Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice -
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice

Art. 334 Punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat

8.2. Punerea în circulație. Considerăm și noi, alături de alți autori, că noțiunea nu se referă la aspectele mecanice ce presupun deplasarea efectivă a unui autovehicul, ci mai degrabă un acord, un îndemn, dat de o persoană care poate să decidă în acest sens, pentru ca un autovehicul sau un tramvai să fie utilizat efectiv pe un drum public, deși nu respectă formalitățile necesare de înmatriculare (P. Dungan, Analiza conținutului infracțiunilor contra siguranței circulației pe drumurile publice prin prisma noului Cod penal, loc. cit., p. 48). De altfel, doar în acest fel putem, credem noi, diferenția practic cele două acțiuni conținute de textul de lege.

[ Mai mult... ]

Art. 335 Conducerea unui vehicul fără permis de conducere

De asemenea, s-a stabilit că „nu se află în stare de necesitate persoana care, având permisul anulat, a condus autoturismul pe motiv că a fost nevoit să transporte la spital un prieten bolnav căruia i s-a făcut rău de la fumul de țigări din discotecă” (C.A. București, Secția I penală, decizia nr. 1461 din 27 octombrie 2006, în G.-F. Popescu, op. cit., p. 35). [ Mai mult... ]

Art. 336 Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe

O atenție deosebită trebuie acordată de instanță incidenței altor cauze justificative sau de neimputabilitate, reclamate uneori de către autorii faptelor. Astfel, s-a decis că reprezintă infracțiune și există răspundere penală, chiar dacă vehiculul a fost condus în condiții de tristețe provocată de moartea unei rude apropiate, anume bunica autorului (I. Rusu, M.I. Bălan-Rusu, Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice…, op. cit., p. 154, cu referire la C.A. Timișoara, Secția penală, decizia nr. 72 din 29 ianuarie 2009). [ Mai mult... ]

Art. 337 Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

5. Latura subiectivă. Forma de vinovăție necesară este intenția, iar practicianul are a analiza cu foarte mare atenție motivele invocate pentru a se justifica activitatea infracțională, care ar îndrepta atenția spre aplicarea unei cauze justificate, cel mai adesea a stării de necesitate. S-a hotărât astfel că nu pot constitui motive pentru a putea refuza prelevarea existența unei alergodermii (Jud. Iași, sentința penală nr. 3443 din 11 noiembrie 2008, în G.-F. Popescu, Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice…, op. cit., p. 100), necunoașterea de către conducătorul depistat a nivelului exact al concentrației de alcool pur în aer expirat (C.A. Iași, Secția penală, decizia nr. 528 din 1 septembrie 2005, în G.-F. Popescu, Infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice…, op. cit., p. 102), existența unei agresiuni a organului de poliție [Jud. Sector 6 București, sentința penală nr. 643 din 16 septembrie 2009 (www.jurindex.ro)] sau invocarea de către acesta a faptului că a suferit o intervenție stomatologică, iar o eventuală prelevare a probelor biologice de sânge i-ar fi afectat starea de sănătate, însoțită de solicitarea de a i se lua probe de urină [C.A. Craiova, Secția penală și pentru cauze cu minori, decizia nr. 2458 din 12 decembrie 2013 (www.legalis.ro)]. De asemenea, nu se poate invoca faptul că prin această normă se încalcă în vreun fel prezumția de nevinovăție a inculpatului, care astfel ar fi obligat să ofere probe cu privire la nivelul de îmbibare alcoolică sau de intoxicare avut [DCC nr. 456/2004 (M.Of. nr. 60 din 18 ianuarie 2005), referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice].

[ Mai mult... ]

Art. 338 Părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia

8. Cauze de nepedepsire. Legiuitorul acordă conducătorului vehiculului posibilitatea de a proceda la transportul victimelor în vederea asigurării asistenței medicale de specialitate, dar condiționează neaplicarea vreunei pedepse de întoarcerea imediată la locul accidentului. Neprecizând vreo durată de timp măcar orientativă, aceasta este lăsată la aprecierea instanței de judecată. Deși trebuie privit particular pentru fiecare caz în parte, este necesar să se constate o urgență în revenirea la locul incidentului, o preocupare a autorului în acest sens. Nu putem considera ca respectând cerințele normei întârzieri nemotivate de mai multe ore sau chiar zile.

[ Mai mult... ]

Art. 339 Împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice

2.4. Urmarea imediată. Faptele descrise în acest articol sunt infracțiuni de pericol. Totuși, în cazul alin. (1) este necesar să se demonstreze că activitatea a fost de natură să inducă în eroare participanții la trafic, iar raportat la cea de la alin. (3), că se pune în primejdie siguranța circulației.

[ Mai mult... ]

Art. 340 Nerespectarea atribuțiilor privind verificarea tehnică ori efectuarea reparațiilor

În cazul ultimului alineat se cere ca activitatea de reparare să se desfășoare prin neîndeplinirea condițiilor legale. Aceasta se poate referi, de exemplu, la deținerea unei adeverințe prevăzute de Anexa 1C din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, republicată [aprobat prin H.G. nr. 1391/2006 (M.Of. nr. 876 din 26 octombrie 2006)] care se eliberează de către organele abilitate în caz de accident. [ Mai mult... ]

Art. 341 Efectuarea de lucrări neautorizate în zona drumului public

Georgina Bodoroncea [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice
Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Capitolul II Infracțiuni contra familiei
Capitolul III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Capitolul I Infracțiuni săvârșite de militari
Capitolul II Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
Capitolul I Infracțiuni de genocid și contra umanității
;
se încarcă...