Capitolul III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Lavinia Valeria Lefterache [ Mai mult ] - Titlul III Pedepsele -
Capitolul III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare

Conform art. 12 din Legea nr. 187/2012, în cazul succesiunii de legi penale intervenite până la rămânerea definitivă ahotărârii de condamnare, pedepsele accesorii și complementare se aplică potrivit legii care afost identificată ca lege mai favorabilă în raport cu infracțiunea comisă. Pedeapsa complementară constând în publicarea hotărârii de condamnare nu se aplică în cazul infracțiunilor comise anterior intrării în vigoare anoului Cod penal. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Pedeapsa accesorie

Art. 65 Conținutul și modul de executare a pedepsei accesorii a interzicerii exercitării unor drepturi

Or, astfel cum reiese din dispozițiile cuprinse în Capitolul II Titlul V și Capitolul II Titlul VI din Legea nr. 302/2004, procedura de recunoaștere și executare a hotărârilor judecătorești străine reglementată de respectivele texte de lege are în vedere exclusiv pedepsele principale sau măsurile privative de libertate aplicate de către autoritatea judiciară străină [I.C.C.J., Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, Decizia nr. 26 din 7 decembrie 2015 (M.Of. nr. 64 din 28 ianuarie 2016)]. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Pedepsele complementare

Art. 66 Conținutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Instanța individualizează în concret conținutul acestei pedepse, ținând seama de împrejurările cauzei. [ Mai mult... ]

Art. 67 Aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Interzicerea dreptului străinului de a se afla pe teritoriul României nu se aplică în cazul în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Limitarea pedepsei complementare în acest caz decurge din faptul că nu ar exista o concordanță între pedeapsa principală care implică prezența condamnatului pe teritoriul României sub supraveghere și pedeapsa complementară. [ Mai mult... ]

Art. 68 Executarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi

Permisiunea poate fi acordată pe o perioadă de maximum 5 zile, cu excepția situației care vizează urmarea unui tratament sau a unei intervenții medicale, când, în mod excepțional, permisiunea poate fi acordată pentru durata de timp necesară pentru urmarea tratamentului sau a intervenției medicale. Durata permisiunii se include în durata pedepsei complementare. [ Mai mult... ]

Art. 69 Degradarea militară

Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, amăsurilor educative și aaltor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal reglementează în art. 32 punerea în executare apedepsei complementare adegradării militare. Pedeapsa degradării militare se pune în executare prin trimiterea de către judecătorul delegat cu executarea aunei copii de pe dispozitivul hotărârii comandantului unității militare în acărei evidență este luată persoana condamnată, respe [ Mai mult... ]

Art. 70 Publicarea hotărârii definitive de condamnare

Dacă persoana condamnată nu aefectuat plata pentru publicare în termenul prevăzut de lege, judecătorul delegat cu executarea va sesiza organul de urmărire penală competent, cu privire la săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 288 alin. (1) C. pen.. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul I Principii generale
Capitolul II Aplicarea legii penale
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Cauzele justificative
Capitolul III Cauzele de neimputabilitate
Capitolul IV Tentativa
Capitolul V Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Capitolul VI Autorul și participanții
Capitolul I Categoriile pedepselor
Capitolul II Pedepsele principale
Capitolul III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Capitolul IV Calculul duratei pedepselor
Capitolul V Individualizarea pedepselor
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Regimul măsurilor de siguranță
Capitolul I Regimul răspunderii penale a minorului
Capitolul II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Capitolul III Regimul măsurilor educative privative de libertate
Capitolul IV Dispoziții comune
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice
;
se încarcă...