Modificarea sau încetarea obligațiilor | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Capitolul V Individualizarea pedepselor - Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere -
Art. 95
Modificarea sau încetarea obligațiilor

Instanța dispune modificarea sau încetarea obligațiilor la sesizarea serviciului de probațiune ori ajudecătorului delegat cu executarea sau la cererea persoanei supravegheate ori apersoanei vătămate [art. 57 alin. (2) raportat la art. 48 alin. (2) din Legea nr. 253/2013]. [ Mai mult... ]

Art. 96 Revocarea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

2. Săvârșirea unei infracțiuni în termenul de încercare asuspendării condiționate dispuse conform Codului din 1969.Legea nr. 187/2012 reglementează situația în mod expres prevăzând, conform art. 15 din Legea nr. 187/2012 că măsura suspendării condiționate aexecutării pedepsei aplicată în baza Codului penal din 1969 se menține și după intrarea în vigoare aCodului penal. Regimul suspendării condiționate aexecutării pedepsei prevăzute la alin. (1), inclusiv sub aspectul revocării sau anulării acest [ Mai mult... ]

Art. 97 Anularea suspendării executării pedepsei sub supraveghere

În caz de concurs de infracțiuni sau pluralitate intermediară, instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei rezultante, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 91 C. pen.. Dacă se dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, termenul de supraveghere se calculează de la data rămânerii definitive ahotărârii de condamnare prin care s-a pronunțat anterior suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. [ Mai mult... ]

Art. 98 Efectele suspendării executării pedepsei sub supraveghere

Nu se produc efecte asupra măsurilor de siguranță (al căror scop este protejarea societății) și nici asupra obligațiilor civile. De altfel, condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere, iar pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probațiune are obligația să sesizeze instanța, dacă persoana supravegheată nu a îndeplinit obligațiile civile stabilite prin h [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Liberarea condiționată

În cazul în care condamnatul nu a săvârșit o nouă infracțiune descoperită până la expirarea termenului de supraveghere, nu s-a dispus revocarea liberării condiționate și nu s-a descoperit o cauză de anulare, pedeapsa se consideră executată. [ Mai mult... ]

Art. 99 Condițiile liberării condiționate în cazul detențiunii pe viață

[ Mai mult... ]

Art. 100 Condițiile liberării condiționate în cazul pedepsei închisorii

Constituționalitate. Curtea Constituțională a subliniat în mod constant că egalitatea nu înseamnă uniformitate și că pentru situații diferite se impun soluții juridice diferite. Astfel, în DCC nr. 139/1996 (M.Of. nr. 7 din 20 ianuarie 1997), Curtea Constituțională a arătat că principiul egalității în drepturi nu înseamnă eo ipso aplicarea aceluiași regim juridic unor situații care, prin specificul lor, sunt diferite. De asemenea, în Decizia nr. 256/1997 (M.Of. nr. 134 din 2 aprilie 1998), Curtea Constituțională a statuat că principiul egalității nu presupune uniformitate, așa încât toate situațiile să fie tratate în același fel, ci presupune ca la situații egale să corespundă un tratament egal, iar la situații diferite să existe un tratament diferit. Principiul egalității nu se opune ca o lege să stabilească reguli diferite în raport cu persoane care se află în situații diferite. Este firesc și echitabil ca legiuitorul să îi stimuleze pe condamnații care desfășoară o muncă utilă, sunt stăruitori în muncă și dau dovadă prin aceasta că s-au îndreptat. Cei care satisfac aceste condiții se bucură de acest tratament fără discriminări, după cum cei care nu prestează munca, indiferent din ce cauză, sunt supuși altui tratament, tot fără discriminări. Este atributul exclusiv al legiuitorului de a stabili condițiile în care poate fi acordată liberarea condiționată, mijloacele de stimulare a condamnaților în vederea îndeplinirii scopurilor pedepsei etc. Liberarea condiționată nu este un drept al condamnaților, ci doar o vocație pe care o au, prin voința legiuitorului, toți condamnații care, după ce au executat fracțiunile de pedeapsă stabilite de lege, după criteriile arătate, îndeplinesc, de asemenea, și condiția de a fi disciplinați și de a da dovezi temeinice de îndreptare, inclusiv atunci când nu prestează muncă [DCC nr. 141/2000 (M.Of. nr. 508 din 17 octombrie 2000)].

