Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul II Infracțiuni contra patrimoniului -
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

Art. 238 Abuzul de încredere

8. Situații tranzitorii. Art. 238 C. pen.. este lege penală mai favorabilă față de art. 213 C. pen. din 1969 când se aplică o pedeapsă spre maxim, care este mai redus în legea nouă.

[ Mai mult... ]

Art. 239 Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

12. Plângerea prealabilă. Ambele infracțiuni se urmăresc la plângerea prealabilă a persoanei vătămate [cu privire la calitatea de persoană vătămată în cazul infracțiunii prevăzute la alin. (1), a se vedea supra pct. 6].

[ Mai mult... ]

Art. 240 Bancruta simplă

8. Situații tranzitorii. Art. 240 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă față de art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, întrucât prevede condiția plângerii prealabile a persoanei vătămate.

[ Mai mult... ]

Art. 241 Bancruta frauduloasă

11. Situații tranzitorii. Art. 241 C. pen.. reprezintă lege penală mai favorabilă în raport cu art. 243 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, întrucât: a) prevede pentru toate modalitățile condiția comiterii cu intenție directă, pe care legea veche nu o prevedea decât pentru modalitatea înstrăinării; b) prevede condiția de procedibilitate a plângerii prealabile, neprevăzută de legea veche.

[ Mai mult... ]

Art. 242 Gestiunea frauduloasă

11. Situații tranzitorii. Art. 242 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă în raport cu art. 214 C. pen. din 1969 și în raport cu art. 144 din Legea nr. 85/2006, date fiind limitele mai reduse ale pedepsei, iar în ceea ce privește forma de bază, și alternativei pedepsei închisorii.

[ Mai mult... ]

Art. 243 Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor

6. Situații tranzitorii. Art. 243 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă față de art. 216 C. pen. din 1969 pentru situațiile în care persoana vătămată și făptuitorul înțeleg să se împace.

[ Mai mult... ]

Art. 244 Înșelăciunea

Dacă fapta a produs o pagubă mai mare de 2.000.000 lei, art. 244 constituie lege penală mai favorabilă (cu privire la inaplicabilitatea art. 2561 în situațiile tranzitorii, a se vedea infra comentariul art. 2561, pct. 3). [ Mai mult... ]

Art. 245 Înșelăciunea privind asigurările

Împăcarea operează și în cazul variantei agravate cu consecințele deosebit de grave, pentru argumentele avute în vedere la infracțiunea de înșelăciune (a se vedea supra comentariul art. 244, pct. 8). [ Mai mult... ]

Art. 246 Deturnarea licitațiilor publice

11. Situații tranzitorii. Art. 246 C. pen.. constituie lege penală mai favorabilă, prin limitele de pedeapsă, în raport cu art. 215 C. pen. din 1969.

[ Mai mult... ]

Art. 247 Exploatarea patrimonială a unei persoane vulnerabile

9. Situații tranzitorii. Incriminarea fiind nouă, nu este susceptibilă de a fi aplicată situațiilor tranzitorii.

[ Mai mult... ]

Art. 248 Sancționarea tentativei

2. Elementul de noutate. Spre deosebire de legea veche, este incriminată tentativa la infracțiunea de bancrută frauduloasă, nesancționată sub imperiul Legii nr. 85/2006.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul II Infracțiuni contra integrității corporale sau sănătății
Capitolul III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie
Capitolul IV Agresiuni asupra fătului
Capitolul V Infracțiuni privind obligația de asistență a celor în primejdie
Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei
Capitolul VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Capitolul I Furtul
Capitolul II Tâlhăria și pirateria
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
;
se încarcă...