Capitolul I Infracțiuni de corupție | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul V Infracțiuni de corupție și de serviciu -
Capitolul I Infracțiuni de corupție

Art. 289 Luarea de mită

12. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Luarea de mită este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât sunt incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 290 Darea de mită

11. Circumstanță agravantă. Participația penală fiind posibilă în cazul infracțiunii de dare de mită, se poate reține, în anumite circumstanțe, și agravanta generală a comiterii faptei de mai multe persoane, prevăzută de art. 77 lit. a) C. pen.. Astfel, în jurisprudență s-a decis ca „în condițiile în care cei patru inculpați, acționând în baza unei înțelegeri prealabile, s-au prezentat împreună, într-o noapte, la sediul unei societăți comerciale, unde au propus paznicilor ca în schimbul unei sume de bani plătite pe loc de unul dintre ei și a altor sume pe care s-au obligat a le plăti ulterior să le permită sustragerea mai multor purcei, înțelegere care s-a perfectat și executat, fapta săvârșită de inculpați constituie infracțiunea de dare de mită comisă în împrejurarea agravantă prevăzută în art. 75 lit. a) C. pen..” (C. pen. din 1969 – n.n.) [C.A. București, Secția I penală, decizia nr. 174/A/1998, în R.D.P. nr. 3/1999, p. 132).

[ Mai mult... ]

Art. 291 Traficul de influență

11. Sancțiune. Amenda care însoțește pedeapsa închisorii. Traficul de influență este o infracțiune prin a cărei săvârșire se urmărește obținerea unui folos patrimonial, astfel încât sunt incidente dispozițiile art. 62 C. pen.., care permit aplicarea cumulativă a pedepselor închisorii și amenzii.

[ Mai mult... ]

Art. 292 Cumpărarea de influență

Diferența dintre cumpărarea de influență și darea de mită se produce în ceea ce privește subiectul pasiv secundar. Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase se face în cazul infracțiunii de dare de mită către cel care are îndatoririle de serviciu a căror a îndeplinire, neîndeplinire, întârziere sau act contrar acestora se solicită. În cazul cumpărării de influență actele de promisiune, oferire sau dare de bani, de daruri ori alte foloase, se exercită către o altă persoană decât funcționarul ale cărui îndatoriri de serviciu sunt legate de banii sau foloasele în cauză, respectiv actele sunt făcute către o persoană care are influență sau lasă să se creadă că are influență asupra unui funcționar. „Înalta Curte constată că persoana acuzată a oferit bani și produse martorului I.I. pentru ca martorul, ofițer de poliție, să nu trimită dosarul care îl privea pe recurent către Parchet și în consecință suma oferită avea legătură cu îndatoririle de serviciu ale martorului. Susținerile recurentului în legătură cu faptul că la momentul la care a oferit suma de bani dosarul fusese deja trimis de către ofițerul de poliție către parchet nu au relevanță, având în vedere că recurentul nu a cunoscut acest fapt, decât ulterior. La momentul la care discuția a avut loc cu martorul, inculpatul i s-a adresat acestuia în calitate de persoană care făcea cercetări în cauză, astfel încât condiția de la dare de mită este îndeplinită” [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2034/2012 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 293 Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia

Darea de mită comisă în legătură cu aceste persoane se va sancționa conform faptei tipice prevăzute de art. 290 C. pen.., cu închisoare de la 2 la 7 ani. [ Mai mult... ]

Art. 294 Fapte săvârșite de către funcționari străini sau în legătură cu aceștia

Legea mai favorabilă, sub acest aspect, se va stabili de la caz la caz, în funcție și de pedeapsa concretă, în unele situații fiind mai favorabilă legea nouă, în altele legea veche. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Capitolul I Furtul
Capitolul II Tâlhăria și pirateria
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice
Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
;
se încarcă...