Capitolul III Falsuri în înscrisuri | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul VI Infracțiuni de fals -
Capitolul III Falsuri în înscrisuri

Art. 320 Falsul material în înscrisuri oficiale

Fapta inculpatului care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada noiembrie 2005 - august 2008 a falsificat prin contrafacere ori alterare mai multe înscrisuri oficiale de genul celor emise de instituții publice: primărie, consiliul județean, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ori de notari publici, în vederea producerii de consecințe juridice, în cadrul manoperelor dolosive de inducere în eroare și menținere în eroare și anume: contract de asociere și vânzare-cumpărare autentificat la notar public; certificat de urbanism; autorizație de construire; adresa din 28 ianuarie 2008 a primăriei; extras după coala funciară și schițele aferente, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 82 din 11 martie 2015 (www.scj.ro)]. Fapta inculpatului care, în cursul lunii aprilie 2014, a contrafăcut (a întocmit în fals), cu ajutorul laptopului personal și a unei imprimante, încheierea ședinței Camerei de Consiliu din data de 22 aprilie 2014, pronunțată într-un dosar al unei judecătorii, prin care s-a dispus distribuirea cu prioritate către un creditor a prețului obținut în urma vânzării unui imobilului, înscris oficial de natură să producă consecințe juridice, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 320 alin. (1) C. pen.. Fapta aceluiași inculpat, care în data de 23 aprilie 2014, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, într-un dosar de executare, a prezentat executorului judecătoresc încheierea falsificată, anterior menționată, în vederea producerii de consecințe juridice, respectiv obținerea sumelor de bani provenite în urma vânzării la licitație a imobilului teren proprietatea debitoarelor, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de uz de fals prevăzută de art. 323 teza I C. pen.. [C.A. Brașov, Secția penală, sentința penală nr. 12/F din 17 aprilie 2015, definitivă prin decizia nr. 377/A/2015 a I.C.C.J., Secția penală (www.scj.ro)]. Falsificarea documentelor destinate să ateste îndeplinirea condițiilor pentru obținerea unui titlu universitar constituie infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2066 din 18 iunie 2014 (www.scj.ro)]. Fapta inculpatului de a semna în fals persoana vătămată în statele de plată întocmite de Departamentul economic al Senatului constituie infracțiunea de fals material în înscrisuri oficiale (I.C.C.J., Secția penală, sentința nr. 486 din 16 iunie 2016, nepublicată). [ Mai mult... ]

Art. 321 Falsul intelectual

Fapta notarului public de a autentifica o declarație falsă, prin care se atestă în mod nereal că persoanele vătămate și-au exprimat acordul ca fiica lor minoră să iasă din țară neînsoțită, declarație pe baza căreia minora a ieșit din țară, nu întrunește numai elementele constitutive ale infracțiunii de fals intelectual prevăzută în art. 289 C. pen.., ci și elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat prevăzută în art. 26 C. pen.. raportat la art. 70 alin. (1) din O.U.G. nr. 105/2001 [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 681 din 22 februarie 2011 (www.scj.ro)]; pe lângă suportul indiscutabil pe care l-a constituit actul falsificat de notar pentru trecerea ilegală a frontierei, notarul a comis și o acțiune specifică infracțiunii de fals intelectual, atestând împrejurări necorespunzătoare adevărului, aducând atingere și unei alte valori sociale, respectiv încrederea publică în înscrisurile oficiale. Fapta inculpatului care, în baza unei rezoluții infracționale unice, la cererile din 20 iulie 2006 și din 21 martie 2007 a anexat acte false prin care se identifica amplasarea imobilului în teritoriu, ceea ce a avut ca și consecință emiterea certificatelor de urbanism din 31 iulie 2007 și din 10 aprilie 2007, conținând mențiuni și anexe cu date nereale, de către funcționarii ce au acționat fără vinovăție din cadrul Primăriei și, respectiv, la solicitările adresate Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunal, determinând efectuarea de mențiuni nereale în evidența Registrului Comerțului, în baza hotărârii judecătorului delegat, conform Încheierii nr. 2376 din 10 iunie 2008, fundamentată pe actele false folosite de inculpat (cu privire la denumirea, sediul, structura organizatorică a SC R.E.P. SRL C. devenită SC C.E.T.) întrunește elementele constitutive ale participației improprii la fals intelectual în formă continuată [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 82 din 11 martie 2015 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 322 Falsul în înscrisuri sub semnătură privată

