Capitolul VI Autorul și participanții | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Lavinia Valeria Lefterache [ Mai mult ] - Titlul II Infracțiunea -
Capitolul VI Autorul și participanții

Art. 46 Autorul și coautorii

Coautoratul este, de asemenea, posibil, la infracțiunile omisive improprii. [ Mai mult... ]

Art. 47 Instigatorul

Actele de instigare urmate de un început de executare și de desistarea autorului, ori de împiedicarea de către acesta aproducerii rezultatului, supuse anterior aplicării art. 29 alin. (1) teza aII-a C. pen. din 1969, continuă să fie pedepsibile în condițiile art. 33 C. pen.. privind pedepsirea tentativei, dacă se referă la oinfracțiune pentru care legea prevede sancționarea acesteia; legea penală mai favorabilă se va stabili în concret prin compararea pedepsei aplicabile făptuitorului în condiți [ Mai mult... ]

Art. 48 Complicele

2. Decizie în interesul legii. Raportul cu infracțiunea de tăinuire. Continuă să producă efecte decizia în interesul legii potrivit căreia: „În situația existenței unui prim act de tăinuire, urmat de o altă acțiune a aceluiași tăinuitor care promite că va asigura valorificarea în continuare și a altor bunuri sustrase, sunt întrunite elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de furt în forma simplă sau continuată, după caz, în concurs real cu infracțiunea de tăinuire, chiar dacă promisiunea anticipată de tăinuire a bunurilor nu a fost îndeplinită” [I.C.C.J., Secțiile Unite, Decizia nr. 2/2008 (RIL), (M.Of. nr. 859 din 19 decembrie 2008)] (cu privire la aspecte privind complicitatea la infracțiuni în persoană proprie ori cu subiect activ calificat, a se vedea supra comentariul art. 46, pct. 2.2).

[ Mai mult... ]

Art. 49 Pedeapsa în cazul participanților

Precedent legislativ. Reglementarea are corespondent în art. 27 C. pen. din 1969, păstrând sistemul parificării legale. Elementele de noutate sunt denumirea marginală atextului, care reflectă mai adecvat conținutul normei, respectiv raportul dintre făptuitor și pedeapsă, și introducerea coautorului între participanți (a se vedea și supra comentariul art. 46, pct. 2). Doctrina și jurisprudența anterioare își păstrează actualitatea. [ Mai mult... ]

Art. 50 Circumstanțe personale și reale

5. Situația participanților la o infracțiune comisă cu preterintenție. Pentru participanții care, cu intenție, au avut în vedere comiterea unei fapte cu un anume rezultat, rezultatul mai grav produs din culpa altui făptuitor are semnificația unei împrejurări de fapt, astfel că infracțiunea mai gravă se va reține în privința celor dintâi în măsura în care au prevăzut acest rezultat (nu și atunci când, deși nu l-au prevăzut, ar fi trebuit și ar fi putut să îl prevadă).

[ Mai mult... ]

Art. 51 Împiedicarea săvârșirii infracțiunii

3. Împiedicarea de către participant a consumării infracțiunii. Și în această modalitate cauza de nepedepsire poate interveni oricând pe parcursul comiterii infracțiunii (în timpul comiterii actelor de executare, dar și după epuizarea lor – nemaifiind prevăzută condiția din legea veche „în cursul executării”), dar anterior consumării infracțiunii. Constituie în continuare o condiție aceea ca împiedicarea să aibă loc anterior descoperirii faptei [în sens contrar, pornind de la argumente de ordin gramatical și neacordând semnificația cuvenită interpretării teleologice și sistematice, R. Slăvoiu, în M.A. Hotca (coord.), Noul Cod penal. Note. Corelații. Explicații, op. cit., p. 106].

[ Mai mult... ]

Art. 52 Participația improprie

Lavinia Valeria Lefterache

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul I Principii generale
Capitolul II Aplicarea legii penale
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Cauzele justificative
Capitolul III Cauzele de neimputabilitate
Capitolul IV Tentativa
Capitolul V Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Capitolul VI Autorul și participanții
Capitolul I Categoriile pedepselor
Capitolul II Pedepsele principale
Capitolul III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Capitolul IV Calculul duratei pedepselor
Capitolul V Individualizarea pedepselor
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Regimul măsurilor de siguranță
Capitolul I Regimul răspunderii penale a minorului
Capitolul II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Capitolul III Regimul măsurilor educative privative de libertate
;
se încarcă...