Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Valerian Cioclei [ Mai mult ] - Titlul VI Infracțiuni de fals -
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori

Art. 310 Falsificarea de monede

Pe de altă parte, infracțiunea se comite adesea în concurs cu cea de constituire a unui grup infracțional organizat [Trib. Harghita, sentința penală nr. 55 din 23 aprilie 2015, definitivă prin decizia nr. 586 din 9 iunie 2015 a C.A. Alba Iulia, Secția penală și pentru cauze cu minori (www.rolii.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 311 Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată

6. Raportul cu alte infracțiuni. În ceea ce privește art. 311 alin. (1) C. pen.. sunt valabile mențiunile de la art. 310 C. pen.. Art. 311 alin. (2) C. pen.. este susceptibil, cel mai adesea, în practică, de săvârșire în concurs cu infracțiunea de constituire a unui grup infracțional organizat.

[ Mai mult... ]

Art. 312 Falsificarea de timbre sau efecte poștale

Timbrele, alături de banderole, se utilizează pentru marcarea produselor accizabile (tutun prelucrat, alcool etilic), reprezentând, așadar, marcaje ale acestor produse. Marcajele prezintă o serie de elemente autentice care să prevină falsificarea. Tipărirea de timbre falsificate reprezintă o falsificare a acestora. În acest context, în ceea ce privește încadrarea juridică, vor fi incidente dispozițiile legii speciale, iar nu cele ale Codului penal [Trib. Timiș, sentința penală nr. 459/PI din 13 decembrie 2013, definitivă prin decizia nr. 227/A din 20 martie 2014 a C.A. Timișoara, Secția penală, menținută în recurs în casație prin decizia nr. 332/RC din 21 noiembrie 2014 a I.C.C.J., Secția penală (www.scj.ro)]. [ Mai mult... ]

Art. 313 Punerea în circulație de valori falsificate

Codul penal anterior nu prevedea ca infracțiune distinctă repunerea în circulație a valorii primite ca bună, considerând că nu prezintă gradul de pericol social al infracțiunii de fals; o asemenea faptă putea însă constitui o infracțiune de înșelăciune la care s-ar fi reținut circumstanța atenuantă judiciară constând în aceea că făptuitorul fusese și el, anterior, victima unei înșelăciuni (Explicații IV, ed. I, 1972, p. 380, 387, 388; P.J.P. III, p. 243, 244, comentariul 3). În jurisprudența instanței supreme există însă cel puțin o soluție care a considerat o asemenea faptă ca fiind infracțiunea de punere în circulație (Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 1913/1988, în P.J.P. III, p. 243 sau în Dreptul nr. 3/1990, p. 38). [ Mai mult... ]

Art. 314 Deținerea de instrumente în vederea falsificării de valori

I.C.C.J., Completul competent să judece recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 15/2013 (M.Of. nr. 760 din 6 decembrie 2013), a decis că „montarea la bancomat a dispozitivelor autonome de citire a benzii magnetice a cardului autentic și a codului PIN aferent acestuia (skimmere, minivideocamere sau dispozitive tip tastatură falsă) constituie infracțiunea prevăzută de art. 46 alin. (2) din Legea nr. 161/2003” (pct. 1 al dispozitivului), adică deținerea fără drept a unui dispoziti [ Mai mult... ]

Art. 315 Emiterea frauduloasă de monedă

3. Autorități competente. Asemenea autorități sunt, la nivel național, băncile naționale. Emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României este atribuția exclusivă a Băncii Naționale a României potrivit art. 2 alin. (2) lit. c) și art. 12 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul B.N.R. Dispozițiile privind emisiunea monetară sunt cuprinse în Capitolul III, art. 12-18 din legea menționată. Această activitate se realizează prin intermediul a două entități aflate în subordinea B.N.R, respectiv Regia Autonomă „Monetăria Statului” și Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale a României”, înființate prin H.G. nr. 231/1991 (M.Of. nr. 87 din 23 aprilie 1991).

[ Mai mult... ]

Art. 316 Falsificarea de valori străine

3. Jurisprudența în materia falsificării de valori străine, sub imperiul Codului penal anterior a fost redusă; s-a susținut că falsificarea monedei străine atrage incidența art. 284 C. pen. din 1969 numai în măsura în care acea monedă are curs legal în țara de emisiune și, prin aceasta, este susceptibilă să aducă un prejudiciu circulației monetare (P.J.P. III, p. 245; R.R.D. nr. 10/1979, p. 53-58).

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Capitolul I Furtul
Capitolul II Tâlhăria și pirateria
Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice
Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie
Capitolul VI Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave
Capitolul I Infracțiuni contra autorității
Capitolul II Infracțiuni privind frontiera de stat
Capitolul I Infracțiuni de corupție
Capitolul II Infracțiuni de serviciu
Capitolul I Falsificarea de monede, timbre sau de alte valori
Capitolul II Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare
Capitolul III Falsuri în înscrisuri
Capitolul I Infracțiuni contra siguranței circulației pe căile ferate
Capitolul II Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice
Capitolul III Nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor explozive
Capitolul IV Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru alte activități reglementate de lege
Capitolul V Infracțiuni contra sănătății publice
Capitolul VI Infracțiuni contra siguranței și integrității sistemelor și datelor informatice
Capitolul I Infracțiuni contra ordinii și liniștii publice
Capitolul II Infracțiuni contra familiei
;
se încarcă...