Amenințarea | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială II. Curs tematic, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2020, ISBN 978-606-18-0982-0
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Titlul I Infracțiuni contra persoanei - Capitolul VI Infracțiuni contra libertății persoanei -
Art. 206
Amenințarea

2. Conținutul infracțiunii. Elementul material al laturii obiective este reprezentat prin acțiunea de amenințare, fie cu o infracțiune, fie cu o faptă păgubitoare. Prin amenințare se înțelege transmiterea unui mesaj privind un pericol, la adresa unei persoane. Cel care amenință urmărește să insufle victimei o stare de temere cu privire la un anumit rău pe care aceasta din urmă îl poate suferi (Loghin/Filipaș 1983, p. 69). Modalitatea concretă prin care se poate realiza acțiunea de amenințare poate să îmbrace diferite forme. Astfel, poate fi vorba despre o amenințare verbală, despre o amenințare formulată în scris sau prin alte semne grafice, se poate exercita o amenințare prin gesturi sau atitudini simbolice (O.A. Stoica 1976, p. 117). Există trei condiții atașate elementului material al infracțiunii. O primă condiție este ca amenințarea să se refere la comiterea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare. Cea de-a doua condiție este ca infracțiunea sau fapta păgubitoare cu care se amenință să se îndrepte fie direct împotriva părții vătămate, fie împotriva altei persoane. După cum arătam mai sus, noul text nu mai limitează sfera persoanelor amenințate la soț sau o rudă apropiată. Teoretic, poate fi vorba despre orice persoană. Practic, trebuie să fie o persoană față de care victima să poată manifesta afecțiune, astfel încât să se poată realiza și ultima condiție. Cea de a treia și ultima condiție se referă la necesitatea de a exista o amenințare serioasă; aceasta trebuie să aibă un potențial intimidant, altfel spus, să fie de așa natură încât să poată produce o stare de temere. Practica judiciară a confirmat acest punct de vedere (Trib. București, Secția I penală, decizia nr. 487/2003, în C.P. Ad., p. 675). Nu este realizat elementul material al infracțiunii dacă mesajul de pericol vizează stoparea unei acțiuni sau a unei atitudini neîngăduite, imputabilă persoanei amenințate. Nu reprezintă infracțiune nici amenințarea cu folosirea unei căi legale sau cu valorificarea pe cale licită a unui drept, chiar dacă astfel de conduite ar expune persoana amenințată unor consecințe nefavorabile (Explicații III, ed. a II-a, 2003, p. 300). În practică s-a pus problema distincției între amenințare și tentativă la infracțiunea de omor. În mod corect, instanța supremă a arătat că dacă amenințarea, prin gesturi și cuvinte, nu este urmată de acte de executare, se va reține doar infracțiunea de amenințare (Trib. Suprem, Secția penală, decizia nr. 1493/1979, în Repertoriu…1976-1980, p. 22). În schimb, dacă făptuitorul trece la punerea în aplicare a amenințării, adică la executarea hotărârii de a comite infracțiunea, se va reține tentativă la omor (C.A. București, Secția I penală, decizia nr. 115/1999, în C.P. Ad., p. 675). Urmarea imediată constă într-o stare de pericol pentru libertatea psihică a persoanei. În doctrină au fost și autori care au considerat că amenințarea este o infracțiune de rezultat. Legiuitorul a clarificat această dilemă, înlocuind, așa cum arătam mai sus, expresia „de natură să o alarmeze”, cu formula „de natură să îi producă o stare de temere”. Spre deosebire de alarmare, care în limbajul comun indică, de regulă, o stare de tulburare ce depășește sfera interioară și se exteriorizează prin gesturi sau atitudini, temerea reflectă exclusiv o stare interioară, un sentiment sau o senzație a subiectului, ce poate exista în afara oricărei forme de manifestare exterioară. Din această perspectivă, starea de temere corespunde mai bine opiniei conform căreia amenințarea este o infracțiune de pericol. La infracțiunea de amenințare vinovăția este prezentă sub forma intenției, în ambele modalități, directă sau indirectă. Putem vorbi despre intenție indirectă, spre exemplu, în ipoteza în care amenințarea adresată unei anumite persoane este percepută și de alte persoane care se simt vizate (V. Cioclei, Curs 2013, p. 150). În sfârșit, trebuie precizat că nu putem vorbi despre intenție în cazurile în care, din diferite motive, pericolul este simulat. În acest sens, în doctrină s-a precizat că: „Lipsește elementul subiectiv, deci vinovăția, atunci când făptuitorul a amenințat în glumă o altă persoană” (Explicații III, ed. a II-a, 2003, p. 302).

[ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Vătămarea corporală din culpă
Relele tratamente aplicate minorului
Încăierarea
Violența în familie
Uciderea ori vătămarea nou născutului săvârșită de către mamă
Întreruperea cursului sarcinii
Vătămarea fătului
Lăsarea fără ajutor a unei persoane aflate în dificultate
Împiedicarea ajutorului
Lipsirea de libertate în mod ilegal
Amenințarea
Șantajul
Hărțuirea
Sclavia
Traficul de persoane
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
;
se încarcă...