Capitolul II Infracțiuni de serviciu | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu -
Capitolul II Infracțiuni de serviciu

Art. 295 Delapidarea

10. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Delapidarea constituie o infracțiune prin care se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 296 Purtarea abuzivă

6. Concursul cu alte infracțiuni. În afară de vătămarea corporală, infracțiunea de purtare abuzivă poate intra în concurs și cu infracțiunea de omor, simplu sau calificat, prevăzută de art. 188 sau 189 C. pen. sau cu infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, prevăzută de art. 195 C. pen.. [C.A. Cluj, Secția penală, decizia penală nr. 37 din 24 februarie 2012 (www.rolii.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 297 Abuzul în serviciu

12. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Abuzul în serviciu constituie o infracțiune prin care se poate urmări obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 298 Neglijența în serviciu

Prejudiciul, în atare situație, fiind produs datorită concursului dintre culpa funcționarului cu atribuții de control și fapta delapidatorului, ambii sunt ținuți să răspundă solidar pentru acoperirea acestuia [C.S.J., Secția penală, decizia nr. 2575 din 22 mai 2002 (www.scj.ro)]. S-a reținut că, potrivit dispozițiilor art. 14 C. proc. pen. din 1968 raportate la art. 998-999 C. civ.., acțiunea civilă se soluționează în conformitate cu regulile răspunderii delictuale, respectiv stabilindu-se dacă a existat o faptă, dacă s-a produs un prejudiciu material și dacă între faptă și prejudiciu există legătură de cauzalitate. Cum în cazul infracțiunii pentru care a fost condamnată inculpata C.A., aceasta a produs efecte materiale în patrimoniul părții civile, s-a apreciat că acțiunea civilă este admisibilă și față de această inculpată. În cauză inculpata a fost obligată în solidar cu autorul faptei de înșelăciune în raport cu a cărui activitate a comis infracțiunea de neglijență în serviciu [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 575 din 17 februarie 2014 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 299 Folosirea abuzivă a funcției în scop sexual

De asemenea, pentru promovarea la examenul „Relații și organizații europene”, programat la data de 26.05.2015 și unde titular este F.F., examen care a fost mutat în alta zi, respectiv 30.05.2015, pentru a asigura prezența investigatorului la examen, a pretins și primit în data de 29.05.2015 favoruri de natură sexuală de la investigatorul cu identitate reală Z.D., aranjând ulterior, în aceeași zi ca examenul să se desfășoare în cadru privat prin punerea la dispoziție a unei lucrări gata elaborate a unei colege care să fie copiate, lucrare care ulterior a fost notată cu 10” [Trib. Caraș-Severin, sentința penală nr. 59 din 7 decembrie 2015 (www.rolii.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 300 Uzurparea funcției

8. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Uzurparea funcției constituie o infracțiune prin care se poate urmări obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 301 Conflictul de interese

9. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Conflictul de interese este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât sunt incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 302 Violarea secretului corespondenței

8. Raportul cu alte infracțiuni. Diferențierea față de infracțiunea de violare a vieții private, prev. de art. 226 C. pen.. Ambele infracțiuni au ca obiect relațiile sociale privind viața privată a persoanei (subsidiar în cazul celei prevăzute de art. 302), dar modalitățile de realizare diferă. În consecință, se va reține doar infracțiunea prev. de art. 226, dacă elementul material este incriminat de ambele infracțiuni, dar vor intra în concurs dacă acțiunile realizate se vor regăsi distinct în cele două incriminări. Diferențierea față de infracțiunile contra siguranței și integrității informatice. Așa cum arătam mai sus, acestea din urmă au un caracter special în raport cu norma din art. 302. C. pen., astfel că se va reține doar infracțiunea informatică dacă elementul material va coincide, respectiv un concurs de infracțiuni, dacă acțiunile prevăzute în norma incriminatoare, săvârșite de agent, sunt distincte. Diferențierea față de furt și distrugere. În cazul modalităților de sustragere sau distrugere a corespondenței, infracțiunea prevăzută de art. 302 alin. (1) funcționează ca o normă specială în raport cu cele prevăzute de art. 228, respectiv art. 253 C. pen.. și, în consecință, se va reține doar infracțiunea de violare a secretului corespondenței, cu excepția situațiilor în care furtul sau distrugerea vizează obiectele cuprinse în interiorul corespondenței, când va opera concursul de infracțiuni.

[ Mai mult... ]

Art. 303 Divulgarea informațiilor secrete de stat

8. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Divulgarea informațiilor secrete de stat este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 304 Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice

7. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Divulgarea informațiilor secrete de serviciu sau nepublice este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 305 Neglijența în păstrarea informațiilor

Incriminarea prevăzută de alin. (2) diferă de faptele comise cu intenție numai prin aceea că forma de vinovăție este culpa, care poate fi cu sau fără prevedere, motiv pentru care trimitem la infracțiunile corespondente (art. 303, respectiv art. 304 C. pen..). [ Mai mult... ]

Art. 306 Obținerea ilegală de fonduri

8. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Obținerea ilegală de fonduri este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 307 Deturnarea de fonduri

9. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Deturnarea de fonduri este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât pot fi incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 308 Infracțiuni de corupție și de serviciu comise de alte persoane

Totuși, deși art. 308 nu s-a modificat legislativ, păstrându-se referirea și la dispozițiile art. 301 privind săvârșirea infracțiunii de conflict de interese în mediu privat, această dispoziție nu mai este aplicabilă, ca urmare Deciziei Curții Constituționale nr. 603/2015 (M.Of. nr. 845/2015), prin care s-a constatat, printre altele, că sintagma „ori în cadrul oricărei persoane juridice” din cuprinsul dispozițiilor art. 308 alin. (1) C. pen.. cu raportare la art. 301 C. pen.. este ne [ Mai mult... ]

Art. 309 Faptele care au produs consecințe deosebit de grave

Iuliana Nedelcu

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Capitolul I Furtul
Capitolul II Tâlhăria și pirateria
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice
Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
;
se încarcă...