Capitolul I Infracțiuni contra autorității | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul III Infracțiuni privind autoritatea și frontiera de stat -
Capitolul I Infracțiuni contra autorității

În Expunerea de motive s-a susținut că renunțarea la infracțiunea de ofensă adusă unor însemne reprezintă concluzia la care s-a ajuns în urma analizării necesității acestei incriminări, dar și a proporționalității dintre natura și severitatea mijloacelor de constrângere, pe de o parte, și importanța valorii sociale ocrotite prin aceste mijloace, pe de altă parte. În ceea ce privește necesitatea incriminării unei asemenea fapte, nu există argumente care să susțină în mod rezonabil menținerea acesteia în sfera de protecție penală în condițiile în care practica judiciară este aproape inexistentă în această materie.

[ Mai mult... ]

Art. 257 Ultrajul

3.2.7. Violențe fizice. Exercitarea de acte de agresiune constând în răsucirea unui braț la spate și comprimarea brațului cu greutatea corpului agresorului, asupra unui polițist aflat în exercițiul funcțiunii, în cadrul unei intervenții determinate de un apel telefonic de urgență, cauzându-i o ruptură musculo-tendinoasă care a necesitat pentru vindecare un număr de 30-35 zile de îngrijiri medicale, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj prevăzută în art. 239 alin. (3) C. pen. din 1969 [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 3845 din 31 octombrie 2011 (www.scj.ro)].

[ Mai mult... ]

Art. 258 Uzurparea de calități oficiale

Notă: I.C.C.J., Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 15/2015, pronunțată în data de 21 septembrie 2015 (M.Of. nr. 816 din 3 noiembrie 2015), a statuat în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 348 C. pen.. că: „Fapta unei persoane care exercită activități specifice profesiei de avocat în cadrul unor entități care nu fac parte din formele de organizare profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, constituie infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități prevăzută de art. 348 C. pen..”

[ Mai mult... ]

Art. 259 Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri

Notă: Dispozițiile art. 272 C. pen.. 1969 au fost preluate în art. 275 C. pen..

[ Mai mult... ]

Art. 260 Ruperea de sigilii

3. Jurisprudență. Faptele inculpaților care au pătruns prin escaladare pe platforma ultimului vagon din compunerea trenului, după care unul dintre participanți, folosindu-se de piatra pe care a procurat-o din stația CFR înainte de urcarea în tren, a rupt sigiliile predător nr. 023383 și vamal nr. 0005944, care asigurau marfa din vagon, pentru ca toți participanții în intervalul de timp în care trenul rula, să sustragă zahăr, pe care l-au ambalat în sacii pe care îi aveau asupra lor, ulterior aruncând sacii și sărind din tren în zona unei localități, întrunesc elementele constitutive ale unor infracțiuni de rupere de sigilii și furt calificat, în concurs, respectiv art. 243 și art. 208, art. 209 lit. a) și g) C. pen. din 1969, ambele cu aplicarea art. 33 C. pen. din 1969 (C.A. București, Secția I penală, decizia nr. 1893/R din 14 octombrie 2013, ECRIS).

[ Mai mult... ]

Art. 261 Sustragerea de sub sechestru

Fapta de a sustrage bunuri supuse accizelor, în scopul de a le însuși și de a le vinde contra unor sume de bani, întrunește numai elementele constitutive ale infracțiunii de furt, iar nu și elementele constitutive ale infracțiunii de evaziune fiscală prevăzută în art. 9 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 241/2005, întrucât infractorul nu a realizat o acțiune de ascundere a bunului și nu a săvârșit fapta în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 2885/2012 (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei
Capitolul VII Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile
Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale
Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private
Capitolul I Furtul
Capitolul II Tâlhăria și pirateria
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
;
se încarcă...