se va reține doar infracțiunea prev. de art. 226, dacă elementul material este incriminat de ambele infracțiuni, dar vor intra în concurs dacă acțiunile realizate se vor regăsi distinct în cele două incriminări. Diferențierea față de infracțiunile contra siguranței și integrității informatice. Așa cum arătam mai sus, acestea din urmă au un caracter special în raport cu norma din art. 302. C. pen., astfel că se va reține doar infracțiunea informatică dacă elementul material va coincide, respectiv un concurs de infracțiuni, dacă acțiunile prevăzute în norma incriminatoare, săvârșite de agent, sunt distincte. Diferențierea față de furt și distrugere. În cazul modalităților de sustragere sau distrugere a corespondenței, infracțiunea prevăzută de art. 302 alin. (1) funcționează ca o normă specială în raport cu cele prevăzute de art. 228, respectiv art. 253 C. pen.. și, în consecință, se va reține doar infracțiunea de violare a secretului corespondenței, cu excepția situațiilor în care furtul sau distrugerea vizează obiectele cuprinse în interiorul corespondenței, când va opera concursul de infracțiuni.

[ Mai mult... ]

Art. 303 Divulgarea informațiilor secrete de stat

8. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Divulgarea informațiilor secrete de stat este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 304 Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

7. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 305 Neglijența în păstrarea informațiilor

Incriminarea prevăzută de alin. (2) diferă de faptele comise cu intenție numai prin aceea că forma de vinovăție este culpa, care poate fi cu sau fără prevedere, motiv pentru care trimitem la infracțiunile corespondente (art. 303, respectiv art. 304 C. pen..). [ Mai mult... ]

Art. 306 Obținerea ilegală de fonduri

8. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Obținerea ilegală de fonduri este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 307 Deturnarea de fonduri

9. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Deturnarea de fonduri este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 308 Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

Totuși, deși art. 308 nu s-a modificat legislativ, păstrându-se referirea și la dispozițiile art. 301 privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese în mediu privat, această dispoziție nu mai este aplicabilă, ca urmare Deciziei Curții Constituționale nr. 603/2015 (M.Of. nr. 845/2015), prin care s-a constatat, printre altele, că sintagma „ori în cadrul oricărei persoane juridice” din cuprinsul dispozițiilor art. 308 alin. (1) C. pen.. cu raportare la art. 301 C. pen.. este ne [ Mai mult... ]

Art. 309 Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Iuliana Nedelcu

[ Mai mult... ]

Titlul VI Infracțiuni de fals

Bibliografie: A. Maxim, Falsul și frauda informatică, în C.D.P. nr. 3/2011; F. Radu, C. Radu, Considerații în legătură cu subiectul activ al infracțiunii de fals în declarații, în Dreptul nr. 12/2007; C. Rotaru, Infracțiuni de fals. Practică judiciară. Ed. Hamangiu, București, 2007; F. Streteanu, Concursul de infracțiuni, Ed. Lumina Lex, București, 1999; G. Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracțiunile informatice din perspectiva legislației în vigoare, precum și a noului Cod penal, în Dreptul nr. 10/2012.

[ Mai mult... ]

Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Art. 310 Falsificarea de monede

Pe de altă parte, infracțiunea se comite adesea în concurs cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat [Trib. Harghita, sentința penală nr. 55 din 23 aprilie 2015, definitivă prin decizia nr. 586 din 9 iunie 2015 a C.A. Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori (www.rolii.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 311 Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

6. Raportul cu alte infracțiuni. În ceea ce privește art. 311 alin. (1) C. pen.. sunt valabile mențiunile de la art. 310 C. pen.. Art. 311 alin. (2) C. pen.. este susceptibil, cel mai adesea, în practică, de săvârșire în concurs cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

[ Mai mult... ]

Art. 312 Falsificarea de timbre sau efecte poștale

Timbrele, alături de banderole, se utilizează pentru marcarea produselor accizabile (tutun prelucrat, alcool etilic), reprezentând, așadar, marcaje ale acestor produse. Marcajele prezintă o serie de elemente autentice care să prevină falsificarea. Tipărirea de timbre falsificate reprezintă o falsificare a acestora. În acest context, în ceea ce privește încadrarea juridică, vor fi incidente dispozițiile legii speciale, iar nu cele ale Codului penal [Trib. Timiș, sentința penală nr. 459/PI din 13 decembrie 2013, definitivă prin decizia nr. 227/A din 20 martie 2014 a C.A. Timișoara, Secția penală, menținută în recurs în casație prin decizia nr. 332/RC din 21 noiembrie 2014 a I.C.C.J., Secția penală (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 313 Punerea în circulație de valori falsificate

;
se încarcă...