Capitolul II Pedepsele principale | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Lavinia Valeria Lefterache [ Mai mult ] - Titlul III Pedepsele -
Capitolul II Pedepsele principale

Secțiunea 1 Detențiunea pe viață

2. Vârsta persoanei condamnate. Vârsta persoanei condamnate (65 de ani) produce aceleași efecte, respectiv stabilirea unei pedepse cu închisoarea pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. În raport de data la care intervine faptul ce stinge dreptul de astabili pedeapsa detențiunii pe viață, înainte de condamnare sau după condamnare, instanța va face aplicarea art. 57 sau art. 58 C. pen..

[ Mai mult... ]

Art. 56 Regimul detențiunii pe viață

La data încetării cauzei care adeterminat neaplicarea regimului de maximă siguranță, situația persoanei condamnate este analizată în condițiile art. 40 din Legea nr. 254/2013. [ Mai mult... ]

Art. 57 Neaplicarea detențiunii pe viață

Vârsta persoanei condamnate (65 de ani) produce aceleași efecte, respectiv stabilirea unei pedepse cu închisoarea pe timp de 30 de ani și pedeapsa interzicerii exercitării unor drepturi pe durata ei maximă. În raport de data la care intervine faptul ce stinge dreptul de a stabili pedeapsa detențiunii pe viață, înainte de condamnare sau după condamnare, instanța va face aplicarea art. 57 sau art. 58 C. pen.. Pedeapsa detențiunii pe viață nu va fi aplicată atunci când vârsta de 65 de ani este împl [ Mai mult... ]

Art. 58 Înlocuirea detențiunii pe viață

3. Caracter facultativ. Spre deosebire de neaplicare unde legea prevede caracterul obligatoriu, în cazul înlocuirii legea prevede doar posibilitatea ca instanța să dispună în acest sens, dacă a avut o bună conduită pe toată durata executării pedepsei, a îndeplinit integral obligațiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și a făcut progrese constante și evidente în vederea reintegrării sociale. Având în vedere că măsura este legată în ambele ipoteze de același criteriu, vârsta de 65 de ani, și presupune același efect, executarea sancțiunii pedepsei de 30 de ani și interzicerea unor drepturi pe o durată de cinci ani, credem că este de dorit, de lege ferenda, menținerea caracterului obligatoriu în ambele cazuri.

[ Mai mult... ]

Art. 59 Calculul pedepsei în cazul comutării sau înlocuirii pedepsei detențiunii pe viață

Textul este similar cu cel din art. 552 C. pen. din 1969. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Închisoarea

Art. 60 Regimul închisorii

O pedeapsă nu echivalează, prin ea însăși, cu o tortură sau cu un rău tratament. O astfel de măsură ar putea căpăta un caracter degradant, deci contrar prevederilor art. 3 din Convenție, doar dacă aplicarea ei ar produce „o umilire sau o disprețuire a persoanei condamnate”, în condițiile în care ea „ar atinge un nivel deosebit, având un caracter diferit de elementele pe care le presupune, în mod normal, o pedeapsă judiciară” (CEDO, Tyrer c. Marea Britanie, §30). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Amenda

6. Pedepse complementare și accesorii. Pedeapsa complementară ainterzicerii exercitării unor drepturi poate fi aplicată dacă pedeapsa principală stabilită este amenda și instanța constată că, față de natura și gravitatea infracțiunii, împrejurările cauzei și persoana infractorului, această pedeapsă este necesară. Pedeapsa accesorie constă în interzicerea exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a), b) și d) -o) C. pen., acăror exercitare afost interzisă de instanță ca pedeapsă complementară.

[ Mai mult... ]

Art. 61 Stabilirea amenzii

7. Procedura în caz de neexecutare a pedepsei amenzii. Această procedură (art. 23 din Legea nr. 253/2013) se desfășoară în fața instanței de executare. Judecătorul, constatând că persoana condamnată nu a achitat amenda, în tot sau în parte, în termenul prevăzut de lege, sesizează instanța de executare, care procedează după cum urmează: a) când constată că neexecutarea nu este imputabilă condamnatului, dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunității, în afară de cazul în [ Mai mult... ]

Art. 62 Amenda care însoțește pedeapsa închisorii

5. Munca neremunerată în folosul comunității. Munca neremunerată în folosul comunității, dispusă pentru executarea pedepsei amenzii, se execută după executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

[ Mai mult... ]

Art. 63 Înlocuirea pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii

3. Procedura în caz de neexecutare. Această procedură (art. 23 din Legea nr. 253/2013) se desfășoară în fața instanței de executare. Judecătorul, constatând că persoana condamnată nu aachitat amenda, în tot sau în parte, în termenul prevăzut de lege, sesizează instanța de executare, care procedează după cum urmează (...) c) când constată neexecutarea cu rea-credință aamenzii, înlocuiește amenda cu închisoarea. Pentru stabilirea motivelor ce au dus la neexecutarea pedepsei amenzii, instanța va so [ Mai mult... ]

Art. 64 Executarea pedepsei amenzii prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității

5. Punerea în executare a hotărârii judecătorești. În cazul în care instanța de executare dispune executarea amenzii prin muncă neremunerată în folosul comunității, o copie a hotărârii se trimite serviciului de probațiune competent. Executarea muncii în folosul comunității se face într-un termen de maximum 2 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii de executare a pedepsei amenzii, prin prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, și poate înceta și prin plata amenzii corespunzătoare zilelor-amendă neexecutate.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul I Principii generale
Capitolul II Aplicarea legii penale
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Cauzele justificative
Capitolul III Cauzele de neimputabilitate
Capitolul IV Tentativa
Capitolul V Unitatea și pluralitatea de infracțiuni
Capitolul VI Autorul și participanții
Capitolul I Categoriile pedepselor
Capitolul II Pedepsele principale
Capitolul III Pedeapsa accesorie și pedepsele complementare
Capitolul IV Calculul duratei pedepselor
Capitolul V Individualizarea pedepselor
Capitolul I Dispoziții generale
Capitolul II Regimul măsurilor de siguranță
Capitolul I Regimul răspunderii penale a minorului
Capitolul II Regimul măsurilor educative neprivative de libertate
Capitolul III Regimul măsurilor educative privative de libertate
Capitolul IV Dispoziții comune
Capitolul I Dispoziții generale
;
se încarcă...