[ Mai mult... ]

Art. 101 Măsurile de supraveghere și obligațiile

4. Obligația frecventării unuia sau mai multor programe de reintegrare socială. Consilierul de probațiune din cadrul serviciului de probațiune în a cărui circumscripție locuiește persoana care trebuie să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială, primind copia hotărârii judecătorești, decide, pe baza evaluării inițiale a persoanei, programul sau programele care trebuie urmate, precum și, dacă este cazul, instituția, respectiv instituțiile din comunitate în care urmează să aibă loc acestea, comunicând acestor instituții o copie de pe dispozitivul hotărârii, precum și decizia sa. Supravegherea și controlul respectării obligației de a urma unul sau mai multe programe de reintegrare socială, atât cu privire la persoana liberată, cât și cu privire la instituția din comunitate stabilită, se efectuează de serviciul de probațiune competent.

[ Mai mult... ]

Art. 102 Supravegherea condamnatului

[ Mai mult... ]

Art. 103 Modificarea sau încetarea obligațiilor

În situația în care, pe parcursul supravegherii, consilierul de probațiune constată că se impune modificarea conținutului unora dintre obligații, stabilirea unor noi obligații sau încetarea executării unora dintre cele dispuse, va sesiza instanța, potrivit art. 103 C. pen.. Sesizarea instanței poate fi făcută și de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea celui liberat sau a persoanei vătămate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune. [ Mai mult... ]

Art. 104 Revocarea liberării condiționate

Pluralitatea intermediară. Executarea restului de pedeapsă. În baza art. 104 alin. (1) C. pen.. se revocă liberarea condiționată din pedeapsa aplicată prin sentința penală anterioară constatându-se un rest rămas neexecutat. În baza art. 104 alin. (1) C. pen.. și art. 43 alin. (2) C. pen.. se adaugă la pedeapsa stabilită în cauza pendinte restul rămas neexecutat, iar nu întreaga pedeapsă anterioară (I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2000 din 11 iunie 2014).

[ Mai mult... ]

Art. 105 Anularea liberării condiționate

Textul prevede că partea din durata pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi neexecutată la data anulării liberării se va executa după executarea pedepsei închisorii. Totuși conform art. 68 lit. c) C. pen.., executarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi începe după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiționate, iar nu în timpul termenului de supraveghere. În cazul în care s-a dispus liberarea condiționată, interzicerea dreptului străinului de a [ Mai mult... ]

Art. 106 Efectele liberării condiționate

Francisca Maria Vasile

[ Mai mult... ]

Art. 84 Termenul de supraveghere

Nu se poate deduce arestarea preventivă din durata termenului de încercare. [ Mai mult... ]

Art. 85 Măsurile de supraveghere și obligațiile

Măsurile de supraveghere au caracter obligatoriu, iar obligațiile au un caracter facultativ și trebuie individualizate în concret. [ Mai mult... ]

Art. 86 Supravegherea

A se vedea supra comentariul art. 85. [ Mai mult... ]

Art. 87 Modificarea sau încetarea obligațiilor

A se vedea supra comentariul art. 85. [ Mai mult... ]

Art. 88 Revocarea amânării aplicării pedepsei

Sesizarea instanței poate fi făcută de către procuror, în cazul comiterii unei noi infracțiuni în termenul de supraveghere, și de către judecătorul delegat cu executarea, la cererea persoanei vătămate sau a altei persoane interesate, după consultarea raportului întocmit de consilierul de probațiune. Raportul de evaluare însoțește sesizarea făcută de judecătorul delegat. [ Mai mult... ]

Art. 89 Anularea amânării aplicării pedepsei

În raport de pluralitatea formată din infracțiunea față de care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei și infracțiunea care atrage anularea măsurii pot fi incidente doar dispozițiile referitoare la concursul de infracțiuni. Dacă însă se descoperă în timpul judecării anulării amânării aplicării pedepsei că anterior acestei soluții existase nu numai infracțiunea care atrage anularea, dar și ohotărâre de condamnare definitivă, care nu fusese cunoscută de instanță, se va naște opluralitate de tipul [ Mai mult... ]

