Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul VI Infracțiuni de fals -
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare

Art. 317 Falsificarea de instrumente oficiale

7. Jurisprudență. Falsificarea unei ștampile aparținând unei societăți comerciale nu a fost considerată ca falsificare de instrumente oficiale (C.A. Ploiești, Secția penală, decizia nr. 70/1999, în C.P. Ad., p. 983); totuși, în măsura în care societatea comercială era o bancă, a fost reținută această infracțiune (C.S.J., Secția penală, decizia nr. 2839/1999, în C.P. Ad., p. 982). Fapta inculpatului care în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada noiembrie 2005 - august 2008 a falsificat mai multe ștampile cu impresiuni ce le imită pe cele emise, în mod legal, de către o instituție publică sau instituție de interes public din categoria celor enumerate de art. 145 C. pen.., și anume: Consiliul Local, Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului, Registrul Urbaniștilor din România, Ordinul Arhitecților din România, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de falsificare de instrumente oficiale în formă continuată [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 82 din 11 martie 2015 (www.scj.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 318 Folosirea instrumentelor false

4. Jurisprudență. A fost considerată infracțiunea de folosire de instrumente false, în modalitatea prevăzută de art. 287 alin. (2) C. pen.. anterior, fapta unei persoane care, în calitate de persoană fizică autorizată de către Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie, a aplicat, fără drept, pe lucrările întocmite două ștampile ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară (Jud. Costești, sentința penală nr. 88 din 23 mai 2014, definitivă prin decizia nr. 568/A din 23 octombrie 2014 a C.A. Pitești, Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie). Fapta inculpatului care, în baza unei rezoluții infracționale unice, în perioada 4 octombrie 2007 - 31 iulie 2008 s-a folosit de ștampila contrafăcută cu mențiunile „Consiliul Local mun. Cluj, jud. Cluj” pentru falsificarea adresei din 28 ianuarie 2008 a Primăriei Municipiului Cluj-Napoca C.T.A.T.U. și a acordului unic din 4 octombrie 2007 al Primăriei Municipiului Cluj-Napoca întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de folosirea instrumentelor oficiale false în formă continuată [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 82 din 11 martie 2015 (www.scj.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 319 Falsificarea de instrumente de autentificare străine

Precedent legislativ și situații tranzitorii. Art. 319 C. pen.. nu are corespondent în reglementarea anterioară. Este o normă de trimitere care stabilește că incriminările privind falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare, prevăzute de art. 317 și art. 318 C. pen.., se aplică și în ipoteza săvârșirii unor infracțiuni de falsificare sau de folosire a unor asemenea instrumente, folosite de autoritățile unui stat străin.

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul II Tâlhăria și pirateria
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice
Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Capitolul II Infracțiuni contra familiei
Capitolul III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
;
se încarcă...