Drept Penal (C.H. BECK)

Infracțiunile de evaziune fiscală, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2016, ISBN 978-606-18-0548-8
de Bogdan Vîrjan

11 aprilie 2016

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Științe penale

Bogdan Vîrjan

Infracțiunile de evaziune fiscală

Ediția 2 - revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Refuzul de a reface documentele de evidență contabilă distruse, a se vedea Bogdan Vîrjan, Infracțiunile de evaziune fiscală, Capitolul V, Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2016, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 22 martie 2017.

Prefață

Prof. univ. dr. Valerian Cioclei [ Mai mult... ]

Abrevieri

vol. - volumul [ Mai mult... ]

Introducere

În finalul lucrării sunt prezentate concluziile care se impun, inclusiv măsuri pentru eficientizarea luptei împotriva fenomenului evaziunii fiscale. [ Mai mult... ]

Capitolul I Noțiunea și formele evaziunii fiscale

Secțiunea 1 Noțiunea de evaziune fiscală

32 V. Breban, op. cit., p. 591.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Formele evaziunii fiscale

Ca urmare a numeroaselor presiuni internaționale exercitate asupra lor, în momentul de față tot mai multe țări se află în plin proces de renunțare la statutul de paradis fiscal. [ Mai mult... ]

Capitolul II Factorii care generează fenomenul evaziunii fiscale

Trebuie subliniat că acești factori nu acționează independent, ci au o acțiune conjugată în ceea ce privește fenomenul evaziunii fiscale. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Factorii psiho-sociali

Atunci când norma socială are ca imperativ respectarea legislației fiscale, consecințele evaziunii fiscale presupun, pe lângă sancțiunile legale, și un cost ireparabil al rușinii față de sine și față de semeni. Când însă norma socială este aceea de sustragere de la plata taxelor și impozitelor, evazionistul nu se va mai confrunta cu riscul stigmatizării din partea semenilor. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Factorii economici

63 N. Moldoveanu, Criminalitatea economico-financiară în societățile comerciale, Ed. Global Print, București, 1999, p. 333.
[ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Factori de ordin legislativ și administrativ

65 Idem, p. 24.
[ Mai mult... ]

Capitolul III Evoluția reglementărilor adoptate în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale

Prezentul capitol este structurat în două părți. În prima parte este examinată evoluția legislației românești în domeniul prevenirii și combaterii evaziunii fiscale, de la începuturi și până în prezent; în cea de-a doua parte este analizat cadrul legislației privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în contextul aderării României la Uniunea Europeană. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Reglementări privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale în România

Mai trebuie spus că prin D.C.C. nr. 363 din 7 mai 2015 pronunțată de Curtea Constituțională s-a admis excepția de neconstituționalitate a art. 6 din Legea nr. 241/2005, constatându-se că dispozițiile acestui articol sunt neconstituționale. În motivarea deciziei, Curtea Constituțională a constatat că acest articol nu respectă exigențele constituționale referitoare la calitatea legii, respectiv nu întrunesc condițiile de claritate, precizie, previzibilitate și accesibilitate, fiind contr [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Evaziunea fiscală națională în context comunitar

De asemenea, trebuie amintit Raportul Comisiei Europene către Consiliu și Parlamentul European din data de 12 februarie 2014, COM(2014) 71 final, privind aplicarea Regulamentului (UE) nr. 904/2010 al Consiliului privind cooperarea administrativă și combaterea fraudei în domeniul taxei pe valoarea adăugată, precum și Raportul Comisiei Europene către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din data de 18 decembrie 2014, COM(2014) 745 final, pri [ Mai mult... ]

Capitolul IV Infracțiunile de evaziune fiscală

În cadrul acestui capitol va fi făcută o scurtă prezentare a Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, precum și a condițiilor în care a fost adoptat acest act normativ, urmată de câteva observații pe marginea modalității de reglementare a infracțiunilor de evaziune fiscală, după care va fi analizată pe larg fiecare infracțiune de evaziune fiscală. [ Mai mult... ]

Secțiunea 1 Prezentare generală a Legii nr. 241/2005

Putem spune că, deși prin apariția Legii nr. 241/2005 s-a dorit să se facă un pas înainte în direcția reducerii criminalității în domeniul economico-financiar, totuși, actuala reglementare continuă să prezinte numeroase lipsuri și lasă loc la interpretări în aplicarea dispozițiilor sale. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Câteva observații generale pe marginea modalității de reglementare a infracțiunilor de evaziune fiscală în Legea nr. 241/2005

Poate că legiuitorul ar fi trebuit să aibă în vedere că mai mult decât severitatea sancțiunii penale, un rol important în prevenirea infracțiunilor de evaziune fiscală (și nu numai) îl are certitudinea descoperirii faptei și al aplicării unei pedepse. În acest sens, considerăm că ar fi trebuit să se insiste și pe găsirea mai multor măsuri adecvate de prevenire a faptelor de evaziune fiscală. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Analiza infracțiunilor de evaziune fiscală

Așa cum rezultă din norma de incriminare, varianta agravată prevăzută de art. 9 alin. (2) se pedepsește cu închisoare de la 7 ani la 13 ani și interzicerea unor drepturi, iar varianta agravată prevăzută de art. 9 alin. (3) se pedepsește cu închisoare de la 9 ani la 15 ani și interzicerea unor drepturi. [ Mai mult... ]

Capitolul V Infracțiunile conexe infracțiunilor de evaziune fiscală

În acest capitol voi face o prezentare generală a infracțiunilor conexe infracțiunilor de evaziune fiscală, după care voi analiza succint conținutul fiecărei infracțiuni [ Mai mult... ]

Secțiunea 1.  Caracteristici comune infracțiunilor reglementate în art. 3-8 din Legea nr. 241/2005

În continuare va fi făcută o analiză a fiecăreia din infracțiunile prevăzute în art. 3-8 din lege. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Refuzul de a reface documentele de evidență contabilă distruse

Infracțiunea se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...