Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Revista Curierul Judiciar nr. 2/2020, Editura C. H. Beck
Autor: Colegiul de redacție C.H. Beck

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul VII Infracțiuni contra siguranței publice -
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate

Art. 329 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă

6. Concursul cu alte infracțiuni. Infracțiunea prevăzută de art. 329 C. pen.. poate intra în concurs cu o infracțiune de distrugere, atunci când privește degradarea sau distrugerea mărfurilor transportate sau cu una contra vieții sau integrității corporale.

[ Mai mult... ]

Art. 330 Neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă

5. Concurs cu alte infracțiuni. Distrugerea sau semnalizarea falsă. Faptele inculpatului care, în calitate de impiegat de mișcare responsabil la Halta de Mișcare C.F.R. B.T. și în exercitarea atribuțiilor de serviciu, la 12 decembrie 2006, nu și-a îndeplinit obligațiile de serviciu, din culpă și a efectuat semnalizări false, din culpă, determinând ciocnirea trenului personal nr. 3634 cu trenul de marfă nr. (...) la intrarea în halta de mișcare, care a avut ca și consecințe o catastrofă de cale ferată, constituie infracțiunile de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă și distrugere și semnalizare falsă, prevăzute și pedepsite de art. 273 alin. (1) și (2) C. pen. din 1969, raportat la art. 277 alin. (2) C. pen. din 1969 și art. 276 alin. (3), (4) și (5) din același Cod, raportat la art. 277 alin. (2) C. pen. din 1969, toate cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. din 1969 [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 4442/2010 (www.scj.ro)]. Uciderea din culpă. Fapta inculpatului T.C. care în dimineața zilei de 11 septembrie 1997, în calitate de impiegat de mișcare în stația Cristești – Jijia a dispus efectuarea unei manevre în capătul „Y” al stației, deși era interzisă simultan cu primirea trenurilor, a fracționat parcursul de manevră, deși era pe linia de evitare a refuzat completarea partidei, manevra cu un alt manevrat care să fie la acoperire, a dat comenzi eronate care au dus la deraierea boghiului nr. 1 a vagonului 71242, iar vagonul 2 l-a strivit și l-a omorât pe manevrantul P.M., totodată a creat în împrejurările descrise un prejudiciu Societății Naționale de Transport Feroviar de marfă CFR Marfă SA Iași în cuantum de 17.151.391 ROL, întrunește elementele constitutive ale infracțiunilor de neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu sau îndeplinirea lor defectuoasă din culpă, faptă prevăzută de art. 273 alin. (2) C. pen. din 1969 și uciderea din culpă prevăzută de art. 178 alin. (2) C. pen. din 1969, cu aplicarea art. 33 lit. a) C. pen. din 1969. Astfel, așa cum a rezultat din cele menționate mai sus, infracțiunea prevăzută de art. 273 alin. (2) C. pen. din 1969 sub aspectul elementului material s-a realizat, atât printr-o infracțiune – neîndeplinirea îndatoririlor de serviciu (nu a completat cu un manevrant partida de manevră), cât și printr-o acțiune – îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu, așa cum s-a arătat și la încadrarea în drept a faptelor. (...) Prin acțiunea și inacțiunea inculpatului T.C. s-a produs în mod concret pericolul pentru siguranța circulației mijloacelor de transport, ale căilor ferate, a fost avariată o locomotivă, 3 vagoane și, nu în ultimul rând, decesul manevrantului P.M. [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2933/2009 (www.scj.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 331 Părăsirea postului și prezența la serviciu sub influența alcoolului sau a altor substanțe

3. Vinovăție. Infracțiunea se realizează cu intenție directă sau indirectă.

[ Mai mult... ]

Art. 332 Distrugerea sau semnalizarea falsă

6. Concurs cu alte infracțiuni. Furt. Fapta inculpaților de a tăia fire din cupru de la rețeaua de telecomunicații a C.F.R., fiind surprinși de către polițiști după ce acestea au fost rulate pentru a fi transportate, întrunește atât elementele constitutive ale infracțiunii de distrugere și semnalizare falsă prevăzută în art. 276 alin. (1) C. pen. din 1969, cât și pe cele ale infracțiunii de furt calificat, în forma consumată [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 4431/2005 (www.scj.ro)], la fel și în cazul inculpaților care, în mod repetat, cu un patent și o cheie potrivită au degradat linia ferată prin demontare și au sustras de la aceasta componente ce intră în infrastructura căii ferate [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 6428/2006 (www.scj.ro)]. Distrugere. Sustragerea unor componente de instalații, cu știința că ele aparțin căilor ferate, având ca urmare aducerea acestor instalații în stare de neîntrebuințare și periclitarea siguranței mijloacelor de transport constituie infracțiunea prevăzută în art. 276 alin. (1) C. pen. din 1969, săvârșită cu intenție directă sau indirectă. Într-un asemenea caz nu sunt incidente prevederile art. 217 alin. (3) din același Cod, care se referă, între altele, la echipamente și instalații ce nu au legătură cu siguranța circulației pe calea ferată (C.S.J., Secția penală, decizia nr. 160/2000, în Probleme de drept...1990-2000, p. 436).

[ Mai mult... ]

Art. 333 Accidentul de cale ferată

Teodor Manea

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice
Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Capitolul II Infracțiuni contra familiei
Capitolul III Infracțiuni contra libertății religioase și respectului datorat persoanelor decedate
Capitolul I Infracțiuni săvârșite de militari
Capitolul II Infracțiuni săvârșite de militari sau de civili
;
se încarcă...