Capitolul IV Agresiuni asupra fătului | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul I Infracțiuni contra persoanei -
Capitolul IV Agresiuni asupra fătului

Art. 201 Întreruperea cursului sarcinii

3. Conținutul infracțiunii. Elementul material al laturii obiective constă în acțiunea de întrerupere a cursului sarcinii. Această acțiune poate să se realizeze fie prin manopere și mijloace medicale adecvate, cum ar fi chiuretajul intrauterin sau o intervenție chirurgicală, fie prin manopere și mijloace empirice, în cazul acestora procedeele fiind de o mare diversitate. Pentru existența infracțiunii este necesar ca acțiunea de întrerupere a cursului sarcinii să se realizeze fie într-una din împrejurările prevăzute la alin. (1), fie fără consimțământul femeii însărcinate. Urmarea imediată constă în stoparea (oprirea) evoluției sarcinii, urmată sau nu de expulzarea produsului de concepție. În variantele agravate de la alin. (3) există și o urmare imediată secundară. Aceasta constă fie într-o vătămare corporală, respectiv urmările prevăzute de art. 194 C. pen.. (în afară de avort, care este urmarea intrinsecă a infracțiunii), în cazul primei teze, fie în decesul femeii însărcinate, în cazul celei de-a doua teze. Legătura de cauzalitate trebuie stabilită cu rigurozitate, mai ales în cazul variantelor agravate care prevăd vătămarea corporală sau decesul victimei. Vinovăția este cerută sub forma intenției directe, în variantele tip, și sub forma praeterintenției pentru variantele agravate de la alin. (3). În acest din urmă caz, autorul urmărește oprirea evoluției sarcinii și există, deci, intenție în privința exercitării manoperelor abortive, dar rezultatul mai grav se produce din culpă (fie vătămarea corporală, fie decesul femeii însărcinate). Conform alin. (5) tentativa se pedepsește. Există tentativă atunci când prin manoperele abortive nu s-a putut realiza oprirea evoluției (cursului) sarcinii. Teoretic, tentativa nu este posibilă la varianta agravată de la alin. (3), datorită formei specifice de vinovăție; de aceea, legiuitorul nu s-a referit la sancționarea tentativei în raport cu acest alineat. Practic, dacă una din consecințele prevăzute la alin. (3) se produce, dar fătul supraviețuiește (ceea ce este puțin probabil, dar posibil în cazul unei sarcini ce depășește cinci luni), se vor aplica dispozițiile art. 36 alin. (3) C. pen.. Consumarea infracțiunii are loc în momentul în care se realizează întreruperea efectivă a cursului sarcinii.

[ Mai mult... ]

Art. 202 Vătămarea fătului

5. Cauza de excludere a infracțiunii. Dispozițiile prevăzute la alin. (6) al art. 202 nu figurau în Proiectul de Cod penal elaborat de comisia de specialitate. Ele au fost introduse de Comisia parlamentară, în urma discuțiilor cu medicii specialiști (ginecologi), care vedeau în incriminare o amenințare la adresa profesiei. Textul astfel introdus prevede o cauză de excludere a infracțiunii inutilă. Este evident că faptele sunt comise fără vinovăție, dacă au fost săvârșite în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei și au fost făcute în interesul femeii gravide sau al fătului, ca urmare a riscului inerent exercitării actului medical. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul I Regimul răspunderii penale a minorului
Capitolul II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Capitolul III Regimul măsurilor educative privative de libertate
Capitolul IV Dispoziții comune
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
Capitolul III Dispoziții comune
Capitolul I Infracțiuni contra vieții
Capitolul II Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Capitolul III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Capitolul IV Agresiuni asupra fătului
Capitolul V Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei
Capitolul VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Capitolul I Furtul
Capitolul II Tâlhăria și pirateria
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
;
se încarcă...