Actul sexual cu un minor | Drept Penal (C.H. BECK)

Acesta este un fragment din Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile.
Cumpărați modulul Drept Penal (C.H. BECK) Lege5 care permite accesul integral la următoarele lucrări:

Drept penal. Partea specială I. Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului, ediția 4, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0928-8
Autor: Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială II, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2019, ISBN 978-606-18-0860-1
Autor: Cristina Rotaru, Valerian Cioclei, Andra-Roxana Trandafir (Ilie)

Drept penal. Partea specială I, ediția 3, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0806-9
Autor: Valerian Cioclei

Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0672-0
Autor: Mihail Udroiu, Amalia Andone-Bontaș, Georgina Bodoroncea, Sergiu Bogdan, Marius Bogdan Bulancea, Dan Sebastian Chertes, Ioan-Paul Chiș, Victor Horia Dimitrie Constantinescu, Daniel Grădinaru, Claudia Jderu, Irina Kuglay, Constantin-Cristinel Meceanu, Iulia Nedelcu, Lucreția Albertina Postelnicu, Sebastian Rădulețu, Alexandra Mihaela Șinc, Radu Slăvoiu, Isabelle Tocan, Andra-Roxana Trandafir (Ilie), Mihaela Vasiescu, George Zlati

Drept penal. Partea specială II, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2018, ISBN 978-606-18-0760-4
Autor: Cristina Rotaru, Andra-Roxana Trandafir, Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
Autor: Valerian Cioclei

Dreptul penal al afacerilor, ediția 6, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0592-1
Autor: Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Ionuț Andrei Barbu, Bogdan Vîrjan

Codul penal. Comentariu pe articole, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0583-9
Autor: Valerian Cioclei, Iuliana Nedelcu, Teodor Manea, Lavinia Lefterache, Irina Kuglay, Georgina Bodoroncea, Francisca-Maria Vasile

Tratat de Cooperare judiciară internațională în materie penală, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0549-5
Autor: Alexandru Boroi, Ion Rusu, Minodora-Ioana Rusu

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
Autor: Bogdan Vîrjan

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
Autor: Andrei Zarafiu

Noul Cod de procedură penală. Note. Corelații. Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0329-3
Autor: Petre Buneci, Gheorghe Șerban, Iuliana Ciolcă, Ionuț Dragnea, Alexandru Vasilache, Sebastian Crețu, Adrian Pichler, Ion Vasilache, Viorica Stoica, Dana Tițian, Mihai Jiganie-Șerban

Foundations of European Criminal Law, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0290-6
Autor: Renate van Lijssel, Andrea Jánosi, Erika Váradi-Csema, Ferenc Sántha, Clara Tracogna, Lamya-Diana Al-Kawadri, Avrigeanu Tudor, Neagu Norel, Mirela Gorunescu

Noul Cod penal. Note • Corelații • Explicații, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0328-6
Autor: Mihai Adrian Hotca, Norel Neagu, Constantin Nedelcu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Lamya-Diana Al-Kawadri, Radu Slăvoiu, Radu-Florin Geamănu, Adrian Hărătău, Mirela Gorunescu

Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și influența acesteia asupra dreptului penal național, ediția 1, Editura C. H. Beck, 2014, ISBN 978-606-18-0278-4
Autor: Norel Neagu

Cumpără forma completă
  •  

Titlul I Infracțiuni contra persoanei - Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale -
Art. 220
Actul sexual cu un minor