Art. 90 Efectele amânării aplicării pedepsei

Soluția se pronunță ca urmare a constatării existenței infracțiunii. În consecință, dat fiind interesul apărării societății și nevoia protecției drepturilor persoanei vătămate în cazul săvârșirii unei infracțiuni, soluția privind acțiunea penală nu afectează măsurile de siguranță sau obligațiile civile. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

Pentru determinarea legii penale mai favorabile cu privire la suspendarea sub supraveghere aexecutării pedepsei conform art. 5 C. pen.., instanța va avea în vedere sfera obligațiilor impuse condamnatului și efectele suspendării potrivit legilor succesive, cu prioritate față de durata termenului de încercare sau supraveghere (art. 16). [ Mai mult... ]

Art. 91 Condițiile suspendării executării pedepsei sub supraveghere

9. Cazuri speciale de suspendare aexecutării pedepsei. Suspendarea executării pedepsei în cazul infracțiunii de abandon de familie (art. 378 C. pen..) este obligatorie [în cazul art. 378 alin. (5) C. pen.., norma este imperativă] dacă inculpatul își îndeplinește obligațiile până la rămânerea definitivă ahotărârii de condamnare. În situația în care inculpatul nu își îndeplinește obligația de plată apensiei de întreținere, aplicarea dispozițiilor privind suspendarea executării pedepsei este posibilă atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de norma generală.

[ Mai mult... ]

Art. 92 Termenul de supraveghere

Condamnatul trebuie să îndeplinească integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, cel mai târziu cu 3 luni înainte de expirarea termenului de supraveghere. [ Mai mult... ]

Art. 93 Măsurile de supraveghere și obligațiile

12. Obligația de a se supune măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală. Consilierul de probațiune din cadrul serviciului de probațiune în a cărui circumscripție locuiește persoana care trebuie să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală, primind copia hotărârii judecătorești, comunică o copie de pe dispozitivul hotărârii instituției în care urmează să aibă loc controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală, menționate în hotărâre. În cazul în care instituția nu este menționată în hotărâre, consilierul de probațiune decide instituția în care urmează să aibă loc controlul, tratamentul sau îngrijirea medicală și comunică acesteia copia de pe dispozitivul hotărârii, precum și decizia sa. Supravegherea și controlul respectării obligației de a se supune măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală, atât cu privire la persoana supravegheată, cât și cu privire la instituția din comunitate stabilită, se efectuează de serviciul de probațiune competent. Instituția sesizează serviciul de probațiune atunci când constată că persoana supravegheată nu își respectă îndatoririle stabilite în cadrul controlului, tratamentului sau îngrijirii medicale. Sesizarea serviciului de probațiune poate fi făcută, după caz, și de persoana vătămată sau de altă persoană interesată. Costurile controlului, tratamentului sau îngrijirii medicale sunt acoperite de la bugetul de stat.

[ Mai mult... ]

Art. 94 Supravegherea condamnatului

Munca neremunerată în folosul comunității dispusă în cazul persoanei condamnate la opedeapsă cu suspendarea sub supraveghere aexecutării se execută într-un interval de cel mult un an de la data începerii prestării muncii, cu excepția situațiilor în care persoana nu mai este aptă pentru prestarea unei sau unor activități dintre cele stabilite de consilierul de probațiune ori starea de incapacitate temporară de muncă aîncetat, situații în care munca neremunerată în folosul comunității poate fi pre [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Cauzele justificative
Capitolul III Cauzele de neimputabilitate
Capitolul IV Tentativa
Capitolul V Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Capitolul VI Autorul și participanții
Capitolul I Categoriile pedepselor
Capitolul II Pedepsele principale
Capitolul III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Capitolul IV Calculul duratei pedepselor
Capitolul V Individualizarea pedepselor
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Regimul măsurilor de siguranță
Capitolul I Regimul răspunderii penale a minorului
Capitolul II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Capitolul III Regimul măsurilor educative privative de libertate
Capitolul IV Dispoziții comune
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Capitolul III Dispoziții comune
Capitolul I Infracțiuni contra vieții
;
se încarcă...