Drept Penal (C.H. BECK)

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
de Valerian Cioclei

22 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

PARTEA a II a Infracțiuni contra patrimoniului - Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii -
Însușirea bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor
Art. 243

Infracțiunea de însușire a bunului găsit se urmărește din oficiu și este de competența judecătoriei în primă instanță. Împăcarea înlătură răspunderea penală. [ Mai mult... ]

Înșelăciunea Art. 244

Fapta de înșelăciune este sancționată cu pedeapsa închisorii: în varianta tip de la 6 luni la 3 ani, iar în varianta agravată de la unu la 5 ani. Ca și în cazul celorlalte infracțiunii patrimoniale, față de vechiul Cod penal (unde pedeapsa pentru înșelăciune putea atinge limita maximă de 20 de ani), limitele pedepselor au fost normalizate. Infracțiunea se urmărește din oficiu, dar împăcarea înlătură răspunderea penală. [ Mai mult... ]

Înșelăciunea privind asigurările Art. 245

În varianta tip, fapta se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani. În varianta specială, pe lângă pedeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani apare și alternativa amenzii. Urmând aceeași logică, de a da posibilitatea stingerii conflictului ivit prin voința și înțelegerea părților, în ambele variante ale înșelăciunii, împăcarea înlătură răspunderea penală. [ Mai mult... ]

Deturnarea licitațiilor publice

Fapta se pedepsește exclusiv cu închisoarea de la unu la 5 ani. Față de infracțiunile anterioare din capitol, fapta se urmărește din oficiu, iar posibilitatea înlăturării răspunderii penale prin împăcare a fost exclusă. [ Mai mult... ]

Exploatarea patrimonială aunei persoane vulnerabile

Fapta se pedepsește exclusiv cu închisoarea, de la unu la 5 ani în varianta tip, și de la 2 la 7 ani în varianta specială. Fapta se urmărește din oficiu și urmează procedura comună. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Fraude comise prin sisteme informatice și mijloace de plată electronice

Aceste infracțiuni sunt sancționate, exclusiv, cu pedeapsa închisorii. Urmărirea penală se efectuează din oficiu și se urmează procedura comună, cu excepția ipotezei în care săvârșirea acestor infracțiuni aintrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) C. pen.., când competența urmăririi penale aparține DIICOT, conform art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 78/2016, iar judecata în primă instanță este de competența Tribunalului, conform art. [ Mai mult... ]

Frauda informatică

Fapta se pedepsește exclusiv cu închisoarea, de la 2 la 7 ani. Urmărirea penală se efectuează din oficiu și se urmează procedura comună, cu excepția ipotezei, frecvente de altfel, în care frauda informatică a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) C. pen.., când competența urmăririi penale aparține DIICOT, conform art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 78/2016, iar judecata în primă instanță este de competența Tribunalului, confo [ Mai mult... ]

Efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos

Fapta se pedepsește exclusiv cu închisoarea, de la 2 la 7 ani în primele două variante, și de la unu la 5 ani, în varianta specială. Urmărirea penală se efectuează din oficiu și se urmează procedura comună, cu excepția ipotezei în care infracțiunea a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) C. pen.., când competența urmăririi penale aparține DIICOT, conform art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 78/2016, iar judecata în primă insta [ Mai mult... ]

Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos

Fapta se pedepsește exclusiv cu închisoarea, de la unu la 5 ani. Urmărirea penală se efectuează din oficiu și se urmează procedura comună, cu excepția ipotezei în care infracțiunea a intrat în scopul unui grup infracțional organizat, în sensul prevăzut la art. 367 alin. (6) C. pen.., când competența urmăririi penale aparține DIICOT, conform art. 11 alin. (1) pct. 1 lit. c) din O.U.G. nr. 78/2016, iar judecata în primă instanță este de competența Tribunalului, conform art. 36 lit. c) C. proc [ Mai mult... ]

Capitolul V Distrugerea și tulburarea de posesie

Pentru primele două variante ale distrugerii [art. 253 alin. (1) și alin. (2)], ca și pentru tulburarea de posesie, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Distrugerea

În cazul variantei tip și a variantei agravate de la alin. (2), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Distrugerea calificată

Deoarece art. 254 C. pen.. face trimitere la art. 253 C. pen.. în integralitatea lui, trebuie să deducem că și în cazul variantei calificate, distrugerea bunului ce aparține făptuitorului reprezintă infracțiune doar dacă fapta este comisă în vreuna din împrejurările prevăzute la art. 253 alin. (3) și (4). [ Mai mult... ]

Distrugerea din culpă

1001 „Transportarea unor mărfuri periculoase de către persoane neautorizate și cu încălcarea unor dispoziții legale privind securitatea transportului, urmată de producerea unei explozii soldată cu moartea, vătămarea corporală amai multor persoane și distrugerea unor bunuri justifică aprecierea că există vinovăție în producerea infracțiunilor de: nerespectarea măsurilor prevăzute de dispozițiile legale referitoare la protecția muncii (art. 35 raportat la art. 40 din Legea nr. 90/1996); ucidere din culpă [art. 178 alin. (2) și alin. (5) C. pen.]; patru infracțiuni de vătămare corporală din culpă [art. 184 alin. (2) și alin. (4) C. pen.]; patru infracțiuni de vătămare corporală din culpă [art. 184 alin. (1) și alin. (3) C. pen.]; distrugere din culpă [art. 219 alin. (1) și alin. (3) C. pen.]” [C.A. Galați, Secția penală, decizia nr. 130/03.03.2008 (www.legalis.ro), cauza privind accidentul de la Mihăilești, județul Buzău, mai 2004]. [ Mai mult... ]

Tulburarea de posesie

Infracțiune de tulburare de posesie este pedepsită cu închisoarea de la unu la 5 ani, alternativ cu amenda. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Bibliografie

;
se încarcă...