Drept Penal (C.H. BECK)

Drept penal. Partea specială I, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2017, ISBN 978-606-18-0627-7
de Valerian Cioclei

22 septembrie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs universitar

Valerian Cioclei

Drept penal. Partea specială I

Infracțiuni contra persoanei și infracțiuni contra patrimoniului

Ediția 2 - revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos, a se vedea Valerian Cioclei, Drept penal. Partea specială I, Partea a II-a, Capitolul IV, Ediția 2, Editura C.H. Beck, București, 2017, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 23 noiembrie 2017.

Cuvânt-înainte

##IMAGINE##src="Image_C_2017_9786061806277-1.jpg" [ Mai mult... ]

Abrevieri

Rep. 82 V. Papadopol, M. Popovici, Repertoriu alfabetic de practică judiciară în materie penală pe anii 1976-1980, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1982 [ Mai mult... ]

PARTEA I Infracțiuni contra persoanei

- Capitolul IX: Infracțiuni ce aduc atingere domiciliului și vieții private. [ Mai mult... ]

Capitolul I Infracțiuni contra vieții

Acțiunea penală se pune în mișcare din oficiu pentru toate infracțiunile contra vieții; urmărirea penală se efectuează în mod obligatoriu de către procuror pentru toate faptele incriminate în acest capitol, cu excepția uciderii din culpă, iar competența judecării în primă instanță aparține tribunalului, tot cu excepția infracțiunii prevăzute de art. 192 C. pen.., care este de competența judecătoriei. [ Mai mult... ]

Omorul

Pentru omorul simplu, ca și pentru cel calificat, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror [art. 56 alin. (3) lit. b) C. proc. pen..], iar conform dispozițiilor art. 36 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.., competența aparține în primă instanță tribunalului. Pentru stabilirea cauzelor decesului este necesară efectuarea unei autopsii medico-legale, în baza căreia medicul legist întocmește un raport de expertiză. [ Mai mult... ]

Omorul calificat

În cazul omorului calificat, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror [art. 56 alin. (3) lit. b) C. proc. pen..], iar conform dispozițiilor art. 36 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.., competența aparține în primă instanță tribunalului. Pentru stabilirea cauzelor decesului este necesară efectuarea unei autopsii medico-legale, în baza căreia medicul legist întocmește un raport de expertiză. [ Mai mult... ]

Uciderea la cererea victimei

În cazul uciderii la cererea victimei, urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror [art. 56 alin. (3) lit. b) C. proc. pen..], iar conform dispozițiilor art. 36 alin. (1) lit. a) C. proc. pen.., competența aparține în primă instanță tribunalului. Și în acest caz, pe lângă expertiza necesară dovedirii situației premisă, despre care am arătat mai sus, pentru stabilirea cauzelor decesului este necesară efectuarea unei autopsii medico-legale, în baza căreia medicul legist î [ Mai mult... ]

Determinarea sau înlesnirea sinuciderii

Și în cazul infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii, urmărirea penală se efectuează din oficiu și este de competența procurorului, iar judecata în primă instanță este de competența tribunalului. [ Mai mult... ]

Uciderea din culpă

183 I.C.C.J., Secția penală, decizia nr. 352/A/30/10/2014 (www.scj.ro) – decizii rezumate.
[ Mai mult... ]

Capitolul II Infracțiuni contra integrității corporale sau a sănătății

În cazul infracțiunilor prevăzute de art. 193 și art. 196 C. pen.., acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate; lipsa plângerii prealabile, precum și retragerea acesteia, înlătură răspunderea penală (conform art. 157, respectiv 158 C. pen.). [ Mai mult... ]

Lovirea sau alte violențe

În conformitate cu art. 193 alin. (3), acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă apersoanei vătămate, iar lipsa plângerii prealabile, precum și retragerea, acesteia înlătură răspunderea penală. [ Mai mult... ]

Vătămarea corporală

Din cauza gravității sporite a faptei, în cazul vătămării corporale, spre deosebire de infracțiunea de lovire sau alte violențe, urmărirea penală se efectuează din oficiu și nu la plângerea prealabilă. [ Mai mult... ]

Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte

Din cauza gravității sporite a rezultatului faptei, cât și a dificultăților pe care le implică soluționarea unor astfel de cauze, pentru infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte urmărirea penală se efectuează de către procuror, iar judecarea cauzei în primă instanță revine tribunalului. [ Mai mult... ]

Vătămarea corporală din culpă

288 În acest sens, a se vedea C.A. București, Secția a II-a penală, decizia nr. 1546/2000, în C.A.B. 2000, p. 197.
[ Mai mult... ]

Relele tratamente aplicate minorului

Având în vedere specificul infracțiunii, legiuitorul astabilit și un specific al regimului sancționator, în sensul că la pedeapsa principală, care este închisoarea, se adaugă pedeapsa complementară ainterzicerii exercitării unor drepturi. Trebuie amintit aici că, potrivit art. 67 alin. (2) C. pen.., aplicarea pedepsei interzicerii exercitării unor drepturi este obligatorie când legea prevede această pedeapsă pentru infracțiunea săvârșită. În cazul unei condamnări în baza art. 197 C. pen.., instanța va fi deci obligată să aplice pedeapsa complementară ainterzicerii exercitării unuia dintre următoarele drepturi: drepturile părintești, dreptul de afi tutore sau curator, dreptul de aocupa funcția, de aexercita profesia sau meseria ori de adesfășura activitatea de care s-a folosit pentru asăvârși infracțiunea [art. 66 alin. (1) lit. e), f), respectiv g)]. [ Mai mult... ]

Încăierarea Art. 198

Infracțiunea se urmărește din oficiu, inclusiv în ipoteza variantei tip care se raportează la infracțiunea de lovire sau alte violențe. Competența urmează regulile comune, cu excepția ipotezelor de la alin. (3) pentru care urmărirea penală se efectuează de către procuror, iar judecata în primă instanță aparține tribunalului. [ Mai mult... ]

Capitolul III Infracțiuni săvârșite asupra unui membru de familie

Având în vedere structura capitolului, în componența căruia intră doar două infracțiuni, dintre care una singură este autonomă, o caracterizare generală este inutilă, drept pentru care se va trece direct la analiza incriminărilor. [ Mai mult... ]

Violența în familie

Competența efectuării urmăririi penale și a judecării cauzelor urmează regulile ce privesc infracțiunile de bază (cele la care textul de la art. 199 C. pen.. face trimitere). [ Mai mult... ]

Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârșită de către mamă

Din punct de vedere procesual, constatăm că infracțiunea tip se urmărește și se judecă potrivit procedurii comune. Legiuitorul a comis și aici o eroare (prin omisiune) deoarece nu a prevăzut uciderea copilului nou-născut săvârșită de către mamă printre infracțiunile de competența procurorului [art. 56 alin. (3) lit. b) C. proc. pen..], respectiv a tribunalului – în primă instanță [art. 36 alin. (1) lit. a) C. proc. pen..]. Sub incidența vechiului Cod de procedură penală, în cazul infracțiunii de [ Mai mult... ]

;
se încarcă...