Drept Penal (C.H. BECK)

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
de Valerian Cioclei

22 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

PARTEA I Infracțiuni contra persoanei - Capitolul VIII Infracțiuni contra libertății și integrității sexuale -
Coruperea sexuală aminorilor

Atât varianta tip, cât și varianta agravată se sancționează cu pedeapsa închisorii. La variantele speciale, pedeapsa este închisoarea alternativ cu amenda. Urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar judecarea faptei în primă instanță este de competența judecătoriei. [ Mai mult... ]

Racolarea minorilor în scopuri sexuale

Infracțiunea se sancționează cu pedeapsa închisorii alternativ cu amenda. Urmărirea penală se efectuează din oficiu și urmează procedura comună. [ Mai mult... ]

Hărțuirea sexuală

Infracțiunea se sancționează cu pedeapsa închisorii alternativ cu amenda. Fiind o faptă legată nu numai de atribute esențiale ale persoanei, precum libertatea, onoarea, demnitatea, dar și de aspecte intime ale vieții acesteia, legiuitorul a prevăzut, în alineatul final, că în cazul hărțuirii sexuale, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Capitolul IX Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private

Pentru toate infracțiunile este prevăzută închisoarea alternativ cu amenda, mai puțin la varianta agravată prevăzută în alin. (5) din art. 226, unde sancțiunea constă doar în pedeapsa închisorii. Caracteristica acestor infracțiuni constă în faptul că acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă apersoanei vătămate [excepția fiind dată tot de varianta prevăzută de art. 226 alin. (5) C. pen..]. [ Mai mult... ]

Violarea de domiciliu

Pentru infracțiunea de violare de domiciliu, în ambele variante, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Violarea sediului profesional

Expresia sediu unde o persoană fizică își desfășoară activitatea trebuie descifrat în raport cu exercitarea profesiilor liberale (sau autorizate, sau reglementate). Profesia liberală este, în linii generale, acea ocupație exercitată pe cont propriu de o persoană care face parte dintr-un ordin profesional și care a primit o autorizare, abilitare sau licențiere pentru a practica în domeniul profesional respectiv. Profesiile liberale se exercită în baza unor legi speciale și privesc domenii extrem de diverse. Exercită profesii liberale, spre exemplu: avocații, notarii publici, executorii judecătorești, practicienii în insolvență, mediatorii, arhitecții, experții tehnici, experții contabili etc. Toate aceste persoane, pentru a-și exercita profesia au nevoie, evident, de un spațiu de lucru, altfel spus, de un sediu. Sediile profesionale ale tuturor categoriilor de persoane menționate, precum și sediile altor persoane ce exercită profesii liberale, se încadrează în situația premisă ce se referă la sediul unde o persoană fizică își desfășoară activitatea. [ Mai mult... ]

Violarea vieții private

Atât în cazul variantei tip, cât și în cazul primei variante conexe [alin. (2)], pentru infracțiunea de violare a vieții private este prevăzută pedeapsa închisorii, alternativ cu amenda. Pentru ambele variante, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, ceea ce este absolut firesc având în vedere că faptele privesc exclusiv viața privată a persoanei. În cazul celei de a doua variante conexe, prevăzută la alin. (5), pedeapsa este închisoar [ Mai mult... ]

Divulgarea secretului profesional

Pentru sancționarea acestei fapte legiuitorul a prevăzut pedeapsa închisorii alternativ cu amenda. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate, iar urmărirea și judecarea faptei urmează procedura comună. [ Mai mult... ]

PARTEA a II-a Infracțiuni contra patrimoniului

- Capitolul VI: Infracțiuni care au produs consecințe deosebit de grave. [ Mai mult... ]

Capitolul I Furtul

Infracțiunea de furt se sancționează cu pedeapsa închisorii alternativ cu amenda. Pentru furtul calificat este prevăzută doar pedeapsa închisorii, în limite diferite, în raport cu gradul de pericol al diferitelor variante. În anumite situații, faptele prevăzute în acest capitol sunt urmărite numai la plângerea prealabilă a persoanei vătămate [art. 231 alin. (1) C. pen..], iar în cazul unor fapte, împăcarea înlătură răspunderea penală [art. 231 alin. (2) C. pen..]. [ Mai mult... ]

Furtul

După cum am menționat în comparația cu vechea reglementare, noul Cod penal areadus ostare de normalitate în sancționarea furtului, pedeapsa fiind închisoarea de la 6 luni la 3 ani sau amenda. Fapta se urmărește din oficiu, dacă nu există una din ipotezele prevăzute la art. 231 alin. (1) C. pen.., dar împăcarea înlătură răspunderea penală, conform art. 231 alin. (2) C. pen.. [ Mai mult... ]

