Drept Penal (C.H. BECK)

Procedură penală. Partea generală. Partea specială, ediția 2, Editura C. H. Beck, 2015, ISBN 978-606-18-0412-2
de Andrei Zarafiu

13 martie 2017

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Curs universitar

Andrei Zarafiu

Procedură penală. Partea generală. Partea specială

Note de curs, explicații și comentarii. Noul Cod de procedură penală

Ediția 2 - revizuită și adăugită

Modalitatea de citare

Citarea surselor electronice se face astfel: NUMELE autorului, Titlul cărții, Volumul, Elemente specifice [grade titlu, de obicei capitole], Ediția, Editura, Localitatea, Anul apariției, Denumirea sursei, Data (data accesării: ziua/luna/anul).

Exemplificare:

Despre Competența funcțională, materială și personală a instanțelor de judecată, a se vedea Andrei Zarafiu, Procedură penală. Partea generală. Partea specială, Ed. 2, Partea Generală, Capitolul IV, Editura C.H. Beck, București, 2015, în Biblioteca juridică legalis.ro (www.legalis.ro), accesat la data de 5 martie 2017.

Abrevieri

vol. - volum(ul) [ Mai mult... ]

PARTEA GENERALĂ

Capitolul I Procesul penal și legea procesual penală

Secțiunea 1 Procesul penal

În acest sens de exemplu, cererea de revizuire a unei hotărâri penale definitive poate fi formulată, dacă este în favoarea condamnatului, oricând. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Legea procesual penală

Or, în această situație, legea nouă nu retroactivează decât aparent întrucât momentul la care aceasta se aplică (în sensul că se execută dispoziția pe care o prescrie) este cel al invocării nulității, care este momentul actual, și nu cel al efectuării actului, care este momentul trecut. [ Mai mult... ]

Capitolul II Participanții în procesul penal

Secțiunea 1 Aspecte generale

Aceștia pot fi: petenți, intimați, condamnați, contestatori etc. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Organele judiciare

Atribuțiile organelor de cercetare penală se exercită sub conducerea, controlul și supravegherea procurorului. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Părțile

Ele se circumscriu obligației generale de a suporta învinuirea, pe latura civilă a cauzei. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 4-a Subiecții procesuali principali

(V. Dongoroz, Curs de procedură penală, ed. a 2-a, București, 1942, p. 31). [ Mai mult... ]

Secțiunea a 5-a Succesorii, reprezentanții

op. cit., p. 222. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 6-a Avocatul și asistența juridică în procesul penal

- dreptului la consultarea dosarului. [ Mai mult... ]

Capitolul III Acțiunile în procesul penal

Secțiunea 1 Acțiunea în justiție. Considerații generale

Practic, exercițiul concomitent, în fața acelorași organe judiciare, al acțiunii penale și al acțiunii civile se datorează existenței unei cauze materiale unice pentru ambele acțiuni – au același temei de fapt. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Acțiunea penală

Poate fi asimilată acestui caz și situația revocării soluției de renunțare la urmărirea penală, când după stingerea acțiunii prin această soluție, inculpatul nu-și îndeplinește, cu rea-credință, obligațiile dispuse [art. 318 alin. (4) și art. 335 alin. (3) C. proc. pen..]. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Acțiunea civilă în procesul penal

Nu are autoritate chestiunea prealabilă stabilită de instanța civilă asupra unor împrejurări ce privesc existența infracțiunii. [ Mai mult... ]

Capitolul IV Competența în materie penală

Secțiunea 1 Noțiunea și formele competenței

Elocvente pentru această categorie sunt instanțele extraordinare care au funcționat la nivel mondial (Nürnberg, Tokio) sau național (București, Cluj) pentru judecarea crimelor din al II-lea Război Mondial. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 2-a Competența funcțională, materială

- alte cauze anume prevăzute de lege. [ Mai mult... ]

Secțiunea a 3-a Incidente privind competența

Aceste procese-verbale constituie fine de neprimire, în sensul că nu pot fi supuse controlului pe calea contenciosului administrativ. [ Mai mult... ]

Capitolul V Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii

Secțiunea 1 Dispoziții generale

Prin urmare, cele trei categorii de fapte nu pot forma obiectul probațiunii chiar dacă se referă la faptul principal. [ Mai mult... ]

;
se încarcă...