Contrafacerea subscrierii (imitarea semnăturii vânzătorului) unui antecontract de vânzare-cumpărare, cât și a unei chitanțe de înstrăinare a unui autoturism constituie infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2158 din 25 iunie 2014 (www.scj.ro)]; tot astfel, falsificarea documentelor utilizate pentru obținerea unor credite bancare – adeverință de salariu, contract individual de muncă [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2243 din 3 iulie 2014 (www.scj.ro)]. Fapta inculpatului care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada 2007 - 1 august 2008, a falsificat prin contrafacere mai multe înscrisuri sub semnătură privată, fabricând „dovezi de restituire a banilor”, sub diverse denumiri „dispoziție de plată, reziliere antecontract, anexa 5 antecontract”, uzând de bucăți din alte documente semnate de părți (antecontracte, acte adiționale, anexe la antecontracte, cereri de reziliere, fișe de consultanță, notificări), pe care a imprimat astfel de mențiuni nereale, și completând facturi cu sumele respective cu mențiuni „restituire avans, stornare factură avans” și chitanțe de „returnare avans”, pe care le-a postat pe site-ul firmei „E.” și de care s-a folosit pentru zădărnicirea aflării adevărului în prezenta cauză, pentru blocarea acțiunilor civile și cu ocazia controalelor de specialitate din partea Gărzii Financiare, secția Timiș, Oficiul pentru Protecția Consumatorului Timiș întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 82 din 11 martie 2015 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 323 Uzul de fals

În astfel de ipoteze vor fi aplicate dispozițiile de incriminare din legile speciale, norma din Codul penal având caracter general. [ Mai mult... ]

Art. 324 Falsificarea unei înregistrări tehnice

3. Înregistrare tehnică. Noțiunea este definită în art. 324 alin. (3) C. pen.. În ceea ce privește dispozitivul tehnic omologat, sunt incidente dispozițiile O.G. nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie (M.Of. nr. 212 din 28 august 1992), cu modificările și completările ulterioare.

[ Mai mult... ]

Art. 325 Falsul informatic

Falsul informatic prezintă asemănări cu frauda informatică (art. 249 C. pen.., fost art. 49 din Legea nr. 161/2003). Doctrina (A. Maxim, loc. cit., p. 64) a afirmat că infracțiunea de fals informatic este o normă generală în raport cu frauda informatică. Un alt autor (G. Zlati, Unele aspecte în legătură cu infracțiunile informatice…, loc. cit., p. 205-213) consideră însă că frauda informatică nu este o normă specială în raport cu falsul informatic, fiind posibilă reținerea unui concurs între cele două infracțiuni. În măsura în care datele informatice falsificate sunt folosite pentru inducerea în eroare a unei persoane și care, astfel, suportă un prejudiciu, falsul informatic se va reține în concurs cu infracțiunea de înșelăciune (C.A. Suceava, Secția penală, decizia nr. 205/2004, în C.P. Ad., p. 995). [ Mai mult... ]

Art. 326 Falsul în declarații

Și sub acest aspect se impun unele discuții: (1) Cu caracter general, latura subiectivă presupune voință și conștiință libere. Voința privește realizarea acțiunii constitutive, iar conștiința constă în reprezentarea urmării specifice a faptei materiale/acțiunii constitutive. Săvârșind fapta, adică făcând declarația mincinoasă, inculpatul a avut reprezentarea caracterului neadevărat al acesteia; mai mult, a avut reprezentarea consecințelor juridice pe care declarația sa era aptă să le producă con [ Mai mult... ]

Art. 327 Falsul privind identitatea

Fapta inculpatului care, după expulzarea din țara unde a executat o pedeapsă privativă de libertate, aflat în stare de recidivă în raport cu mai multe condamnări suferite în România, pentru care a fost dat în urmărire generală, își atribuie o falsă identitate în fața organelor poliției de frontieră, în scopul de a se sustrage de la executarea pedepselor și de a putea obține un nou pașaport pe numele său real, constituie infracțiunea de fals privind identitatea [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2534 din 28 mai 2003 (www.scj.ro)]. Faptele inculpatului, de a se prezenta în fața unui notar public ca fiind o altă persoană – proprietar al terenurilor înscrise într-un certificat de moștenitor – și, sub această identitate, de a declara necorespunzător adevărului că el este singurul moștenitor și proprietar al terenurilor pe care le înstrăinează, determinând prin acțiunile sale notarul public să întocmească un înscris oficial (actul notarial) în care să ateste împrejurări necorespunzătoare adevărului – constând în înscrierea inculpatului ca singur proprietar al terenurilor, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de fals privind identitatea prevăzută în art. 293 alin. (1) C. pen.., ale infracțiunii de fals în declarații prevăzută în art. 292 C. pen.. și ale participației improprii la infracțiunea de fals intelectual prevăzută în art. 31 alin. (2) raportat la art. 289 C. pen.. [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 541 din 17 februarie 2009 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 328 Infracțiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin

2. Jurisprudență. Decizii pronunțate în interesul legii. Încadrare juridică a declarării de către cetățeanul român a unei identități false unei autorități străine. Fapta cetățeanului român, aflat în străinătate, de a se prezenta sub o identitate falsă autorităților unui stat străin, constituie infracțiunea de fals privind identitatea prevăzută de art. 293 alin. (1) teza I C. pen.. [I.C.C.J., Secțiile Unite, Decizia nr. XIX/2007 (RIL), (www.scj.ro)]. Decizia nu își mai păstrează valabilitatea, având în vedere dispozițiile art. 328 teza finală C. pen.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice
Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Capitolul II Infracțiuni contra familiei
Capitolul III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Capitolul I Infracțiuni săvârșite de militari
;
se încarcă...