Furtul calificat

Fapta se urmărește din oficiu, dacă nu există una din ipotezele prevăzute la art. 231 alin. (1) C. pen.. Împăcarea înlătură răspunderea penală în cazul variantelor de la art. 229 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c), conform art. 231 alin. (2) C. pen.. [ Mai mult... ]

Furtul în scop de folosință

685 I. Kuglay, Comentariu, p. 487.
[ Mai mult... ]

Plângerea prealabilă și împăcarea

Alin. (2) din art. 231 prevede, așa cum am anticipat deja, înlăturarea răspunderii penale prin împăcare în cazul furtului simplu, al unor variante de furt calificat [art. 229 alin. (1) și alin. (2) lit. b) și c)], precum și în cazul furtului în scop de folosință. Instituția împăcării este reglementată prin dispozițiile art. 159 C. pen.., dispoziții ce au incidență și în cazul infracțiunilor de furt la care se referă art. 231 alin. (2) C. pen.. [ Mai mult... ]

Capitolul II Tâlhăria și pirateria

Aceste infracțiuni sunt sancționate cu pedeapsa închisorii și interzicerea unor drepturi. [ Mai mult... ]

Tâlhăria

Infracțiunea de tâlhărie se urmărește din oficiu potrivit procedurii obișnuite, în sensul că urmărirea penală se efectuează de către organele de cercetare ale poliției judiciare, sub supravegherea procurorului, iar judecata în primă instanță este de competența judecătoriei. [ Mai mult... ]

Tâlhăria calificată

Infracțiunea de tâlhărie calificată se urmărește din oficiu potrivit procedurii obișnuite, în sensul că urmărirea penală se efectuează de către organele de cercetare ale poliției judiciare, sub supravegherea procurorului, iar judecata în primă instanță este de competența judecătoriei. [ Mai mult... ]

Pirateria

Conform art. 2561, în cazul pirateriei care aprodus consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate. Noțiunea de consecințe deosebit de grave este explicată la art. 183 C. pen.. și se referă la opagubă materială mai mare de 2.000.000 lei. Așa cum am arătat deja, această variantă agravată introdusă prin O.U.G. nr. 18/2016 este nejustificată. [ Mai mult... ]

Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei

Având în vedre gravitatea acestor fapte, prin prisma urmării imediate, aceste variante ale infracțiunilor de tâlhărie și piraterie sunt sancționate extrem de aspru, respectiv cu închisoarea de la 7 la 18 ani și interzicerea unor drepturi. Fiind vorba despre fapte ce au ca urmare moartea victimei, urmărirea penală se efectuează de către procuror, iar competența judecării în primă instanță aparține tribunalului. [ Mai mult... ]

Capitolul III Infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii

O parte din infracțiunile acestui capitol sunt sancționate cu pedeapsa închisorii (art. 244, 246, 247), iar altele cu închisoarea alternativ cu amenda (art. 238, 239, 240). În cazul unora dintre infracțiuni, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă apersoanei vătămate (art. 238-242 C. pen..); în cazul altora, împăcarea înlătură răspunderea penală (art. 243-245 C. pen..). [ Mai mult... ]

Abuzul de încredere

Având în vedere situația premisă a infracțiunii, respectiv faptul că aceasta are întotdeauna la bază un raport juridic patrimonial, există șanse ca protagoniștii raportului inițial să poată rezolva conflictul ivit pe o cale amiabilă. Din aceste considerente, legiuitorul a stabilit și în acest caz ca acțiunea penală să se pună în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Abuzul de încredere prin fraudarea creditorilor

Având în vedere că fapta are la bază, în varianta tip, raporturi patrimoniale între debitori și creditori, iar în varianta asimilată fapta generează astfel de raport, legiuitorul a lăsat deschisă posibilitatea soluționării „conflictului social” pe o cale amiabilă astfel încât, în ambele variante, acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

Bancruta simplă

838 Idem, p. 398.
[ Mai mult... ]

Bancruta frauduloasă

852 V. Cioclei, Aspecte privind plângerea prealabilă în cazul infracțiunilor de bancrută, în C.J. nr. 7/2015, p. 398.
[ Mai mult... ]

Gestiunea frauduloasă

La fel cum am menționat în cazul abuzului de încredere, și în privința gestiunii frauduloase situația premisă, respectiv preexistența unui raport juridic patrimonial, oferă șanse ca protagoniștii raportului inițial să poată rezolva conflictul ivit pe o cale amiabilă. Astfel, legiuitorul a stabilit și în acest caz, ca acțiunea penală să se pună în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...