4. Variantele infracțiunii. Varianta tip prevăzută de alin. (1) și varianta agravată prevăzută la alin. (2) au fost examinate anterior prin prisma elementelor esențiale. Varianta de la alin. (3), așa cum aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr. 18/2016, se referă la fapta comisă de un major cu un minor cu vârsta între 15 și 18 ani, în patru ipoteze: a) Prima ipoteză este aceea în care minorul este membru de familie. Această ipoteză a avut, probabil, intenția de a lărgi sfera de aplicabilitate a variantei agravate prevăzută la alin. (4) lit. a) din textul originar al noului Cod (minorul este rudă în linie directă, frate sau soră). Constatăm însă că o astfel de lărgire este fie inutilă, fie absurdă. Este inutilă deoarece pe lângă „ascendenți, descendenți, frați și surori” (adică „rudă în linie directă, frate sau soră” din textul inițial), restul persoanelor care intră în sfera noțiunii de membru de familie, prevăzute la art. 177 lit. a) și c) se află oricum într-o poziție „recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului” și ar intra sub incidența agravantei de la lit. b). Este absurdă prin raportare la persoana soțului care face parte din categoria „membru de familie” [art. 177 lit. b)]. Conform art. 272 alin. (2) C. civ.., în anumite condiții, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători. „Legiuitorul delegat” a ignorat oare textul din Codul civil ori l-a avut în vedere ca fapt justificativ? Sau poate a dorit să „condamne la abstinență” cuplurile astfel formate? Dincolo de glumă, ipoteza inițială (minorul este rudă în linie directă, frate sau soră) era corectă și suficientă. În plus, deoarece aceasta prelua întocmai formula de la incest, era clar că în cazul unui raport sexual, acea variantă agravată a actului sexual cu un minor absoarbe incestul. Prin noua formulare, teoretic, teza absorbției dispare și, în cazul în care este vorba despre un raport sexual între rude în linie directă ori frați și surori va trebui să se rețină un concurs de infracțiuni între actul sexual cu un minor și incest, dacă nu cumva se va isca aceeași controversă ce a existat sub incidența vechiului Cod în legătură cu violul comis asupra unui membru de familie (a se vedea, V. Cioclei Curs 2013, p. 177). b) A doua ipoteză este aceea în care minorul se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul făptuitorului sau acesta a abuzat de poziția sa recunoscută de încredere sau de autoritate asupra minorului ori de situația deosebit de vulnerabilă a acestuia, ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență. Apreciez că „situația deosebit de vulnerabilă” a minorului, „ca urmare a unui handicap psihic sau fizic ori ca urmare a unei situații de dependență” corespunde circumstanței agravante prevăzută de art. 77 lit. e) C. pen.. și putea fi foarte bine suplinită de aceasta. Restul împrejurărilor prevăzute la această ipoteză sunt redundante, ele putând fi rezumate la formula din vechiul text al alin. (3), care făcea referire la situația în care majorul „a abuzat de autoritatea ori influența sa asupra victimei”. c) A treia ipoteză se referă la împrejurarea în care fapta a pus în pericol viața minorului. Am explicat mai sus, la examinarea precedentului legislativ, rațiunile pentru care legiuitorul nu a mai preluat din vechiul Cod, printre altele, varianta agravată care se referea la producerea unei vătămări corporale (vătămarea corporală gravă sub incidența vechiul Cod) și am arătat că, dacă se produce totuși una dintre consecințele art. 194 C. pen.., sunt aplicabile dispozițiile concursului de infracțiuni între actul sexual cu un minor și vătămarea corporală. Introducerea ca ipoteză a variantei agravate doar a unei singure consecințe de la vătămarea corporală duce la o situație absurdă: dacă actul sexual a pus în pericol viața minorului se va reține act sexual cu un minor în varianta agravată; dacă se produce orice altă consecință de la vătămarea corporală (o infirmitate, de pildă), se va reține un concurs de infracțiuni!!! d) A patra ipoteză, care se referă la împrejurarea în care fapta a fost comisă în scopul producerii de materiale pornografice, este preluată ca atare din textul anterior, de la alin. (4) lit. c). Această ipoteză a fost analizată și în cazul infracțiunii de viol, unde am făcut trimitere la dispozițiile Legii nr. 196/2003, republicată cu ultimele modificări (M.Of. nr. 198 din 20 martie 2014). În cazul minorului, teoretic, trebuie avute în vedere și dispozițiile art. 374 C. pen.. (pornografia infantilă), care, la alin. (4) definește noțiunea de materiale pornografice cu minori. Am spus teoretic, deoarece textul citat lămurește doar noțiunea de pornografie cu minori, lăsând nelămurită noțiunea de materiale. Pentru această noțiune trebuie să ne raportăm, ca și în cazul variantei agravate de la viol, tot la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 196/2003, care enumeră materialele cu caracter obscen: „obiecte, gravuri, fotografii, holograme, desene, scrieri, imprimate, embleme, publicații, filme, înregistrări video și audio, spoturi publicitare, programe și aplicații informatice, piese muzicale, precum și orice alte forme de exprimare care prezintă explicit sau sugerează o activitate sexuală”. Cum am afirmat și în cazul variantei agravate de la viol, și în acest caz, teoretic, pentru reținerea agravantei trebuie să se demonstreze doar existența scopului, nu și realizarea acestuia. Practic, însă, pentru dovedirea scopului este necesar ca actul sexual să fi fost fixat pe un suport oarecare (înregistrat) sau să fi existat, cel puțin, condițiile tehnice necesare unei astfel de fixări, în momentul realizării actului sexual cu minorul. În practică, sub incidența vechiului Cod penal s-a stabilit că această variantă agravată a actului sexual cu un minor nu este absorbită în infracțiunea de pornografie infantilă prin sisteme informatice [I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 499 din 21 februarie 2012 (www.scj.ro)]. Deși, în prezent, incriminarea din legea specială se regăsește în dispozițiile art. 374 C. pen.. (pornografia infantilă), soluția și raționamentul ce a stat la baza ei rămân valabile. Varianta de la alin. (4), așa cum aceasta a fost modificată prin O.U.G. nr. 18/2016 reprezintă o variantă agravată atât în raport cu varianta tip prevăzută de alin. (1), cât și în raport cu varianta agravată prevăzută la alin. (2). Sunt reluate identic ipotezele de la alin. (3) cu o singură excepție: ipoteza de la lit. b), care este preluată doar parțial, fără a se mai reține „situația deosebit de vulnerabilă” a minorului, avându-se în vedere, probabil, că vârsta mai mică a acestuia implică în mod automat o astfel de situație. Sunt valabile și în cazul variantei agravate de la alin. (4) criticile formulate în raport cu varianta de la alin. (3). Având în vedere cele arătate apreciez că toate modificările aduse infracțiunii de act sexual cu un minor prin O.U.G. nr. 18/2016 sunt nejustificate și pot genera confuzie. [ Mai mult... ]

Pot fi de interes:

Drept Penal (C.H. BECK):
Traficul de minori
Supunerea la muncă forțată sau obligatorie
Proxenetismul
Exploatarea cerșetoriei
Folosirea unui minor în scop de cerșetorie
Folosirea serviciilor unei persoane exploatate
Folosirea prostituției infantile
Sancționarea tentativei
Violul
Agresiunea sexuală
Actul sexual cu un minor
Coruperea sexuală a minorilor
Racolarea minorilor în scopuri sexuale
Hărțuirea sexuală
Violarea de domiciliu
Violarea sediului profesional
Violarea vieții private
Divulgarea secretului profesional
Furtul
Furtul calificat
Furtul în scop de folosință
;
se încarcă...